EUR
4,84 RON
(-0%)
USD
4,28 RON
(0%)
GBP
5,41 RON
(0%)
CHF
4,55 RON
(0%)
BGN
2,48 RON
(-0.04%)
BYN
1,77 RON
(0%)
CAD
3,15 RON
(0%)
RSD
0,04 RON
(0%)
AUD
2,98 RON
(0%)
JPY
0,04 RON
(0%)
CZK
0,18 RON
(0%)
INR
0,06 RON
(+0.05%)

Firmele din Regiunea Nord-Est se bat pentru 9% din plăcinta MIMMCTPL

Chiar în cazul fericit în care toţi cei 41 de agenţi economici ar obţine fondurile guvernamentale solicitate (aproximativ 3,6 milioane RON), Regiunea Nord-Est ar beneficia de numai 9% din totalul fondurilor nerambursabile alocate prin Programul de investiţii al MIMMCTPL (40 milioane RON)  
 
Prima rundă a „bătăliei” pentru fondurile nerambursabile de stat, acordate de Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale (MIMMCTPL), s-a încheiat cu un rezultat neaşteptat de slab pentru firmele din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.
 
Doar 41 de întreprinzători din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Suceava, Botoşani şi Vaslui s-au calificat în rândul celor care au şanse să „prindă” finanţare parţial nerambursabilă, în timp ce alţi 24 de solicitanţi se află pe lista de aşteptare.
ANIMMC-Firme-selectate-din-Regiunea-Nord-Est.jpg
 
 
Neamţul are cele mai multe firme declarate admise

 
 
Privită în ansambu, situaţia din cele şase judeţe ale Regiunii Nord-Est arată că s-au înscris în total 316 de întreprinzători, din care cei mai mulţi activează în judeţul Iaşi (120 solicitanţi). Urmează Bacăul, cu 63 de solicitanţi, Suceava, cu 56, şi Neamţul, reprezentat de 49 de participanţi, în timp ce Vasluiul şi Botoşaniul s-au limitat la un număr de 17, respectiv 11 agenţi economici care au îndrăznit să se „bată” pentru obţinerea unei finanţări.
 
În schimb, după „arderea” etapei de selecţie a „solicitanţilor declaraţi eligibili şi acceptaţi pentru evaluare în scopul finanţării”, Neamţul trece în fruntea clasamentului, cu 12 firme declarate admise (care solicită, în total, aproape 1,1 milioane RON), iar Iaşul coboară pe poziţia a doua, cu 11 beneficiari eligibili (a căror „pretenţii” financiare abia depăşesc jumătate din fondurile solicitate de nemţeni).

 
 
O singură firmă din Botoşani a obţinut punctajul necesar

 
 
Suceava se menţine pe locul trei, cu 8 agenţi economici rămaşi în cursă pentru obţinerea finanţărilor, dar care solicită fonduri mai consistente decât agenţii economici ieşeni, în valoare totală de 645.484 RON.
 
Surpriza vine din partea Bacăului, care, deşi a ieşit „la rampă” cu 63 de solicitări, nu a reuşit să prindă decât 6 locuri pe lista potenţialilor beneficiari (finanţarea nerambursabilă aprobată preliminar fiind de 632.476 RON).
 
Şi mai jalnică este situaţia în Botoşani, acolo unde un singur agent economic (SC „Euroglass” SRL) a obţinut punctajul necesar pentru a rămâne pe lista solicitabţilor declaraţi eligibili. Tot la categoria „rezultate modeste” (ca să nu le spunem slabe) intră şi firmele vasluiene, dintre care doar trei au trecut de prima fază a selecţiei.
 
Societăţile vor fi supuse unui nou filtru, după depunerea Cererii de solicitare a finanţării, ceea ce face ca numărul şi aşa redus de beneficiari din Regiunea Nord-Est să fie deocamdată incert, existând şanse să devină chiar mai mic.
 
Fapt îngrijorător dacă este să ne uităm şi la bucata din „plăcinta” nerambursabilă care i-ar reveni Regiunii Nord-Est, în cazul fericit în care toţi cei 41 de operatori economici ar câştiga finanţarea solicitată (în total, aproximativ 3,6 milioane RON). Suma abia atinge pragul de 9% din totalul fondurilor alocate prin Programul de investiţii, adică aproximativ 40 milioane RON.

 
 
2.271 de aplicanţi în toată ţara

 
 
La nivel naţional, s-au înscris 2.271 întreprinzători, care, cumulat, au arătat că au nevoie de peste 315 milioane RON pentru a-şi duce la bun sfârşit planurile de investiţii, pentru firmele aflate la început de drum, şi cele de   modernizare/retehnologizare, pentru întreprinderi mici şi mijlocii.
MIMMCTPL a estimat un număr de 389 de beneficiari care vor primi alocaţii nerambursabile în valoare totală de 39,942 milioane RON.

 
Procedură nouă…

 
 
Spre deosebire de anii anteriori, când procedura de selecţie s-a bazat numai pe principiul „primul venit – primul servit“ – fapt care genera cozi interminabile şi nervi pe măsură la depunerea dosarelor -, în 2007 regulile jocului s-au schimbat.
 
Astfel, întreprinzătorii nu au mai aşteptat nopţi întregi pe la uşile instituţiilor pentru a-şi depune documentaţia, ci au completat online formularul de preselecţie şi criteriile suplimentare de selecţie, astfel încât înscrierea s-a putut efectua de la orice calculator conectat la Internet.
 
Selecţia s-a făcut de această dată în funcţie de o serie de criterii de performanţă, pe baza unui punctaj acordat fiecărui solicitant în parte.   
 
A urmat cea de a doua etapă, şi anume afişarea pe site-ul www.animmc.ro a listei solicitanţilor declaraţi eligibili şi acceptaţi la evaluare. Pe acelaşi site a fost postată şi lista de aşteptare a următorilor potenţiali beneficiari ai Programului de investiţii.
 
Ulterior, MIMMCTPL a transmis scrisori de înştiinţare către firmele prezente pe aceste liste. În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea înştiinţărilor, solicitanţii au obligaţia de a depune la sediul MIMMCTPL din Bucureşti (personal sau prin poştă) Cererea de solicitare a AFN (finanţare nerambursabilă) şi a creditului însoţită de documente justificative, îndosariate, conform procedurii Programului. Reprezentanţii ministerului susţin că perioada exactă pentru depunerea documentaţiei este cuprinsă între 3 şi 21 septembrie 2007. Ulterior, MIMMCTPL va evalua documentele în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data depunerii acestora.

 
 
… şi vicii noi, în completarea celor vechi

 
 
Cu toate că au fost eliminate din schemă celebrele „cozi pentru dosare”, sistemul aplicat în acest an de MIMMCTPL  nu a fost nici pe departe o încercare reuşită, având unele scăpări destul de grave.
 
Prima dintre acestea este prezenţa unor firme inexistente în Lista solicitanţilor declaraţi eligibili şi acceptaţi pentru evaluare în scopul finanţării. Cu alte cuvinte, căutarea respectivelor firme în baza de date a Ministerului de Finanţe se soldează cu răspunsul: „Nu există agent economic cu acest nume/ cod fiscal”.
 
O altă gafă, vizibilă în aceeaşi listă, se referă la punctajele acumulate de societăţi la criteriile suplimentare de preselecţie. O parte din firmele declarate admise figurează cu punctaj 0 în această rubrică, în condiţiile în care minimul posibil era „5” (întrucât opţiunile existente la fiecare indicator aveau punctaje de la 1 la 5, era imposibil să se obţină, în final, zero).
 
Motive de nemulţumire în rândul agenţilor economici aplicanţi sunt legate şi de faptul că Ministerul a introdus sau a schimbat reguli în timpul preselecţiei, unele chiar fără a fi anunţate. Astfel, în termen de 20 de zile lucrătoare de la publicarea în Monitorul Oficial, procedura de implementare a Programului de investiţii a suferit două rectificări: au fost adăugate trei coduri CAEN în lista activităţilor eligibile şi a fost modificat unul din criteriile de selecţie suplimentare.
 
Mai mult, “în spatele cortinei”, angajaţii Ministerului au decis să îşi dea ok-ul şi pe dosarele firmelor care au solicitat finanţări ce depăşeau pragul maxim admis (165.000 RON). Practica a fost aceea de a le tăia surplusul şi de a-i menţine „în cărţi” cu suma maximă posibilă, şi nicidecum de a-i descalifica din start aşa cum se menţiona în procedură.
 
Foarte mulţi agenţi economici au fost afectaţi şi de schimbarea „macazului” în ceea ce priveşte corectarea formularului de preselecţie, după transmiterea acestuia la Minister. Dacă iniţial instituţia a dat asigurări că, în cazul în care există erori în formular, se pot face corecturile telefonic, această posibilitate s-a dovedit a fi valabilă doar pentru unii aplicanţi, ulterior fiind eliminată (fără nici un anunţ prealabil).
 
Sesizând toate aceste aspecte, Agenţia Română de Consultanţă (ARC) a acuzat Direcţia generală pentru IMM-uri, din cadrul ministerului de „incompetenţă şi prost management”, pentru modul în care a gestionat derularea programului de investiţii.
Preşedintele ARC, Laura Zăinescu, a declarat că „există şi multă prostie,  dar şi interese în modul de derulare a fondurilor programului”. Zăinescu a adăugat că în perspectiva implementării fondurilor europene, „este necesară o evaluare profesională şi psihologică a pesonalului ministerului care se va ocupa de banii europeni”.

 
 
Cum şi pe ce se cheltuie banii?

 
 
Schema de finanţare aferentă Programului de investiţii din 2007 este următoarea:
 
 
• Maxim 60% alocaţie financiară nerambursabilă (dar nu poate depăşi echivalentul în lei a 10.000 euro, pentru întreprinderi nou-înfiinţate şi microîntreprinderi şi nu mai mult de 50.000 euro, în cazul întreprinderilor mici şi mijlocii);
 
• un credit de finanţare, reprezentând minim 25% din valoarea proiectului de investiţii, de la banca aleasă de solicitant din lista de societăţi bancare care au încheiat protocol cu MIMMCTPL (Banca Comercială Carpatica, Banca Comercială Română, BRD – GSG, CEC, Credit Europe Bank România, Eximbank România, Libra Bank, MKB, Romexterra Bank, Banca Transilvania);
 
• minim 15% contribuţie proprie a beneficiarului eligibil.
 
AFN (alocaţia financiară nerambursabilă) poate fi utilizată pentru susţinerea cheltuielilor cu achiziţionarea de active corporale şi necorporale de tipul: clădiri industriale şi construcţii industriale, maşini, utilaje şi echipamente (inclusiv software-ul aferent), mijloace de transport de mărfuri (numai cu cabină simplă), brevete de invenţie, licenţe.
 
Nu sunt eligibile cheltuielile pentru construirea, extinderea şi modernizarea clădirilor industriale şi a construcţiilor industriale.
 
Contribuţia proprie în numerar a beneficiarului va fi vărsată în contul deschis la instituţia ce va acorda creditul aferent proiectului de investiţie, urmând ca pentru fiecare plată eligibilă efectuată să se utilizeze în mod proporţional cele trei componente de finanţare (aport propriu minim 15%, credit bancar minim 25% şi AFN maxim 60%).
 
 
 
 
 
 
 
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata