EUR
4,84 RON
(-0.05%)
USD
4,27 RON
(+0.34%)
GBP
5,38 RON
(+0.07%)
CHF
4,55 RON
(-0.06%)
BGN
2,47 RON
(+0.25%)
BYN
1,75 RON
(+0.25%)
CAD
3,15 RON
(+0.13%)
RSD
0,04 RON
(-0.05%)
AUD
2,98 RON
(+0.15%)
JPY
0,04 RON
(+0.19%)
CZK
0,18 RON
(-0.07%)
INR
0,06 RON
(+0.59%)

„Pinalti” a „cumpărat” presa locală cu 5,7 miliarde lei

 
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan ("Pinalti") ştie că presa poate fi un factor determinant în câştigarea/pierderea unor alegeri, motiv pentru care a decis să-şi asigure o imagine pozitivă în majoritatea mijloacelor mass-media din judeţ (presă scrisă şi radio-Tv).
 
De partea cealaltă, pentru cele mai multe ziare, posturi TV şi radio-uri nemţene, interesul cetăţenilor şi respectul faţă de banul public nu mai contează de la un anumit nivel ("preţ"), motiv pentru care, în contul miliardelor de lei (vechi) plătite de nemţeni, îi aduc osanale lui Gheorghe Ştefan, cum vrea el şi când vrea el.
 
Anunţ pentru reclamă în presa scrisă – publicat "după ureche"
 
 
Astfel, pe 28 februarie 2008, Primăria lui Pinalti publică, pe site-ul publicitatepublica.ro, "Anunţ de participare la procedura de cerere de ofertă pentru prestarea «Reclamă şi publicitate în presa scrisă»".
 
Cine parcurge acest anunţ este surprins "din prima" de faptul că, în contradicţie cu prevederile legale, nu include un referat de oportunitate şi nici nu precizează detaliile obligatorii referitoare la criteriul de atribuire: se spune doar "cea mai avantajoasă ofertă economică; criteriile – conform fişei de date a achiziţiei".
 
Articolul 58 din Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii precizează foarte clar ceea ce trebuie să menţioneze anunţul de participare:
"Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în anunţul de participare criteriile de calificare şi selecţie şi, în situaţia în care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunţul trebuie să fie însoţit de un referat de oportunitate prin care se justifică raţiunea achiziţiei serviciilor de publicitate, precizându-se totodată impactul urmărit şi criteriile de măsurare a rezultatului obţinut".
 
Anunţul "lui Pinalti" nu conţine aceste informaţii şi dovedeşte foarte clar că a fost publicat doar aşa, într-o tentativă palidă de a arăta că se respectă legea.
 
 
Anunţul nu figurează publicat în sistemul SEAP
 
 
În anunţul respectiv (prin care Primăria dorea să achiţioneze servicii de publicitate în presa scrisă), la criteriu de calificare, se precizează: "Minim o experienţă similară de publicitate şi reclamă prin radio şi televiziune,  însoţită de recomandarea aferentă, efectivele medii anuale ale personalului angajat de către ofertant (individual sau asociere)".
Încă o dovadă clară că anunţul a fost "trântit" pur şi simplu (copiat de undeva), întrucât licitaţia aceasta nu se referea la radio şi TV, ci la presă scrisă! Dar dacă "jocurile erau făcute", ce atâta chin cu scrierea anunţurilor de licitaţie?
 
Singurul aspect la care responsabilii administraţiei locale au încercat să-şi "pună mintea la contribuţie" este cel legat de termenele licitaţiei, astfel încât totul să se petreacă, dacă se poate, "cu viteza luminii“.
 
Astfel, data limita de depunere a ofertelor a fost fixată pentru 10 martie 2008, ora 9:30, deci la numai 11 zile de la publicarea anunţului, iar semnarea contractului a fost stabilită pentru 19 martie 2008, la doar 9 zile de la data deschiderii ofertelor (10 martie 2008, ora 10:00).
 
Anunţul de participare publicat pe publicitatepublica.ro mai conţine o informaţie eronată (falsă): "Anunţul de participare a fost publicat în SEAP sub nr. 118.634/ 26.02.2008".
 
În realitate, în sistemul SEAP (Sistemul Electronic de Achiziţii Publice) nu figurează acest anunţ, iar în ceea ce priveşte anunţurile publicate de alte autorităţi contractante în ziua respectivă (26 februarie 2008), acestea aveau numere de ordine în jurul valorii de 44.700 (la 118.634 se va ajunge probabil în anii următori).
 
 
"Monitorul" împarte 2,38 miliarde ROL la toată lumea!
 
 
La fel ca şi la alte licitaţii, sarcina de a împărţi banii primăriei a revenit societăţii "Grup de Presă Accent" SRL Piatra Neamţ, după cum precizează anunţul de atribuire publicat de municipalitate, pe site-ul publicitatepublica.ro, la o dată neidentificată.
 
În realitate, societatea se numeşte "Grupul de Presă Accent" şi este cunoscută ca actualul editor al cotidianului "Monitorul de Neamţ (şi Roman)".
 
În stilul "consacrat", anunţul de atribuire prezintă doar valoarea contractului – 238.000 RON, fără a preciza "ce înseamnă" aceşti bani (câte anunţuri? cât spaţiu publicitar? la ce tarife?).
 
Conform precizărilor oferite de Primăria Piatra Neamţ la solicitarea redactorilor revistei FINANCIARUL, «subcontractanţii şi asociaţii menţionaţi de GRUP DE PRESA ACCENT în oferta prezentată sunt:
 
1. Prin  adresa nr. 107/ 06.03.2008 S.C. GRUP DE PRESÃ ACCENT S.R.L. – pentru publicarea anunţurilor în cotidianul "Monitorul";
 
2. Prin contractul de prestări servicii publicitare nr. 110/ 06.03.2008, încheiat între S.C. GRUP DE PRESÃ ACCENT S.R.L.  şi S.C. DAN PARTENER S.R.L. – pentru publicarea anunţurilor în cotidianul "Vestea";
 
3. Pentru contract de prestări servicii publicitare nr. 108/ 06.03.2008, încheiat între S.C. GRUP DE PRESÃ ACCENT S.R.L.  şi S.C. REALITATEA MEDIA S.R.L. – pentru publicarea anunţurilor în cotidianul "Realitatea";
 
4. Prin contract de prestări servicii publicitare nr. 111/ 06.03.2008, încheiat între S.C. GRUP DE PRESÃ ACCENT S.R.L.  şi S.C. PUBLIMON MEDIA S.R.L. – pentru publicarea anunţurilor în săptămânalul "Ochiul Public";
 
5. Prin contract de prestări servicii publicitare nr. 109/ 06.03.2008, încheiat între S.C. GRUP DE PRESÃ ACCENT S.R.L.  şi S.C. SEDPRESS CEAHLĂUL S.R.L. – pentru publicarea anunţurilor în cotidianul "Ceahlăul"».
 
După cum se poate observa, banii vor fi împărţiţi la (aproape) toţi jucătorii din presa scrisă nemţeană, dar remarcabil este faptul că "Grupul de Presă Accent" a încheiat toate aceste contracte într-o singură zi!
 
Anunţul de atribuire mai susţine că a fost depusă o singură ofertă (cea câştigătoare), iar "Data publicării anunţului de participare: pe SEAP sub nr.14.101/20.03.2008“.
 
Dacă această menţiune a dorit să se refere la anunţul de participare, atunci vine în contradicţe cu cea menţionată anterior ("Anunţul de participare a fost publicat în SEAP sub nr. 118.634/26.02.2008"), iar dacă a vrut să se refere la anunţul de atribuire, atunci este o informaţie falsă: anunţul de atribuire numărul 14.101 este al Regiei Autonome de Transport Local Oradea şi a fost publicat la data de 23 octombrie 2007!
În plus, pe data de 20 martie 2008 nu figurează nici un anunţ de atribuire al Primăriei Piatra Neamţ.
 
 
Licitaţia pentru publicitate în presa scrisă
 
¤ Anunţul de participare nu apare publicat în sistemul SEAP
¤ Anunţul de participare nu include menţiunile legale obligatorii: algoritmul de calcul al punctajului şi referatul de oportunitate
Ofertanţilor li s-a solicitat experienţă similară de publicitate şi reclamă prin radio şi televiziune!!!

¤ Nici anunţul de atribuire nu apare publicat în sistemul SEAP
¤ Valoarea contractului este de 2,38 miliarde lei (vechi), dar nu se precizează care sunt serviciile acoperite cu această sumă  
¤ Deşi licitaţia a fost adjudecată de editorul cotidianului "Monitorul", banii vor fi împărţiţi între principalele ziare locale 

 
 
 
"Pinalti" se vrea şi "pe sticlă"
 
 
Tot pe 28 februarie 2008, Primăria Piatra Neamţ publică, pe acelaşi site, "Anunţ de participare la licitaţia publică deschisă pentru prestarea «Reclamă şi publicitate prin radio şi televiziune»", această procedură fiind ceva mai lungă decât precedenta – data limită de depunere a ofertelor a fost stabilită pentru 28 martie 2008.
 
În acest caz este menţionat drept criteriu de atribuire "preţul cel mai scăzut", fără a se menţiona clar pentru ce servicii se doreşte acest preţ.
 
Primăria susţine că "anunţul de participare a fost publicat în SEAP, sub nr. 44.795/ 27.02.2008", ceea ce, de această dată, este adevărat.
 
Conform anunţului de pe SEAP, valoarea estimată a contractului este de 300.000 RON (fără TVA). Aici, ca şi pe site-ul publicitatepublica.ro, anunţul menţionează că se solicită "minim o experienţă similară de publicitate şi reclamă prin radio şi televiziune, însoţită de recomandarea aferentă, efectivele medii anuale ale personalului angajat de către ofertant (individual sau asociere)".
 
În plus, se precizează că "persoanele juridice au obligaţia să indice numele şi calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective".
 
Surprinzător este faptul că, pe SEAP, anunţul nu mai menţionează drept criteriu "preţul cel mai scăzut", ci "Oferta cea mai avantajoasă d.p.d.v. economic în ceea ce priveşte: criteriile enunţate în caietul de sarcini, în invitaţia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau în documentul descriptiv"!
 
 
 
Câştigător, o firmă înfiinţată în ianuarie 2008
 
 
Pe data de 4 aprilie 2008, pe SEAP este publicat anunţul de atribuire, câştigătoare fiind declarată firma "Valmedia" SRL, cu următoarele coordonate: "Adresa poştală:  str. Dragoş Vodă nr.8, localitatea:  PIATRA NEAMŢ, cod poştal: 610103, România, Tel.  0333-814.458, Fax: 0333-814.458".
 
Anunţul de atribuire a fost publicat şi pe publicitatepublica.ro, la o dată neidentificabilă, valoarea contractului fiind de 333.200 RON (inclusiv TVA), adică 3.332.000.000 lei vechi!
 
Dacă vrei să vezi cine este această extraordinară firmă care a pus mâna pe un contract de aproape de 100.000 euro, afli cu surprindere că a fost înfiinţată la sfârşitul lunii ianuarie 2008! Şi atunci, de unde experienţa similară?
 
La această întrebare, Primăria Piatra Neamţ ne-a răspuns:
"Conform precizărilor din paragraful «clarificare şi documentaţie adiţională» al anunţului de participare nr.44795/27.02.2008, la data de 04.03.2008 orele 10.30  nu s-a solicitat pentru dovedirea capacităţii tehnice nici o experienţă similară de publicitate şi reclamă prin radio şi televiziune".
 
Referitor la acest răspuns, facem următoarele precizări:
1. Sistemul SEAP nu include nici o "erată" la anunţul respectiv.
2. Şi la această dată, anunţul apare în forma iniţială, fără nici un fel de paragraf "clarificare şi documentaţie adiţională".
Chiar dacă ar fi existat aceste clarificări, este dubios faptul că regulile s-au schimbat "în timpul jocului", astfel încât să se poată încadra o anumită firmă.
 
 
Unde ajung banii?
 
 
"Experimentata" firmă "Valmedia" a încheiat contractul, dar care sunt posturile radio şi TV care vor prezenta în roz imaginea primăriei şi a celui care o conduce de 4 ani?
 
La această întrebare ne-a răspuns municipalitatea, care susţine că "subcontractanţii societăţii SC «Valmedia» SRL sunt : SC «Tele M Invest» SRL şi  SC «Telemach» SRL pentru publicitate prin radio şi televiziune şi SC «Terra Radio» SRL pentru publiciate prin radio".
 
"Tele M Invest" a încheiat anul 2006 cu pierderi de 111.638 RON, astfel că banii de la "Pinalti" sunt "mană cerească" pentru o societate cu asemenea performanţe. Dar mai ales pentru un "patron" de talia lui Iulian Ţocu, fostul parlamentar PSD care deţine 100% din societatea "Tele M Invest". Acesta nu figurează şi ca administrator al firmei, funcţia fiind deţinută de Corina Mândru (născută pe 26 aprilie 1968, la Piatra Neamţ), care are un mandat de numai doi ani, până în octombrie 2008.
 
"Telemach" Bucureşti este firma care "împarte cablu" în municipiul Piatra Neamţ şi rămâne de văzut ce publicitate va asigura primăriei şi dacă nu cumva o va retransmite unor posturi TV difuzate (exclusiv) prin cablu.
 
"Terra Radio" SRL Piatra Neamţ a înregistrat în 2006 o cifră de afaceri de 285.119 RON şi un profit net de 85.453 RON, cu numai 4 angajaţi (număr mediu în acel an). Unic asociat al acestei firme este Silvia Jehac (născută la data de 03.01.1933). Altfel spus, o bătrânică de 75 de ani (oare face şi karaoke?!), cu numele legat de un fost director de Casă de Asigurări de Sănătate, acuzat de prejudicii de miliarde de lei (vechi).
 
Aşadar, aceste trei firme îşi împart banii de la "Pinalti".
Mai rămâne de văzut… CINE îi împarte?!
 
 
"Mogulul" Bălănescu
 
 
"Valmedia" SRL Piatra Neamţ îl are ca unic asociat şi administrator pe Valentin Bălănescu, născut pe 15 aprilie 1961 (La Mulţi Ani!), în localitatea Bierţan (judeţul Sibiu).
 
În mediul jurnalistic nemţean este alintat «Securistu’», fără a exista indicii că ar fi avut legătură cu Securitatea sau că ar colabora cu serviciile actuale. Este doar un "nickname"!
 
Solicitat de revista FINANCIARUL să-şi prezinte punctul de vedere referitor la licitaţia pe care a câştigat-o, Bălănescu a refuzat, motivând că nu vorbeşte cu necunoscuţii. În schimb, într-un exces de sinceritate, a afirmat: "şi eu am lucrat în presă" (bănuim că s-a referit la mass-media). Apoi, a completat: "nu ştiu dacă mai lucrez", ceea ce sugerează că a fost exclus din echipa "Monitorul".
 
La categoria mondenităţi poate fi inclusă şi informaţia că deţine o vilă pe malul Lacului Pângăraţi, care – coincidenţă – este o vilă cu două locuinţe, cea de a doua aparţinând unei persoane, care, în urmă cu câţiva ani, a gestionat contracte de publicitate similare!
 
Revenind la Valentin Bălănescu, observăm că acesta figurează ca asociat/acţionar la mai multe firme care editează ziare locale, presupuse a fi concurente.
 
Astfel, el este asociat la "Sedpress Ceahlăul", alături de alte persoane fizice (printre care se numără Iulian Ţocu, Maria Ostahi, Vasile Tudose). În 2006, "Sedpress Ceahlăul" a înregistrat o cifră de afaceri de peste 3 milioane RON şi un profit net de 75.083 RON.
 
La "Publimon Media" SA (firmă care are sediul în acelaşi loc ca şi editorul cotidianului "Monitorul"), Valentin Bălănescu deţine 12% din acţiuni, dar şi funcţia de administrator. Ceilalţi acţionari ai firmei sunt: Doina Ilisei – 13,2%, Ramona Maria Barariu – 2%, Adrian Varvara – 59,6%, Daniel Nicu Sofronia – 13,2%. Mandatul de administrator al lui Bălănescu expiră pe 30 iunie 2008.
Cu 7 angajaţi (număr mediu), "Publimon Media" a raportat pentru anul 2006 un profit net de 105.940, ceea ce reprezintă mai mult de 40% din cifra de afaceri (care a fost de 259 769 RON).
 
La SC "Grupul de Presă Accent", Valentin Bălănescu nu figurează ca asociat "la vedere", această calitate fiind deţinută de fiul lui, Vlad Bălănescu, născut cu fix 15 ani înainte de atentatele de la WTC (pe 11 septembrie 1986). Acesta deţine 8% din capitalul social, ceilalţi asociaţi fiind Doina Ilisei – 14%, Daniel Nicu Sofronia – 14%, Adrian Varvara – 57%, Cezar Marian Gigi Filip – 4% şi Axinia Dumitriu – 3%. Funcţia de administrator este deţinută de Cezar Filip, care, spre deosebire de Bălănescu la "Publimon Media", are un mandat cu perioadă nelimitată.
 
