NOUTATI LEGISLATIVE – 4 mai (0293)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numarul 293 din 04.05.2012 au fost publicate urmatoarele legi, decrete,hotarâri si alte acte:

¤ DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
– Decizia nr. 126 din 16 februarie 2012 referitoare la exceplia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma In domeniul sanatatii, prin raportare la dispozitiile art. 46 si 48 din Codul fiscal
– Decizia nr. 146 din 21 februarie 2012 referitoare la excepiia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 alin. 2, art. 399 al’in. 21 si art. 515 din Codul de procedura civila
– Decizia nr. 307 din 28 martie 2012 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului nr. 5 din 28 februarie 2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului
– Opinie separata

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
– 38.- Ordin al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitara veterinara privind procedura de inregistrare gi autorizare sanitara veterinara a unitatilor si activitatilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru SigurantaAlimentelor nr. 24/2008, ca urmare a actualizarii tarifelor In functie de rata inflatiei din anul 2011
– 93. –  Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii gi dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, In acord cu reglementarile comunitare in domeniu
– 3.670. –  Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind comasarea prin absorbtie a unitatii de învatamânt preuniversitar particular Gradinita „Buna Vestire” din municipiul Iasi de catre unitatea de învatamânt preuniversitar particular 5coala „Varlaam Mitropolitul” din municipiul lasi
– 3.672. –  Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de învatamânt „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanica”, calificarea profesionala „tehnician mecanic pentru întretinere si reparatii”, domeniul „industria textila si pielarie°, calificarea profesionala „tehnician in industria textila” din cadrul unitatii de învatamânt preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul lasi
– 3.720. –  Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind comasarea prin absorbtie a unitatii de învatamânt preuniversitar particular Gradinita cu program normal „Curcubeul” din localitatea Matca de catre unitatea de învatamânt preuniversitar particular 5coala Primara Adventista „Matca” din localitatea Matca

101 Cititori

Citeste si:  Andreea Marin Bănică solicită MS modificarea Ordinului 50/2004
loading...

Citeste si:

Comenteaza

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *