EUR
4,83 RON
(+0.03%)
USD
4,12 RON
(+0.04%)
GBP
5,36 RON
(+0.08%)
CHF
4,49 RON
(-0.44%)
BGN
2,48 RON
(-0.26%)
BYN
1,68 RON
(+0.38%)
CAD
3,07 RON
(-0.2%)
RSD
0,04 RON
(+0.04%)
AUD
2,94 RON
(-0.62%)
JPY
0,04 RON
(-0.28%)
CZK
0,18 RON
(-0.4%)
INR
0,05 RON
(-0.08%)

Guvernul a stabilit modalităţile de brevetare a noilor soiuri de plante

Guvernul a adoptat Regulamentul de aplicare a Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante.
 
Actul normativ detaliază elementele procedurale de examinare a cererii de brevet pentru soi, respectiv depunerea şi conţinutul cererii de brevet pentru soi, data de depozit, dreptul de prioritate, denumirea soiului, examinarea formală şi în fond a cererii, hotărârile oficiului, eliberarea brevetului pentru soi şi înregistrarea denumirii soiului, drepturile titularului, încetarea efectelor brevetului pentru soi.
 
Protecţia prin brevete se acordă, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, pentru soiuri din toate genurile şi speciile de plante clasificate botanic cunoscute. Oficiul acordă un brevet pentru un soi dacă sunt îndeplinite, cumulativ, o serie de condiţii, precum noutatea, distinctivitatea, uniformitatea şi stabilitatea, în funcţie de grupa de specii din care face parte soiul pentru care se solicită protecţie.
 
Brevetele se acordă şi pentru soiuri obţinute prin încrucişarea între genuri şi/sau specii de plante care îndeplinesc condiţiile pentru a fi considerate soiuri în sensul definiţiei din Convenţia Uniunii Internaţionale pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante.
 
Cererea de brevet pentru soi se va depune în limba română, în două exemplare, pe formulare tip şi trebuie să conţină, în principal: solicitarea expresă de acordare a unui brevet pentru soi completată pe un formular tip; numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului sau solicitanţilor; denumirea speciei în limba latină, denumirea comună în limba română a speciei căreia îi aparţine soiul pentru care se solicită protecţie; propunerea de denumire a soiului făcută de către solicitant pe un formular tip; originea geografică a soiului; menţiunea că soiul nu a fost exploatat sau dacă a fost exploatat, în ce state şi de la ce dată.
 
Odată cu depunerea cererii la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se vot plăti şi taxele pentru înregistrarea cererii de brevet şi examinarea denumirii soiului.
 
 
 
 
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata