EUR
4,84 RON
(-0.01%)
USD
4,29 RON
(-0.38%)
GBP
5,38 RON
(-0.75%)
CHF
4,55 RON
(-0.09%)
BGN
2,47 RON
(-0.01%)
BYN
1,75 RON
(-0.28%)
CAD
3,16 RON
(-0.09%)
RSD
0,04 RON
(-0.02%)
AUD
2,98 RON
(-0.02%)
JPY
0,04 RON
(-0.28%)
CZK
0,18 RON
(+0.12%)
INR
0,06 RON
(-0.11%)

Raport APAPS: Fiscalitatea ridicată a fost o piedică în calea privatizării

 
O analiză a evoluţiei procesului de privatizare în perioada octombrie 1992 -aprilie 2004 arată că factorii care au influenţat negativ trecerea în proprietate privată a societăţilor au fost, în principal, scăderea interesului investitorilor faţă de oferta de privatizare şi nivelul ridicat al fiscalităţii.
 
Potrivit raportului APAPS, în perioada menţionată au fost încheiate 10.702 contracte de vînzare-cumpărare acţiuni, cu un capital social vîndut de 55.578,5 miliarde lei. Dintre problemele care au afectat în mare măsură procedurile de vînzare a societăţilor cu capital majoritar de stat au fost subliniate suspendarea în anumite perioade a facilităţilor oferite de stat, aplicarea cu întîrziere sau ignorarea prevederilor legale privind posibilitatea acordării de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare pentru societăţile în curs de privatizare şi gradul scăzut de atractivitate al societăţilor, generat de amploarea blocajului financiar şi de nivelul ridicat al fiscalităţii.
 
Alte „piedici" în calea privatizării invocate de către APAPS sînt modificarea, la intervale repetate, a cadrului legislativ specific, existenţa unor litigii cu privire la dreptul de proprietate asupra clădirilor sau terenurilor aparţinînd societăţilor precum şi apariţia frecventă a unor disfuncţii în relaţia dintre sindicate şi investitorul privat.
 
Analiza indică faptul că, dintr-un total de 8.479 de societăţi comerciale aflate în portofoliul fostului APAPS la sfîrşitul anului 2000, au rămas 133 de unităţi neprivatizate pînă la data de 30 aprilie 2004 (dintre acestea 26 aflîndu-se în faza finală de privatizare). Alte 396 societăţi au fost declarate ca „neprivatizabile" şi incluse în proces de lichidare voluntară sau judiciară.
 
Veniturile totale atrase din vînzarea acţiunilor (în perioada 1992-30 aprilie 2004) se ridică la 36.662 miliarde lei, iar cheltuielile pentru restructurare, pregătirea privatizării, achitarea consumului de electricitate şi gaze al unor întreprinderi, contribuţia la majorarea capitalului social şi lichidarea societăţilor se cifrează la 14.716 miliarde lei.
 
„Se constată că şi în condiţiile în care se reuşeşte încheierea contractelor de vînzare-cumpărare de acţiuni, totuşi, unii cumpărători nu îşi îndeplinesc angajamentele asumate privind plata preţului, realizarea investiţilor şi respectarea clauzelor de natură socială", menţionează una dintre concluziile raportului APAPS. Astfel de nereguli au determinat intrarea în procedură de dizolvare şi lichidare voluntară a 123 de societăţi, din care 51 au fost deja radiate de la Registrul Comerţului, costurile de dizolvare-lichidare a întreprinderilor ridicîndu-se la 68 miliarde lei.
 
Datele prezentate relevă faptul că, în prezent, 396 de societăţi din portofoliul fostului APAPS se află în procedură de lichidare voluntară, reorganizare judiciară sau faliment. Alte aproximativ 10.000 de dosare în care statul este reclamat de investitori (circa 2.600 cazuri) sau are calitatea de reclamant (circa 3.700 dosare) se află în curs de soluţionare.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata