GAL Valea Prutului instruiește lideri locali în domeniul dezvoltării rurale

0 59

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Prutului  instruiește 20 de lideri locali în cadrul proiectului “Implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Valea Prutului” prin măsura LEADER din PNDR 2014 – 2020 (Contractul de finanțare nr. C19401186011612411540/15.12.2016, semnat cu AFIR).

GAL Valea Prutului este autorizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu nr. 186/2016 să implementeze strategia de dezvoltare locală (SDL) și își propune dezvoltarea microregiunii GAL Valea Prutului (formată din  8 comune din jud. Iași: Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roșcani, Trifești, Țigănași, Victoria și 3 comune din Jud. Botoșani: Românești, Santa Mare și Orașul Ștefanești), adaptată nevoilor și cerințelor specifice ale teritoriului GAL Valea Prutului.

În perioada 17-18-19 Mai 2017 a avut loc o sesiune de instruire în domeniul dezvoltării rurale, cu tema  “Implementare  abordării  LEADER” pentru 20 de lideri locali.

Tematica abordată:

  • Dezvoltare comunitară
  • Dezvoltare comunitară prin LEADER
  • Principiile LEADER
  • Rolul liderilor locali în implementarea SDL
  • Forme asociative în agricultură
  • Prezentarea Măsurilor din SDL și idei de proiecte
  • Rolul Comitetului de selecție și importanța deciziilor lui în dezvoltarea microregiunii
  • Conflictul de interese la nivel de Comitet de selecție.

În cadrul instruirii s-au oferit informații cu privire la Implementarea și abordarea LEADER, exemple de bune practici și work-shopuri, având ca bază principalele direcții de dezvoltare stabilite în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Valea Prutului.

Instruirea s-a adresat liderilor locali (primari, viceprimari, fermieri, antreprenori, ONG-iști,  persoane active din comunitate) din microregiunea GAL Valea Prutului, cu calități de lider în comunitatea din care provin. Rolul lor este unul foarte important iar acesta presupune cunoașterea în detaliu a noțiunilor de dezvoltare locală prin implementarea metodei LEADER, cât și a oportunităților de finanțare pentru ideile de proiect venite din partea potențialilor beneficiari.

Instruirea a avut o durată de 3 zile, câte 8 ore/zi cu o pauza de prânz, iar la finalul  sesiunii de instruire s-a oferit o diplomă de participare fiecărui lider.

Locul desfășurării: Hotel La Domenii, sala de conferințe, sat Bivolari, comuna Bivolari, jud. Iași.

Pentru informaţii suplimentare legate de eveniment cât și activitățile GAL Valea Prutului vă rugăm să ne contactați prin email: galvaleaprutului@gmail.com, telefon: 0232474992, sau direct la sediul GAL Valea Prutului, Comuna Popricani, loc. Popricani, (în incinta Primăriei Com. Popricani, ultimul etaj) județul Iași, persoană de contact  Nicoleta Dăneasa, manager de proiect, tel. 0742804401.

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata