EUR
4,76 RON
(+0.21%)
USD
4,19 RON
(+0.21%)
GBP
5,55 RON
(+0.8%)
CHF
4,19 RON
(+0.18%)
AUD
2,98 RON
(+0.06%)
CAD
3,14 RON
(+0.1%)
BGN
2,43 RON
(+0.13%)
RUB
0,07 RON
(-0.52%)
ZAR
0,29 RON
(+0.34%)
BRL
1,10 RON
(-0.05%)
CNY
0,62 RON
(+0.2%)
INR
0,06 RON
(-0.23%)

Investiţia în angajaţi, susţinută din fonduri externe

0
 
În orice companie, investiţiile în capitalul uman completează şi conferă sustenabilitate, pe termen lung, creşterii productivităţii. Un personal înalt calificat, cu un nivel de educaţie ridicat, având capacitatea de a se adapta noilor tehnologii şi nevoilor în schimbare ale pieţelor, este esenţial pentru asigurarea competitivităţii  companiei în care îşi desfăşoară activitatea.
 
Costurile necesare perfecţionării şi specializării angajaţilor depăşesc, în foarte  multe cazuri, capacităţile de plată ale antreprenorilor. Acestea se constituie într-una dintre principalele cauze care stau la baza unei slabe preocupări a IMM-urilor în ceea ce priveşte formarea profesională continuă a capitalului uman propriu şi investiţiile minimale în resursele umane. Efectele în lanţ ale unei astfel de politici de personal sunt foarte variate, pornind de la crizele interne de personal şi ajungând până la  incapacitatea de adaptare a IMM-urilor la economia de piaţă.
 
Dacă şi în compania dumneavoastră consideraţi că nu se răs-punde adecvat tuturor nevoilor de calificare/ perfecţionare/ specializare iar acest fapt conduce la apariţia unei palete largi de probleme, dacă obiectivele din planul organizaţional de dezvoltare a resurselor umane nu pot fi atinse datorită fondurilor insuficiente, atunci trebuie să identificaţi soluţii alternative de finanţare.
 
16 aprilie 2007, deadline pentru ultimul apel PHARE 2005  
 
Cuantumul fondurilor alocate prin programul PHARE CES Dezvoltarea resurselor Umane – Promovarea Capitalului Uman a crescut de la an la an. Fondurile post-aderare, fondurile structurale, alocate României în scopul dezvoltării resurselor umane pentru perioada 2007-2013, vor depăşi cu mult cuantumul fondurilor de pre-aderare. Alocarea acestora se va realiza conform Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.  
 
Ultimul apel la propuneri lansat la finele anului 2006, cu termen limită de aplicare pe data de 16 aprilie 2007, în cadrul programului PHARE 2005 vizează Promovarea învăţării pe parcursul întregii vieţi pentru calificarea şi recalificarea forţei de muncă.
 
Valoarea grantului acordat pentru fiecare aplicaţie în parte poate varia între 15.000 euro şi 75.000 euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale unui solicitant a cărui activitate este orientată spre profit, sau reprezentând 90% din totalul costurilor eligibile, pentru alte categorii de beneficiari decât cele menţionate mai sus.
 
Activităţi eligibile
 
Tipurile de activităţi eligibile din cadrul acestei scheme de finanţare se adresează angajaţilor din întreprinderi la toate nivelurile, în vederea creşterii productivităţii la locul de muncă, pentru creşterea competitivităţii angajaţilor şi a receptivităţii acestora la solicitările în permanentă evoluţie ale pieţei muncii şi sunt următoarele:
 
1. Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare profesională pentru personalul din toate tipurile de întreprinderi (inclusiv din IMM-uri) pentru:
– folosirea de noi tehnologii şi metode de producţie şi dezvoltarea de noi produse;
– folosirea de noi tehnologii de comunicaţie şi informaţie;
– noi servicii şi industrii cu valoare adăugată ridicată.
 
2. Dezvoltarea şi furnizarea de programe de formare profesională care să se adreseze deficitului de competenţe din diferite sectoare economice;
 
3. Dezvoltarea şi furnizarea de programe de instruire pentru dezvoltarea de abilităţi manageriale, inclusiv în domeniul mediului, inovaţiei, controlului calităţii şi managementului resurselor umane;
 
4. Dezvoltarea de standarde ocupaţionale;
 
5. Asistenţă şi consultanţă companiilor interesate de dezvoltarea resurselor umane prin diverse activităţi cum ar fi:
a. elaborarea de strategii de dezvoltare a resurselor umane;
b. evaluarea nevoilor de in-struire;
c. planuri de formare;
d. schimburi de bune practici în domeniul dezvoltării resurselor umane, inclusiv stabilirea de reţele;
e. scheme de mentorat;
f. instruirea la locul de muncă a angajaţilor cheie (manageri/ consilieri responsabili cu instruirea/angajaţii ai departamentului de resurse umane/lideri sindicali)
 
Cine realizează instruirea?
 
Când companiile de stat sau private, inclusiv IMM-urile şi companiile mari, nu sunt furnizori autorizaţi de programe de formare profesională, dar doresc să întreprindă măsuri de formare profesională pentru proprii lor angajaţi, în cadrul acestei scheme de finanţare nerambursabilă, atunci aceştia:
 
1. trebuie să acţioneze în parteneriat, cu unul sau mai mulţi furnizori de servicii autorizaţi să desfăşoare aceste activităţi, cu respectarea tuturor prevederilor legale româneşti în domeniu, doar dacă ei organizează programe de formare profesională care se finalizează cu certificate de absolvire/calificare recunoscute la nivel naţional
sau
 

2. pot organiza programe de formare profesională, finalizate cu certificat de absolvire/participare ce sunt recunoscute doar la nivelul companiei.
 
¤ 70% din costurile eligibile, asigurate din fonduri structurale
 
Pentru perioada 2007-2013, investiţiile în dezvoltarea resurselor umane ale unei companii vor putea fi cofinanţate prin fonduri structurale, aceste tipuri de costuri fiind eligibile în cadrul Axei Prioritare 3 – Creşterea adaptabilităţii forţei de muncă a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul de intervenţie 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii.
 
Draftul Programului Complement al POS DRU, disponibil în prezent, menţionează, pentru acest domeniu de intervenţie, o valoare minimă a grantului de 15.000 euro, reprezentând 70% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mici, 60% din totalul costurilor eligibile ale proiectului pentru întreprinderile mijlocii şi 100% pentru ONG-uri, sindicate, patronate, asociaţii profesionale, alte asociaţii nonprofit.
 
Obiectivul domeniului de intervenţie este reprezentat de creşterea gradului de adaptabilitate a forţei de muncă angajate şi a întreprinderilor prin modernizarea şi flexibilizarea formelor de organizare a muncii, formare profesională specifică şi îmbunătăţirea condiţiilor la locul de muncă.
 
Exemplu de proiect
 
Compania de consultanţă RELIANS în parteneriat cu EDUROM implementează în perioada ianuarie 2007 – ianuarie 2008 proiectul "Investors in people – sistem performant de management al resurselor umane", proiect finanţat prin Programul PHARE CES 2004, Dezvoltarea Resurselor Umane – Promovarea Capitalului Uman.
 
Proiectul propune obţinerea certificării "Investors in People" necesară unui management al resurselor umane funcţional şi profesionist la nivel de organizaţie. Standardul reprezintă un model de bună practică şi un cod de conduită managerială deoarece oferă o modalitate de creştere a competitivităţii agenţilor economici pe piaţă prin dezvoltarea capitalului uman propriu.
 
Proiectul asigură formarea unui grup de specialişti în domeniul serviciilor de consultanţă care să ateste grade înalte de calificare în domeniul managementului de proiect prin intermediul sesiunilor de instruire specifice la care personalul RELIANS va participa.
 
Principalele avantaje pe care le aduce implementarea acestui sistem de management al resurselor umane variază de la îmbunătăţirea procesului de comunicare în cadrul companiei, îmbunătăţirea sistemului de motivare, la creşterea gradului de implicare activă a personalului. Având în vedere efectele multiplicatoare ale unei astfel de investiţii, se estimează o creştere semnificativă a calităţii serviciilor furnizate, implicit a nivelului de satisfacţie a clienţilor. "Am optat pentru accesarea unui program de finanţare datorită oportunităţii de a dezvolta un sistem de management al resurselor umane eficient, pe care Programul PHARE CES 2004 – Promovarea Capitalului Uman ne-a oferit-o", ne-a declarat Ovidiu Eugen Raţă, Director General, Partener Asociat în cadrul companiei RELIANS.
 
"Dacă ideea de proiect porneşte de la o necesitate identificată în cadrul organizaţiei, atunci implementarea proiectului, care va răspunde necesităţii respective, poate fi uşor integrată în activitatea organizaţiei. În cazurile în care se doreşte doar obţinerea unor «bani gratis», şi aduc această chestiune în discuţie datorită faptului că există şi astfel de situaţii, implementarea proiectului va fi cât se poate de anevoioasă, desfăşurarea activităţilor propuse prin proiect şi toate raportările intermediare şi finale constituind piedici importante în mersul normal al activităţii organizaţiei" a adăugat directorul general al companiei RELIANS.
 
Criteriile de selecţie a proiectelor
 
• Capacitatea financiară şi operaţională (experienţă în managementul de proiect; expertiză tehnică; capacitate managerială; surse de finanţare suficiente şi stabile, existenţa cofinanţării, respectarea regulilor ajutorului de stat);
 
• Relevanţa (cât de relevant este proiectul pentru unul sau mai multe din obiectivele apelului de oferte, relevanţa în raport cu nevoile şi dificultăţile grupurilor ţintă, la nivel regional sau local, elementele specifice de valoare adăugată, definirea clară a grupurilor ţintă, abordarea principiilor orizontale, evaluarea riscurilor);
 
• Metodologie (consistenţa activităţilor cu obiectivele şi cu rezultatele aşteptate; coerenţa proiectului; nivelul de implicare al partenerilor; claritate şi fezabilitate a planului de acţiune; existenţa indicatorilor măsurabili ai rezultatelor proiectului);
 
• Sustenabilitate (existenţa parteneriatului, impactul asupra grupurilor ţintă; efecte multiplicatoare; rezultate sustenabile din punct de vedere financiar instituţional şi al politicilor, modul în care vor funcţiona structurile proiectului şi după terminarea proiectului);
 
• Raport cost/eficienţă (raportul dintre costurile estimate şi rezultatele aşteptate, în ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare pentru implementarea proiectului).
 
Articol realizat cu sprijinul specialiştilor RELIANS
loading...

Citește și
Loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.