EUR
4,84 RON
(+0.05%)
USD
4,30 RON
(+0.33%)
GBP
5,35 RON
(-0.68%)
CHF
4,54 RON
(+0.05%)
BGN
2,47 RON
(+0.21%)
BYN
1,77 RON
(+0.7%)
CAD
3,17 RON
(-0.35%)
RSD
0,04 RON
(+0.13%)
AUD
2,98 RON
(-0.44%)
JPY
0,04 RON
(+0.22%)
CZK
0,18 RON
(-0.23%)
INR
0,06 RON
(+0.34%)

Regiunea Nord-Est avansează cu viteza melcului

 
Cea mai recentă analiză a Comisiei Naţionale de Prognoză arată că disparităţile dintre regiunile ţării, raportate la produsul intern brut pe locuitor, s-au accentuat. "Vârful" este în continuare ocupat de Regiunea Vest, care reuşeşte să fie din ce în ce mai profitabilă în comparaţie cu Regiunea Nord-Est, cea care înregistrează valoarea minimă (şi, de ce nu, ruşinoasă) a produsului intern brut pe cap locuitor.
 
Un fapt pozitiv este acela că, din punct de vedere al câştigului salarial mediu net, discrepanţele dintre regiuni au început să se reducă încă din 2004. Dacă, în 2003, nivelul câştigului salarial mediu net din regiunea cea mai dezvoltată (regiunea Sud-Vest) era cu 1,17 peste cel din regiunea cu nivelul minim (regiunea Nord-Est), în 2006 decalajul a ajuns la 1,09.
 
De asemenea ocuparea s-a îmbunătăţit în regiunile mai puţin dezvoltate unde rata de ocupare este mai accentuată decât în celelalte. Astfel, în 2005 faţă de 2003, în regiunea Nord-Est, aceasta a crescut cu 1,6 puncte procentuale, în timp ce în regiunea Sud-Vest a scăzut cu 1,9 puncte procentuale. Totodată, disparităţile teritoriale privind veniturile sunt completate de menţinerea discrepanţelor din punct de vedere al şomajului.
 
Nord-Est – evoluţii economice recente
 
După ce a înregistrat o creştere economică modestă de numai 2,2% în anul 2005, în condiţiile în care atât valoarea adăugată brută din industrie, cât şi cea din agricultură au înregistrat reduceri, pentru anul 2006 se estimează că produsul intern brut va depăşi cu 5,6 procente nivelul anului anterior.
 
În anul 2005, producţia industrială realiza o reducere de 1,4%, cu un decalaj între nivelul maxim şi cel minim judeţean de circa 35 procente. Astfel, judeţul Bacău, care are şi cea mai mare contribuţie la realizarea producţiei industriale regionale, a realizat cel mai mare salt, de 15,3%, în special pe seama industriei prelucrătoare, cu o creştere de 19,4%. La polul opus s-a situat judeţul Suceava, cu o reducere de 20,2%.
 
În anul 2006, în regiunea Nord-Est, pentru care s-a estimat o creştere a valorii adăugate brute din industrie de 2%, este de remarcat evoluţia producţiei industriale din judeţul Neamţ, cu o creştere estimată la peste 5%, dar şi continuarea declinului producţiei industriale din judeţul Suceava, de circa 10%, judeţ care dă circa 18 procente din valoarea adăugată brută a regiunii şi care cunoaşte, pentru al doilea an consecutiv, reduceri drastice ale producţiei industriale.
 
Pentru valoarea adăugată brută din agricultură, s-a estimat un nivel aproape egal cu cel din anul 2005 (0,1%), în condiţiile în care producţia agricolă din această regiune a fost serios afectată de condiţiile climaterice vitrege.
 
Necesitatea refacerii anumitor zone din regiune după ploile şi inundaţiile din ultimii ani, dar şi continuarea proiectelor de investiţii susţine o creştere a valorii adăugate din construcţii estimată la 16%, peste nivelul naţional.
 
În domeniul serviciilor, creşterea este estimată la 6,5% pentru anul 2006. În ceea ce priveşte comerţul exterior, ponderea acestuia în total ţară va fi în anul 2006 în scădere faţă de anul 2005, atât la exportul de bunuri (de la 8,3% la 7,3%), cât şi la importul de bunuri (de la 5,8% la 5,1%).
Volumul exportului şi importului din Regiunea Nord-Est în 2006 va înregistra creşteri modeste de 3,2%, respectiv 5,9%.
 
În ultimii ani, la nivelul regiunii s-a manifestat o scădere a populaţiei ocupate ca urmare a restructurărilor şi disponibilizării unui număr mare de personal. În anul 2005, aceasta a fost cu 0,6% mai mică comparativ cu anul 2004, estimându-se pentru anul 2006 tot scădere de circa 0,5%.
 
Din cele opt regiuni de dezvoltare ale ţării, jumătate se bazează pe agricultură; regiunea Nord-Est, care este şi cea mai săracă, contribuie cu 15,1% la ocuparea la nivel de ţară, deţinând în acelaşi timp, cea mai ridicată rată de participare la ocuparea în agricultură – 42,7%.
 
Schimbările în structura populaţiei ocupate au condus şi la modificări ale numărului mediu de salariaţi. În anul 2005 s-a înregistrat, pentru prima dată în ultimii 4 ani, o creştere de 0,6%, estimându-se de asemenea creştere şi pentru anul 2006 (cu 1,2%). Judeţele în care s-au înregistrat cele mai mari creşteri au fost Iaşi (3,8%) – puternic centru industrial şi Vaslui (2,4%) – centru important pentru dezvoltarea regională în ceea ce priveşte industria prelucrătoare.
 
Regiunea Nord-Est se caracterizează prin faptul că a avut în mod sistematic rate ale şomajului peste media naţională, diferenţa reducându-se însă în anul 2005 la 0,9 puncte procentuale (6,8% rata şomajului pentru regiunea Nord-Est faţă de 5,9% la nivel naţional). Cea mai mare rată a şomajului s-a înregistrat în judeţul Vaslui (10,1% în 2005 şi estimat la 9,5% pentru 2006) situându-se pe locul doi pe ţară. Pentru anul 2006, rata şomajului regiunii a fost estimată la 5,9%.
 
Din punct de vedere al câştigului salarial mediu net, regiunea Nord-Est (663 lei în anul 2005 şi estimat la circa 754 lei pentru 2006) se situează sub media la nivel naţional (746 lei în 2005, respectiv 848 în 2006), cea mai mare creştere înregistrându-se în judeţul Botoşani (25%), uşor superioară celei la nivel naţional (24,6%).
 
Creşterea economică şi ocuparea în perioada 2007-2008
 
Pentru următorii doi ani, prognoza realizată pentru această regiune indică o creştere economică de 6,6% în anul 2007 şi 6,4% în anul 2008, peste nivelul naţional. De remarcat este faptul că aceasta va fi susţinută, în principal, de construcţii (cu ritmuri de peste 10% în ambii ani) şi de servicii (7%, respectiv 6,5%) punându-se accent pe de o parte pe valorificarea potenţialului turistic de care beneficiază această regiune, atât în partea de nord – Bucovina, dar şi în zona Piatra Neamţ, iar pe de altă parte pe dezvoltarea serviciilor moderne atât în oraşe, dar şi în mediul rural. De menţionat că atât industria (4,5%, respectiv 5,7%), cât şi agricultura (3,2%, respectiv 3,5% în condiţii normale din punct de vedere climateric) vor susţine şi ele creşterea economică a regiunii.
 
Regiunea Nord-Est înregistrează cel mai scăzut nivel al produsului intern brut pe cap de locuitor, cu un indice de disparitate faţă de total ţară de 67,5%, nivel care se va menţine şi în următorii doi ani chiar dacă economia regiunii va avea un ritm uşor superior economiei naţionale. În această regiune, toate judeţele au un produs intern brut pe locuitor sub media pe total ţară.
 
În ceea ce priveşte comerţul exterior, regiunea va continua să înregistreze, în următorii doi ani, deficite, cu creşteri ale volumului importurilor care devansează pe cele ale exporturilor şi care se va situa sub nivelul naţional.
 
Pornind de la realitatea că regiunea este o zonă cu resurse naturale diverse dar limitate, Comisia Naţională de Prognoză consideră capitalul uman drept principala bogăţie a regiunii, iar investiţia în resursele u-mane disponibile constituie un obiectiv prioritar.
 
Pentru perioada 2007-2008, au fost prognozate creşteri ale numărului mediu de salariaţi cu 0,7% şi reduceri uşoare ale ratei şomajului. În acelaşi timp câştigul salarial va creşte cu un ritm mediu de 12,9%, superior celui la nivel naţional (12,0%), iar discrepanţele dintre judeţele componente se vor reduce. 
 
¤ Cu ce ne putem lăuda:
• Pentru anul 2006 se estimează că produsul intern brut va depăşi cu 5,6 procente nivelul anului anterior;
• Judeţul Bacău are cea mai mare contribuţie la realizarea producţiei industriale regionale, înregistrând un salt de 19,4% la industria prelucrătoare; la polul opus, s-a situat judeţul Suceava, cu o reducere de 20,2%;
• Continuarea proiectelor de investiţii susţine o creştere a valorii adăugate din construcţii estimată la 16%, peste nivelul naţional;
• Judeţul Iaşi a "marcat" o creştere importantă a numărului mediu de salariaţi (3,8%).
 
Cu ce ne este ruşine:
• Regiunea Nord-Est înregistrează cel mai scăzut nivel al produsului intern brut pe cap de locuitor, cu un indice de disparitate faţă de total ţară de 67,5%, nivel care se va menţine şi în următorii doi ani;
• Din punct de vedere al câştigului salarial mediu net, RDNE se situează sub media la nivel naţional (754 lei, faţă de 848 lei);
• Indicatorii arată că RDNE a înregistrat în 2006 o scădere de circa 0,5% a populaţiei ocupate, ca urmare a restructurărilor şi disponibilizărilor de personal;
• Judeţul Vaslui a reuşit şi în 2006 "performanţa" de a înregistra o rată a şomajului "de top" (9,5%), situându-se pe locul doi pe ţară.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata