EUR
4,83 RON
(+0.03%)
USD
4,12 RON
(+0.04%)
GBP
5,36 RON
(+0.08%)
CHF
4,49 RON
(-0.44%)
BGN
2,48 RON
(-0.26%)
BYN
1,68 RON
(+0.38%)
CAD
3,07 RON
(-0.2%)
RSD
0,04 RON
(+0.04%)
AUD
2,94 RON
(-0.62%)
JPY
0,04 RON
(-0.28%)
CZK
0,18 RON
(-0.4%)
INR
0,05 RON
(-0.08%)

15 septembrie – termen limită pentru plăţile anticipate ale contribuabililor

 
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendare şi a celor din activităţi agricole, trebuie să facă plăţile anticipate în contul veniturilor realizate în trimestrul trei până la 15 septembrie, potrivit calendarului obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit pe 2007.
 
Conform Codului Fiscal, veniturile din activităţi independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. Sunt considerate venituri comerciale, veniturile din fapte de comerţ ale contribuabililor, din prestări de servicii.
 
Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.
 
 
Sunt deductibile (limitat):
 
 
•cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul;
•cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul;
•cheltuielile cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice;
•cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 2% la fondul de salarii realizat anual;
•pierderile privind bunurile perisabile, în limitele prevăzute de actele normative în materie;
•cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
•contribuţiile efectuate în numele angajaţilor la fonduri de pensii facultative, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoană;
•prima de asigurare voluntară de sănătate, conform legii, în limita echivalentului în lei a 200 euro anual pentru o persoană.
 
 
 
 
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata