EUR
4,84 RON
(-0.04%)
USD
4,13 RON
(-0.52%)
GBP
5,37 RON
(+0.03%)
CHF
4,47 RON
(+0.44%)
BGN
2,47 RON
(+0.41%)
BYN
1,69 RON
(-0.85%)
CAD
3,07 RON
(-0.28%)
RSD
0,04 RON
(+0.02%)
AUD
2,92 RON
(+0.27%)
JPY
0,04 RON
(-0.02%)
CZK
0,18 RON
(+0.18%)
INR
0,05 RON
(-0.11%)

Firmele îşi pot plăti contribuţiile şi impozitele într-un cont unic

• Măsura se aplică începând cu 1 septembrie doar pentru firmele care nu au datorii la stat şi care îşi plătesc integral şi la timp toate contribuţiile la stat
 
• Valabilitatea cazierului fiscal a fost prelungită la 30 zile
 
 
Guvernul a aprobat o Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Conform modificării şi completării Ordonanţei privind Codul de Procedură Fiscală, plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor sume datorate bugetului general consolidat, se va face într-un cont unic.
 
Plata obligaţiilor fiscale se va realiza prin două ordine de plată: unul pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi al doilea pentru obligaţiile datorate celorlalte bugete şi fonduri. Metoda plăţii creanţelor fiscale în contul unic se aplică, începând cu 1 septembrie 2007, pentru contribuabilii care plătesc integral şi la termenele prevăzute de lege obligaţiile fiscale şi nu au alte obligaţii fiscale restante, urmând a fi generalizată pentru toţi contribuabilii începând cu data de 1 ianuarie 2008.
 
Potrivit noilor prevederi, depunerea declaraţiilor fiscale se poate realiza prin mijloace electronice sau prin sisteme de transmitere la distanţă.
În acest caz, data depunerii declaraţiei este cea a înregistrării pe pagina de Internet a organului fiscal, confirmată printr-un mesaj electronic.

 
 
S-au modificat amenzile

 
 
Au fost actualizate, de asemenea, cuantumurile amenzilor prevăzute de Codul de Procedură fiscală.
Astfel, nerespectarea obligaţiei înscrierii codului de identificare fiscală pe documente, nerespectarea de către plătitorii de salarii şi venituri a obligaţiilor privind completarea şi păstrarea fişelor, refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile organului de executare spre a fi sechestrate se sancţionează cu amendă de la 500 la 1.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 1.000 la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.
Cu aceleaşi amenzi se sancţionează şi nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de înregistrare fiscală sau de menţiuni.

 
 
Casă de marcat obligatorie pentru persoanele fizice autorizate

 
 
Potrivit modificării şi completării OG nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, persoanele fizice autorizate au obligaţia de utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale în cazul activităţilor economice desfăşurate în mod independent.
 
O altă nouă prevedere stabileşte eliminarea excepţiei privind neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale în cazul comercializării bunurilor de folosinţă îndelungată, precum şi în cazul vânzărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care nu se încasează integral în momentul livrării bunului sau prestării serviciului.
 
Agenţilor economici le revine obligaţia de a înregistra banii personali deţinuţi de angajaţi şi/sau de administratorul unităţii într-un registru special şi de a introduce, la începutul fiecărei zile, în aparatele de marcat electronice fiscale, soldul iniţial reprezentând monedele/bancnotele divizionare necesare pentru a da restul la client.
 
Guvernul a modificat şi ordonanţa privind regimul juridic al contravenţiilor. Potrivit noilor prevederi, plângerea contravenţională suspendă executarea numai în ceea ce priveşte sancţiunile contravenţionale principale.
 
În prezent, plângerea contravenţională suspendă toate sancţiunile contravenţionale aplicate, inclusiv cele privind închiderea unităţii sau suspendarea activităţii acesteia, reducând astfel eficienţa activităţii de control.

 
 
Cazierul fiscal va fi eliberat pe loc, cu 20 de lei
 
 
Potrivit modificării OG privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, eliberarea certificatului de cazier fiscal se va realiza pe loc, în toate situaţiile, în prezenţa contribuabilului sau a reprezentantului acestuia.
 
De asemenea, cazierul fiscal va fi valabil 30 zile, faţă de 15 zile în prezent. Pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal, precum şi pentru transmiterea electronică a informaţiilor din cazierul fiscal către Ofi-ciul Naţional al Registrului Co-merţului, se va percepe o taxă în sumă de 20 de lei, care se va face venit la bugetul de stat.
 
Până acum, cazierul fiscal putea fi eliberat în termen de 10 zile, cu perceperea unei taxe de cinci lei sau la urgenţă (două zile), pentru o taxă de 100 de lei. Potrivit legii, cazierul fiscal este obligatoriu la înfiinţarea societăţilor comerciale, a societăţilor cooperative şi cooperativelor agricole, la autorizarea unei activităţi independente, precum şi în cazul cesiunii părţilor sociale sau a acţiunilor.
 
Guvernul a mai decis ca preşedintelui ANAF să i se atribuie calitatea de ordonator principal de credite, în vederea asigurării unei mai bune funcţionări a acestei instituţii şi unităţilor sale subordonate.
 
 
 
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata