EUR
4,84 RON
(-0.01%)
USD
4,28 RON
(+0.25%)
GBP
5,43 RON
(-0.64%)
CHF
4,44 RON
(+0.86%)
BGN
2,47 RON
(-0.17%)
BYN
1,80 RON
(-0.46%)
CAD
3,19 RON
(-0.34%)
RSD
0,04 RON
(-0.07%)
AUD
2,98 RON
(-0.37%)
JPY
0,04 RON
(+1.16%)
CZK
0,18 RON
(-0.44%)
INR
0,06 RON
(+0.45%)

Implicarea în activităţi de integrare europeană reprezintă obiectivul principal al Grupului de firme „Kosarom”

  • Cifra de afaceri înregistrată în anul 2003 a fost de 1.142,5 miliarde lei
  • Impozitele şi taxele achitate anul trecut  s-au ridicat la 127 miliarde lei
exploresurvey.com/bbcsurveys
Grupul de firme „Kosarom” include „compania mamă”, unitate înfiinţată în anul 1990 prin desprinderea din fosta Întreprindere de Industrializare a Cărnii Paşcani, „Suinprod” Roman, „Avi-Top” Miroslava (judeţul Iaşi) şi „Agricola” Tîrgu Frumos.
Cifra de afaceri realizată în anul 2003 de către cele patru societăţi s-a ridicat la 1.142,5 mili-arde lei, în creştere cu 14,9% faţă de anul anterior. Productivitatea muncii pentru cei 1.161 salariaţi (număr mediu) a fost cu 17,6% mai ridicată decît în 2002, în timp ce rata profitului a ajuns la 6,07%.
După cum ne-a declarat domnul Neculai Apostol, preşedintele Consiliului de Administraţie, principalul obiectiv al Grupului de firme „Kosarom” în perioada următoare este „implicarea în activităţi de integrare europeană, astfel încît acesta să devină un partener efectiv al integrării”. Obiectivul poate fi atins prin: asigurarea asistenţei de specialitate necesare Grupului în domeniul aquis-ului comunitar, procesului de negociere şi fundamentării programelor de finanţare; iniţierea şi promovarea unor parteneriate de tip public-privat cu organele administraţiei publice centrale şi locale; implicarea Departamentului de Integrare înfiinţat la nivelul Grupului în iniţierea şi organizarea unor activităţi de lobby la nivel de branşă (agricultură, industria alimentară).
După cum a precizat domnul Neculai Apostol, „creşterea gradului de integrare a activităţilor la nivelul Grupului de firme este posibilă prin: realizarea unei ferme de reproducţie care să asigure necesarul de ouă pentru incubaţie, încheindu-se astfel lanţul tehnologic la SC «Avi-Top» SA; construirea unui abator pentru păsări cu performanţe corespunzătoare Normelor şi Directivelor adoptate în domeniu de Uniunea Europeană; construirea unor parteneriate de durată cu unităţi de cercetare ştiinţifică de profil sau chiar integrarea unor astfel de unităţi în structura Grupului; punerea în funcţiune a fermei de reproducţie de la Războieni pentru multiplicarea materialului genetic valoros realizat la SC «Suinprod» SA Roman în colaborare cu firme de mare prestigiu la nivel mondial («PIG Improvement Corporation»-Anglia)”.
Cu 500 de angajaţi, SC „Kosarom” SA Paşcani a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 576 miliarde lei, cu 12% mai mare decât în 2002, profitul brut fiind de 34,4 miliarde lei, cu 13% mai ridicat decît în anul anterior. Investiţiile realizate în 2003 la nivelul acestei companii au depăşit 500.000 euro (faţă de 310.920 euro în 2002), în timp ce programul pentru acest an prevede investiţii de 3,2 milioane euro. Demn de remarcat este şi faptul că, pe parcursul anului trecut, „Kosarom” Paşcani a contribuit cu 44,12 miliarde lei la bugetul de stat, cu 1,2 miliarde lei la bugetele locale, cu 5,13 miliarde lei la fondurile speciale şi cu 14,76 miliarde lei la asi-gurări sociale.
Aceste valori, care totalizează 65,237 miliarde lei repre-zintă dările plătite doar de societatea din Paşcani, în timp ce Grupul „Kosarom” a achitat impozite şi taxe în valoare de 127 miliarde lei.După cum ne-a declarat domnul Neculai Apostol, concepţia manage-rială promovată de Grupul de firme „Kosarom” include componenta tehnico-economică şi cea socială.
„Componenta tehnico-economică este concretizată în: integrarea tehnologică a producţiei avînd în vedere complementaritatea ramurilor şi sectoarelor de producţie:  producţie vegetală – producţie animală – industrializarea cărnii – comerţ (distribuţie proprie); promovarea geneticii performante în sectoarele de producţie vegetală şi animală; echiparea tehnică şi folosirea tehnologiilor de ultimă oră realizate pe plan mondial; statuarea creşterii calităţii produselor ca factor primordial al competitivităţii pe piaţă şi profitabilităţii firmei – «Kosarom» realizează întreaga producţie în sistemul integrat de management al calităţii şi igienei, sistem certificat TÜV Germania, fiind îndeplinite condiţiile standardului EN ISO 9001:200 şi principiile conceptului HACCP”, a precizat domnul Apostol.
Preşedintele Consiliului de Administraţie a adăugat că preocuparea pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de lucru, plata unor salarii motivante, corelate cu performanţa realizată de fiecare firmă, asigurarea de asistenţă medicală de specialitate cu personal calificat şi asigurarea unor cursuri gratuite de perfecţionarea a pregătirii profesionale a personalului reprezintă doar cîteva dintre preocupările condu-cerii, incluse în componenta socială a concepţiei manageriale.
Grupul „Kosarom” sprijină proiectele de înfiinţare a microfermelor
Ţăranii din patru sate ieşene vor avea ocazia de a se implica în proiecte cu finanţare externă de înfiinţare a unor microferme pentru creşterea porcilor, derulat prin intermediul fundaţiei „World Vision Romania„. Cei care, în urma unor cursuri şi a unor verficări legate de dotarea tenhică, vor fi incluşi în proiectul de creştere a scrofiţelor pentru reproducţie şi a porcilor pentru carne vor primi o scrofiţă din rasa „PIC Combourough”, în valoare de 800 de dolari, plus asistenţă tehnică pe toată durata desfăşurării proiectului.
Obligaţia lor este de a da patru purcei la prima fătare şi încă patru la a doua fătare, aceştia urmînd să fie distribuiţi altor 8 familii incluse în proiect.O contribuţie importantă la reuşita acestor programe o are „Suinprod” Roman (societate membră a grupului „Kosarom”), care asi-gură celor incluşi în proiect material genetic de cea mai bună calitate – „PIC Combourough” (în cazul scroafelor pentru reproducţie) şi PIC 408 şi PIC 402 – pentru carne.”Beneficiarii acestui proiect au constatat nu numai calitatea extraordinară a cărnii (doar 8-10% grăsime), ci şi randamentul dat de acest hibrid, care ajunge la 84%.
O altă calitate importantă a acestui hibrid este aceea că ajunge la greutatea optimă de sacrificare în numai 6 luni, în timp ce porcul clasic în minim 12″, a afirmat domnul Lucian Popovici, director tehnic în cadrul SC „Suinprod” SA Roman, adăugînd că societatea pe care o reprezintă va livra către microfermele din mediul rural aproximativ 300 de porci din hibridul PIC.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata