EUR
4,81 RON
(+0.02%)
USD
4,43 RON
(+0.24%)
GBP
5,72 RON
(+0.7%)
CHF
4,53 RON
(+0.1%)
BGN
2,46 RON
(-0.12%)
BYN
1,98 RON
(+0.2%)
CAD
3,33 RON
(+0.29%)
RSD
0,04 RON
(+0.05%)
AUD
2,91 RON
(+0.63%)
JPY
0,04 RON
(+0.41%)
CZK
0,19 RON
(+0.54%)
INR
0,06 RON
(+0.13%)

 

Trei linii de finanţare deschise pentru proiecte din sectorul IT&C

 
• CE a lansat la începutul lunii iunie apelul pentru proiecte aferente programelor comunitare ICT PSP, eContentplus şi Safer Internet plus
 
 
Comisia Europeană a lansat, la începutul lunii iunie, apelul pentru propuneri aferente programelor comunitare din aria Societăţii Informaţionale prin care sunt finanţate proiecte ale instituţiilor publice şi, mai ales, ale mediului de afaceri.
 
Serviciile e-government,  e-inclusion,  e-health, creşterea durabilă, maşinile inteligente, protecţia datelor sunt doar câteva din temele care vor fi finanţate în acest an cu peste 100 milioane euro.
 
Apelul va dura aproximativ patru luni, urmând a se încheia la începutul lunii octombrie, informează Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. Proiectele vor fi trimise la Comisia Europeană, la o adresă ce va fi anunţată în momentul lansării apelului şi vor fi selectate de către o comisie independentă.
 
Programele comunitare în cadrul cărora se vor primi propuneri de proiecte sunt ICT PSP, eContentplus şi Safer Internet plus.

 
 
54 milioane euro pentru integrarea în societatea informaţională

 
ICT PSP este un program comunitar, component al "Competitiveness and Innovation Framework Programme" (CIP) ce urmăreşte stimularea inovării şi competitivităţii prin preluarea la scară largă a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor de către cetăţeni, de administraţia publică şi mediul de afaceri, în special de IMM-uri.
 
Programul se derulează pe o perioadă de şapte ani (2007-2013), având un buget total de 728,4 milioane euro. Pentru anul în curs, bugetul este de aproximativ 54 milioane euro, bani din care vor fi finanţate proiecte specifice sectorului IT&C.
 
ICT PSP se axează pe teme ca serviciile e-government eficiente şi interoperabile, serviciile e-inclusion (accesibilitate, integrare socială, integrare în societatea informaţională a tuturor, în special a categoriilor defavorizate), serviciile e-health sustenabile şi interoperabile, precum şi alte teme orizontale, spre exemplu diseminarea iniţiativelor pentru IMM, creştere durabilă, maşini inteligente, protecţia datelor.
 
Eligibile pentru acest program sunt:
 
1. Proiectele pilot de tip A, care vizează acţiuni la scară largă bazate pe iniţiative existente în statele membre menite să asigure interoperabilitate la nivelul UE a soluţiilor bazate pe ICT;
 
2. Proiecte pilot de tip B, care vizează implementare şi preluarea serviciilor inovative ce răspund nevoilor cetăţenilor, administraţiei publice şi mediului de afaceri, precum şi reţele tematice care să favorizeze schimbul de bune practici prin intermediul unor gruprui de lucru, workshop-uri.
 
Sunt eligibile toate entităţile cu personalitate juridică română (publice sau private). Participarea este posibilă doar în consorţii care vor reuni, pentru proiectele pilot de tip A, minim şase entiţăţi legale din minim şase state membre, pentru proiectele pilot de tip B, minim patru entităţi legale din minim patru state membre şi pentru reţele tematice, minim şapte entităţi legale din minim şapte state membre.

 
 
eContentplus susţine dezvoltatorii de conţinut digital

 
eContentplus este un program european care finanţează proiecte ce promovează dezvoltarea produselor cu conţinut digital la nivelul întregii Europe, având ca buget disponibil în 2007 circa 47 milioane euro.
 
Programul a fost conceput a se derula pe o perioadă de 4 ani (2005-2008) cu un buget total de 149 milioane euro, având ca scop producerea, folosirea şi distribuirea de conţinut digital european, precum şi promovarea diversităţii lingvistice şi culturale în cadrul reţelelor globale.
 
Acesta se adresează, în special, unor arii tematice cu conţinut geografic, cu conţinut educaţional, bibliotecilor digitale şi vizează întărirea cooperării între dezvoltatorii de conţinut digital.
 
În 2007, vor fi trei tipuri de proiecte finanţate de către Comisia Europeană, şi anume targeted projects (conţinut educaţional, biblioteci digitale), reţele tematice (întărirea cooperării între dezvoltatorii de conţinut digital) şi best practice networks (conţinut geografic, conţinut educaţional, biblioteci digitale):
 
a. Targeted projects se adresează celor interesaţi de problemele specifice ale celor două arii tematice, stimulând interoperabilitatea, dezvoltarea şi implementarea de modele inovatoare de afacere, implementarea de noi soluţii care să faciliteze accesul utilizatorului, etc.
 
b. Reţelele tematice urmăresc să reunească stakeholders, expertiză şi diverse infrastructuri pentru a identifica cele mai bune practici şi abordări astfel încât să se îmbunătăţească disponibilitatea şi utilizarea conţinutului digital.
 
c. Best practice networks promovează adoptarea standardelor şi specificaţiilor menite să facă conţinutul digital mai accesibil şi util, prin folosirea rezultatelor reţelelor tematice în contextul implementării de standarde specifice în viaţa reală La acest proiect pot participa toate entităţile juridice (instituţii publice şi private) stabilite în Statele Membre ale Uniunii Europene, însă consorţiul trebuie să aibă în compoziţie atât furnizori cât şi utilizatori de conţinut.
 
Pot participa entităţi şi din alte state din afara Uniunii Europene, dar acestea nu vor primi finanţare, decât în eventualitatea existenţei unui acord de finanţare.

 
 
Proiecte privind utilizarea Internetului – finanţate prin Safer Internet Plus

 
Safer Internet Plus este un program al Comunităţii Europene derulat pe o perioada de 4 ani (2005-2008) cu un buget de 45 milioane euro, destinat promovării folosirii în siguranţă a Internetului şi combaterii conţinutului ilegal şi dăunător, în special cel care afectează copiii şi adolescenţii.
 
Prin intermediul acestui program se pot finanţa proiecte adresate cu precădere părinţilor, educatorilor şi copiilor, pentru creşterea informării asupra riscurilor generate de folosirea Internetului şi pentru depistarea conţinutului dăunător.
 
Programul are patru componente: combaterea conţinutului ilegal, combaterea conţinutului nesolicitat şi dăunător (inclusiv "spam"), promovarea unui mediu mai sigur şi conştientizarea populatiei.
 
Bugetul disponibil pentru apelul pentru propuneri de anul acesta este de 11,51 milioane de euro. Finanţarea asigurată de către Comisia Europeană prin intermediul Programului va fi de 50%, putând creşte la 75% în cazul instituţiilor publice şi a organizaţiilor non-profit.
 
Pentru Safer Internet Plus sunt eligibile toate organizaţiile cu personalitate juridică română (ONG-uri responsabile cu protecţia copiilor, asociaţii din industria Internetului, autorităţi publice cu competenţe în domeniu, furnizori de servicii de comunicaţii etc). De asemenea, vor putea participa cu proiecte consorţii constituite din mai multe astfel de organizaţii.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata