EUR
4,83 RON
(+0.41%)
USD
4,38 RON
(-0.83%)
GBP
5,42 RON
(-0.22%)
CHF
4,57 RON
(-0.23%)
BGN
2,47 RON
(+0.03%)
BYN
1,69 RON
(-0.2%)
CAD
3,09 RON
(+0.2%)
RSD
0,04 RON
(+0.23%)
AUD
2,69 RON
(-0.54%)
JPY
0,04 RON
(-0.86%)
CZK
0,18 RON
(-0.08%)
INR
0,06 RON
(-0.24%)

 

Asistenţă financiară europeană pentru Institutul de Prognoză Economică

Institutul de Prognoză Economică (IPE) al Academiei Române beneficiază de o finanţare europeană nerambursabilă, în valoare de 342.717 lei, acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea managementului şi atingerea unui standard înalt al cercetării ştiinţifice fundamentale academice, a declarat directorul adjunct al IPE, dr. Marioara Iordan.

Aceasta a precizat că, prin implementarea proiectului, se are în vedere identificarea unor direcţii şi idei, inclusiv produse IT, care pot fi imediat puse în practică şi vor susţine îmbunătăţirea managementului institutului facilitând transformarea IPE în centru de cercetare de excelenţă în domeniul cercetării economice în domeniile de avangardă.

De asemenea, studiile şi rapoartele rezultate pe parcursul derulării proiectului vor constitui suportul informaţional necesar fundamentării strategiei de dezvoltare pe termen lung a IPE.

‘În cadrul proiectului vor fi abordate o serie de activităţi, care printr-un panel cât mai extins vor oferi cheile şi calea pentru modernizarea institutului’, a subliniat directorul adjunct al IPE.

Proiectul, cu o durată de şase luni, are în vedere atât identificarea de potenţiali parteneri naţionali şi internaţionali pentru colaborarea privind cercetarea ştiinţifică în domeniile de interes ale IPE, cât şi conturarea unui portofoliu de domenii de cercetare pentru accesarea unor viitoare competiţii naţionale şi internaţionale.

După aprecierea directorului IPE, profesorul universitar Lucian Liviu Albu, membru corespondent al Academiei Române, principalul beneficiu al proiectului va fi creşterea vizibilităţii internaţionale a institutului şi realizarea unui număr sporit de contracte de colaborare în zone de top ale cercetării ştiinţifice fundamentale academice: modelare şi prognoză economică, macroeconomie, econometrie, modele nelineare, aplicaţii ale teoriei fractalilor.

După cum a arătat academicianul Albu, în 2009 cercetătorii IPE au publicat 116 lucrări (cărţi, articole, comunicări), iar în anul precedent – 124. În total, în ultimii cinci ani, potrivit unui raport de activitate provizoriu, în portofoliul IPE s-au adunat peste 650 de contribuţii ştiinţifice, în ţară şi străinătate, la care se adaugă câteva zeci de parteneriate în derularea unor proiecte naţionale sau internaţionale cu instituţii academice sau de învăţământ superior.

Pentru directorul IPE, ‘cea mai importantă realizare’ o reprezintă publicarea, începând din anul 2000, a revistei trimestriale ‘Romanian Journal of Economic Forecasting’ (RJEF), parte a ‘ISI-Thomson Scientific Master Journal List”, indexată şi în baze de date internaţionale de mare prestigiu.

În bordul revistei, alături de laureatul Premiului Nobel pentru economie Lawrence R. Klein, se află personalităţi ale cercetării economice internaţionale – Wojciech Charemza (Marea Britanie), Andrei Roudoi (SUA), Sorin Solomon (Israel), Kozo Mayumi (Japonia), Andras Inotai (Ungaria), Ali H. Bayar (Belgia) şi membrii ai Academiei Române – Mugur Isărescu, Emilian Dobrescu, Tudorel Postolache, Daniel Dăianu, Gheorghe Zaman.

Institutul de Prognoză Economică a fost înfiinţat în ianuarie 1990 fiind prevăzut un personal de 115 angajaţi din care 82 cercetători. În prezent potenţialul de cercetare este susţinut de 24 cercetători atestaţi şi patru asistenţi de cercetare cu studii superioare. Dintre cercetători, 18 au titlul de doctori în ştiinţe economice, în fizică şi matematică şi 5 sunt doctoranzi în ştiinţe economice în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice (INCE). Dintre cercetători, 12 sunt antrenaţi şi în activităţi didactice, iar trei sunt şi conducători de doctorat în cadrul INCE.

Joi, Institutul de Prognoză Economică al Academiei Române a organizat conferinţa de lansare a proiectului ‘Cercetarea de excelenţă academică prin implementarea celor mai bune practici europene’. Acesta va fi derulat în cadrul axei II a Programului Operaţional Sectorial ‘Creşterea Competitivităţii Economice’ (POSCCE), operaţiunea 02.2.4 (întărirea capacităţii administrative), cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata