Forumul Regional de Investiţii Nord-Est România, la cea de-a treia ediţie

0
 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, în parteneriat cu Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ, Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria Municipiului Piatra Neamţ şi Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, va organiza cea de-a treia ediţie a Forumului Regional de Investiţii Nord-Est România. Evenimentul va avea loc la Piatra-Neamţ, în zilele de 2 şi 3 noiembrie 2006, în Sala de Conferinţe a Hotelului "Central“, situat în Piaţa Petrodava nr. 1-3.
 
În cele ce urmează dorim să vă oferim explicaţii asupra motivaţiei de a organiza acest tip de eveniment, care este obiectivul forumului de investiţii, modul în care va fi organizat şi potenţialii participanţi.

De ce avem nevoie de un forum regional de investiţii?

Cu cei 36.850 kmp² şi cu o populaţie de 3.738.631 locuitori, Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune statistică dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României (înfiinţate în 1998, conform legii dezvoltării regionale).

 
Indicatorii statistici măsuraţi la nivel regional începând cu anul 2001 relevă, pe de o parte, existenţa unor serioase rămâneri în urmă şi decalaje economice şi sociale în comparaţie cu celelalte regiuni statistice, dar şi o dinamică pozitivă a mediului de afaceri şi situaţiei economice pe ansamblu.  
 
La sfârşitul anului 2003, produsul intern brut regional (PIBR) s-a situat pe locul 4 la nivel naţional, cu 246.190,6 miliarde lei (ROL), dar produsul intern brut regional pe locuitor a fost de 65.759.181 lei (ROL) –  cel mai mic la nivelul regiunilor de dezvoltare din România (de 3 ori mai mic comparativ cu regiunea Bucureşti Ilfov –  176.389.750 ROL).
 
Deşi în perioada 2003-2004 dinamica IMM a fost pozitivă la nivel regional (o creştere de 21,5% a numărului de întreprinderi nou create), spiritul antreprenorial al locuitorilor este destul de redus, regiunea situându-se  pe ultimul loc în ţară în privinţa numărului de firme la 1.000 locuitori, respectiv 15 firme la 1.000 locuitori (11,21% din totalul IMM la nivel naţional la sfârşitul anului 2004).
 
Cu cele 4.749 firme cu participare străină, Regiunea Nord-Est se plasează pe locul 7 în clasamentul naţional la categoriile: număr societăţi comerciale şi valoarea capitalului social subscris în perioada 1991-2005, "lanterna roşie" fiind deţinută de Regiunea Sud-Vest Oltenia.
 
Deşi, tradiţional, era o zonă cu rata naturală de creştere a populaţiei pozitivă, regiunea a început să se încadreze în tendinţa manifestată la nivel naţional de scădere a populaţiei. Singurul judeţ al Regiunii în care s-a înregistrat o rată pozitivă de creştere a populaţiei este judeţul Iaşi (821.621 locuitori la 1 iulie 2004, faţă de 816.003 locuitori la 1 iulie 2003).
 
Pe lângă decalajele faţă de celelalte regiuni ale României şi ale ţărilor europene, se remarcă existenţa unor decalaje intraregionale evidente (jumătatea vestică a Regiunii – judeţele Suceava, Neamţ şi Bacău, faţă de jumătatea estică, aşa-numita "centură a sărăciei" de pe malul drept al Prutului, zona aparţinând judeţelor Botoşani, Iaşi şi Vaslui).
 
Statistica remarcă însă şi tendinţe pozitive. În Anuarul Statistic al Regiunilor – 2006, publicat de Comisia Europeană şi Biroul Statistic al Comunităţilor Europene (EUROSTAT), se menţionează că "regiunea care nu are statutul de capitală şi care are cea mai mare creştere economică dintre regiunile noilor state membre şi ale ţărilor candidate, a fost Regiunea Nord-Est din România, al cărei produs intern brut pe locuitor a crescut cu 6,7% între 1999 şi 2003, de la 22,4% la 29,1% din media realizată la nivelul celor 25 de state membre ale Uniunii Europene".
 
Mai mult, în Carta albă a IMM-urilor din Regiunea Nord-Est 2006 se arată că în intervalul 2000-2005 s-a înregistrat o creştere medie anuală de 5,1%, atingându-se în 2005 nivelul critic al PIB-ului din 1989 (în preţuri comparate), ceea ce a plasat economia naţională pentru prima dată după 16 ani de tranziţie pe un palier pozitiv.
 
Principalele sectoare industriale ale Regiunii sunt: industria de prelucrare a lemnului şi producţia de mobilier, industria uşoară (tricotaje, confecţii, încălţăminte), industria de construcţii de maşini, utilaje şi echipamente, industria farmaceutică şi industria alimentară.
 
Densitatea firmelor a sporit în anul 2004 cu circa 8% comparativ cu anul 2003 şi aproximativ cu 23% faţă de anul 2001, fapt ce indică o dinamică pozitivă a sectorului IMM în regiune. A sporit considerabil ponderea IMM-urilor profitabile, de la 42,5% în 2001 la 52% în 2004. Comparativ cu anul 2001, ponderea IMM-urilor cu pierderi s-a redus semnificativ (cu 7%) fapt ce poate indica o consolidare a mediului de afaceri şi a vigorii economice a firmelor.
 
Regiunea Nord-Est s-a consolidat din punct de vedere numeric, al activelor, dar îndeosebi din punct de vedere al aspectelor calitative ale activităţilor economice: 8,6% din masa datoriilor, 5,9% rata medie regională a profitabilităţii comerciale, o semnificativă creştere a productivităţii muncii.
 
Există însă şi alte realităţi economice care pot reprezenta atuuri ale Regiunii: resursele naturale, potenţialul turistic şi educaţional. Populaţia ocupată include 1.701.000 persoane, Regiunea Nord-Est asigurând 18,57% din forţa de muncă a României. Numărul unităţilor de educaţie din regiune reprezintă 18,75% din numărul total al unităţilor de învăţământ la nivel naţional. În  Regiune există 3 centre universitare de tradiţie localizate în Iaşi, Bacău şi Suceava.
 
De asemenea, funcţionează două parcuri tehnologice (HIT Hemeiuş – Bacău şi Tehnopolis – Iaşi) şi două incubatoare de afaceri (Botoşani şi Suceava). Sectorul de cercetare-dezvoltare este reprezentat de un număr de  73 unităţi.

Care este scopul organizării acestui forum de investiţii?

Obiectivul acestui forum este stimularea investiţiilor în afacerile existente, în generarea de noi afaceri şi/sau în infrastructură (urbană, de afaceri sau turistică).

 
Forumul va oferi informaţii despre oportunităţi de investiţii sau contacte de afaceri care pot răspunde aşteptărilor diverselor organizaţii (firme din domeniul producţiei sau prestărilor de servicii, administraţiilor locale, decidenţilor politici, băncilor) şi ale fiecărui locuitor al regiunii.
 
Suntem la momentul lui "acum ori niciodată". Condiţiile interne şi cele externe ne sunt favorabile. Începând cu 1 ianuarie 2007, România va dobândi statutul de ţară membră a Uniunii Europene, având toate obligaţiile unui stat membru, dar putând beneficia de fluxurile băneşti care sunt aprobate pentru noile state membre. Repartizarea acestor fluxuri băneşti către ţări (şi regiuni) se va face în funcţie de indicatorii statistici care reflectă gradul de dezvoltare/ rămânere în urmă faţă de media europeană.
 
Tot de la 1 ianuarie 2007, vor intra în vigoare noile reglementări privind Fondurile Structurale. În deplină concordanţă cu zicala "Dumnezeu iţi dă dar nu-ţi bagă în traistă", condiţia pentru a absorbi  fondurile alocate este ca instituţiile publice, societăţile comerciale, organizaţiile non-guvernamentale – potenţiale beneficiare ale acestor tipuri de finanţări -, cetăţenii care vor să-şi dezvolte o afacere, trebuie să aibă cunoştinţele necesare pentru accesul la aceşti bani şi întrebuinţarea lor în conformitate cu regulile stabilite, iar forumul poate reprezenta o treaptă în dezvoltarea acestei capacităţi.

Cum va fi organizat forumul?

Activităţile din cadrul forumului vor fi desfăşurate în sesiuni plenare şi ateliere de lucru.
Vor fi lectori de marcă reprezentând instituţii publice centrale (Ministerul Integrării Europene, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Agenţia Română pentru Investiţii Străine), administraţii publice locale, organizaţii de sprijinire a mediului de afaceri (Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Patronatul Regional al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, Asociaţia Română de Standardizare, Direcţia Regională de Statistică, Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului), bănci şi instituţii financiare (Banca Comercială Română, EXIMBANK, Egnatia Bank, Dexia KommunalKredit România, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM, Fondul de Garantare a Creditului Rural, Schnecker van Wyk & Pearson ProFinance), organizaţii de învăţământ superior şi cercetare (Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" Iaşi, Institutul de Chimie Macromoleculară "Petru Poni" Iaşi, Grupul de Economie Aplicată, Bursa Romană de Mărfuri, World Trade Center Bucureşti), reprezentanţi ai unor organizaţii europene partenere implicate în dezvoltare regională (Metron SRL – Regiunea Abruzzo – Italia, Infyde – Spania) şi reprezentanţi ai ambasadelor străine la Bucureşti.

 
Şi, mai ales, vor fi prezente exemple de bună practică în afaceri prin reprezentanţii mediului de afaceri regional, cei care şi-au asumat cu bună ştiinţă sarcina de a contribui la dezvoltarea regiunii şi la crearea unei imagini corecte a acesteia pentru atragerea şi dezvoltarea de noi afaceri (RIFIL SA, KOBER SRL, Mecanica Ceahlău, XL World România).

Cine vor fi participanţii la forum?

Ne aşteptăm ca la acest forum să ia parte oricine este implicat sau vrea să fie implicat în dezvoltarea economică a Regiunii sau este preocupat de dezvoltarea propriei afaceri şi a comunităţii.

 
Aceşti participanţi potenţiali includ:
– administraţiile locale, comunale, orăşeneşti şi judeţene, implicate în administrarea eficientă şi modernizarea zonelor aflate sub jurisdicţia lor;
– persoanele fizice şi juridice deja implicate în afaceri şi care doresc să facă noi investiţii;
– persoanele fizice care doresc să-şi dezvolte propria afacere;
– organizaţiile care proiectează, construiesc şi furnizează servicii sau produse către mediul de afaceri sau comunităţile locale;
– organizaţiile implicate în elaborarea politicilor şi reglementărilor care vizează dezvoltarea economică şi cele care asigură implementarea lor;
– organizaţiile care asigură finanţarea activităţilor de dezvoltare economică;
– persoanele sau organizaţiile care sunt angajate în promovarea economică a Regiunii Nord-Est.
 
Dacă sunteţi interesaţi să participaţi şi să sprijiniţi Forumul Regional de Investiţii Nord-Est România, ediţia 2006, există mai multe modalităţi de a o face:
1. dacă doriţi să vă înregistraţi ca participant la Forum, vă rugăm să luaţi legătura cu doamna Elena Baicu, coordonator înscrieri, tel. 0233-224.168, fax 0233-224.167, e-mail: [email protected] În acest mod veţi primi programul şi documentele de înregistrare în timp util. Spaţiul fiind limitat, înregistrarea făcută din timp vă oferă siguranţa că vă veţi număra printre participanţi.
2. dacă doriţi să fiţi unul dintre sponsorii evenimentului, vă rugăm să luaţi legătura cu domnul George Ocneanu, coordonator forum, tel. 0233-224.168, fax 0233-224.167, e-mail: [email protected] Veţi fi contactat imediat pentru a se discuta condiţiile de sponsorizare şi beneficiile de care puteţi avea parte.
Mai multe detalii despre forum puteţi afla de pe www.adrnordest.ro.
 
În final, ne exprimăm dorinţa de a vă avea ca oaspeţi în Piatra-Neamţ şi de a vă fi gazde ospitaliere.
 
Gheorghe Ocneanu
Şef Birou Sprijinirea Afacerilor
Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord-Est
loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.