Mai multe reguli şi responsabilităţi pentru beneficiarii finanţărilor europene

 
Guvernul a stabilit, printr-o ordonanţă de urgenţă, obligaţiile beneficiarilor contractelor de lucrări finanţate din fonduri PHARE – Componenta Economică şi Socială şi PHARE – Cooperare Tranfrontalieră. Măsurile adoptate au rolul de a contribui la reducerea riscului de neîndeplinire a îndatoririlor asumate de către beneficiari în proiectele cu finanţare europeană. De asemenea, aceste măsuri vor determina, implicit, şi scăderea riscului ca datoriile rezultate din nerespectarea  angajamentelor beneficiarilor să fie suportate din bugetul naţional.
 
Potrivit secretarului de stat în Ministerul Integrării Europene (MIE), domnul Adrian Ciocănea, în perioada următoare MIE, în calitate de Autoritatea Contractantă a fondurilor PHARE – Componenta Economică şi Socială şi PHARE – Cooperare Tranfrontalieră, va contracta fonduri în valoare de 696 milioane de euro.
 
„Scopul noilor reglementări este de a împărţi riscul între agenţia de implementare şi beneficiarul lucrării. În acest moment beneficiarii finali nu sunt parte semnatară. Din acest motiv au existat cazuri în care, deşi beneficiarii aveau semnat contract cadru cu Autoritatea de reglementare, aceştia nu îşi îndeplineau obligaţiile”, a explicat Adrian Ciocănea.

Orice depăşire de termen va fi sancţionată

Potrivit actului normativ, la semnarea contractului de lucrări, beneficiarul trebuie să facă dovada existenţei surselor de cofinanţare aferente contractului de lucrări, prin prezentarea bugetului aprobat pentru anul în curs. În cazul contractelor de lucrări care se derulează pe mai mulţi ani, beneficiarii vor prezenta, la semnarea contractului, bugetul aprobat pentru anul în curs şi proiecţia bugetară multianuală. „Măsura este necesară întrucât au fost situaţii în care, la momentul emiterii certificatul de plată, beneficiarii nu au putut face plăţile”, a explicat secretarul de stat.

 
Beneficiarii sunt obligaţi să transfere contravaloarea corespunzătoare contribuţiei lor, aferentă contractului de lucrări, în contul de trezorerie deschis de MIE, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de plată. În cazul nerespectării acestei prevederi, beneficiarii suportă toate costurile ce decurg ca urmare a depăşirii termenului.
 
De asemenea, beneficiarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia constructorului amplasamentul lucrării, liber de orice sarcini, în termen de 28 de zile de la data semnării contractului. Acest termen este obligatoriu, dacă în contract nu se stipulează alte condiţii. Secretarul de stat Adrian Ciocănea a arătat că există cazuri de proiecte în care autoritatea locală a dorit schimbarea amplasamentului, fapt ce a determinat modificarea costurilor proiectului.
 
În situaţia în care, din cauza nerespectării de către beneficiar a acestei obligaţii, Autoritatea Contractantă (Ministerul Integrării Europene) a plătit constructorului sumele reprezentând penalităţi datorate conform contractului de lucrări, Autoritatea are drept de regres împotriva beneficiarului, fără nici o altă formalitate, pentru a recupera aceste sume. („drept de regres” înseamnă dreptul de a se întoarce împotriva celui care a cauzat prejudiciul).
 
În termen de 14 zile de la notificarea Autorităţii Contractante, beneficiarii sunt obligaţi să preia obiectivul realizat la terminarea lucrărilor sau să preia şantierul în cazul încetării lucrărilor. În caz de nerespectare a termenului, toate costurile care derivă de aici vor fi suportate de beneficiari.
Dacă, pe parcursul executării lucrărilor, valoarea lucrărilor executate depăşeşte valoarea finanţării nerambursabile, diferenţa necesară pentru finalizarea proiectului va fi suportată de beneficiar.
 
În cazul în care lucrările nu sunt finalizate din cauza neîndeplinirii întocmai şi la timp de către beneficiari a obligaţiilor prevăzute de acordul cadru, pentru a permite efectuarea tuturor plăţilor stabilite în memorandumul de finanţare, beneficiarii răspund pentru finanţarea şi finalizarea tuturor lucrărilor rămase de executat şi pentru plata acestora. Excepţiile fac cazurile de forţă majoră.
 
În cazul nefinalizării lucrărilor în termen de un an de la data expirării termenului de efectuare a plăţilor prevăzut în memorandumul de finanţare şi în cazul în care Comisia Europeană solicită restituirea contravalorii finanţării nerambursabile din fonduri PHARE, suma trecută în documentele prin care Comisia Europeană a formulat această solicitare va fi suportată de către beneficiar, conform notificării Autorităţii Contractante, în termenele stabilite de către aceasta. În aceleaşi condiţii, se instituie în sarcina beneficiarilor şi obligaţia de a restitui contravaloarea finanţării de la buget, conform notificării Autorităţii Contractante.

Sprijin pentru echipele de control

Beneficiarii sunt obligaţi să acorde sprijin echipei de control a Autorităţii Contractante în activităţile de control şi recuperare a fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente. Beneficiarii au obligaţia să furnizeze reprezentanţilor Autorităţii Contractante, pe parcursul desfăşurării controalelor, documentele şi informaţiile necesare întocmirii actului de control. În cazul în care aceste documente nu pot fi furnizate imediat, beneficiarii sunt obligaţi să răspundă în zece zile de la data solicitării.

Condiţii speciale pentru instituţiile statului

Conform alocărilor financiare din cadrul memorandum-urilor de finanţare PHARE – Coeziune Economică şi Socială şi PHARE – Cooperare Transfrontalieră pentru componentele de lucrări, MIE lansează licitaţii şi încheie contracte cu constructori pentru realizarea de lucrări ai căror beneficiari sunt autorităţi ale administraţiei publice locale şi centrale, regii autonome, companii naţionale. Beneficiarii finali nu sunt parte semnatară a contractului de lucrări. Obligaţiile ce revin acestora sunt stipulate într-un acord-cadru care nu face parte din contractul de lucrări.

 
Sursele de finanţare ale acestor proiecte sunt: fonduri PHARE (asigurate de Comisia Europeană prin Fondul Naţional de Preaderare), fonduri de cofinanţare (asigurate de la bugetul de stat şi din contribuţia proprie) şi contribuţia proprie (asigurată din bugetele locale sau alte surse ale beneficiarilor).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.