În 2006, "Grupul de Presă Accent" a realizat un profit net de 55.962 RON, la o cifră de afaceri de 1,84 milioane RON.
Demn de menţionat este faptul că, în anul electoral 2004, profitul net a fost de peste 2,95 miliarde ROL, la o cifră de afaceri de 12,45 miliarde ROL.
 
Valentin Bălănescu mai figurează ca acţionar la SC "Ursuleţi" SA Piatra Neamţ, firmă aflată în faliment. SC "Valmedia" SRL are un capital social de 200 RON (deţinut integral de Valentin Bălănescu), iar începând cu februarie 2008 figurează ca plătitor de taxe şi impozite aferente salariaţilor. Deoarece este unic asociat şi administrator, Valentin Bălănescu nu poate fi şi angajat al acestei firme.
 
Ţinând cont de faptul că unei agenţii de publicitate care gestionează un astfel de contract îi revine minim 15% din valoarea contractului, rezultă că "Valmedia" SRL ar putea realiza venituri de peste 500 milioane ROL numai din acest contract. Desigur, dacă acest contract nu va fi reziliat!
 
 
Licitaţia pentru publicitate la radio şi televiziune
 
¤ În anunţul de participare se solicită experienţă similară pentru ofertanţi

¤ Licitaţia a fost adjudecată de o firmă înfiinţată în ianuarie 2008
¤ Primăria susţine că a modificat anunţul după o săptămână de la prima publicare, dar aceste modificări nu apar nici pe SEAP, şi nici pe publicitatepublica.ro
¤ Nici acest anunţ de participare nu include algoritmul de calcul al punctajului şi referatul de oportunitate
¤ Valoarea contractului este de 3,332 miliarde lei (vechi), dar nu se precizează care sunt serviciile acoperite cu această sumă  

 
 
Aşteptăm "anchetele"!
 
La ora când citiţi aceste rânduri, revista economică FINANCIARUL a depus deja contestaţii la instituţia abilitată (Consiliul National de Soluţionare a Contestaţiei), precum şi sesizări la Corpul de Control al Primului Ministru, pentru a cunoaşte şi poziţia acestor instituţii cu privire la modul în care au fost aplicate (sau ocolite) prevederile legale în cazul respectivelor achiziţii publice derulate de Primăria Piatra Neamţ.
 
Dincolo de răspunsul pe care îl vor da aceste instituţii, rămâne modul suspect de cheltuire a banului public şi "caracatiţa" din presa locală.
 
Pentru că licitaţiile lui "Pinalti" nu sunt primele şi nici singurele la care s-a procedat aşa…
 
 

 

Citește și
4 Comentarii
 1. SCORPION spune

  Din „PERLA MAFIEI PINALTY ” – ne asteptam la ori ce minune.
  Ori cum dupa alegeri se vor ridica taxele de necrezut .
  Daca ati sti cu ce DICTATURA ne lovim zilnic in PRIMARIA PIATRA NEAMT , pot spune ca de 1000 de ori e mai rau ca pe timpul „REGRETATULUI.

 2. mihai t spune

  Cotidianul „Vestea”este o creaţie a lui Daniel Vinca, fost redactor şef la”Realitatea”pîna în 2004, (alungat pentru „mînarii” de 30.000 usd. de catre Craciun, patronul „Realitatea Media”). „Vestea” a avut „binecuvîntarea” lui „Pinalti”, şi contracte grase de la Primarie şi societaţile C.L. Editeaza un fel de „Monitor” al primariei care se vrea o poarta deschisa catre cetaţeni. Pîna la data de 1 Mai deţinea controlul publicitaţii primariei şi reţinea cota parte.
  V. Balanescu, „alungat de maghiari” din Sf. Ghe. s-a oploşit la „Ceahlaul” unde a facut pe disidentul şi persecutatul şi unde s-a umplut de bani pe seama redactiei şi a lui I. Rotaru fostul primar. S-ar parea ca alintatura nu este chiar gratuita, se zvoneşte ca ar fi fost înalţat în grad.Extrem de inteligent şi fara scrupule, l-a mîncat de bani pe Iulian Ţocu,
  l- a tocatpe I. Rotaru în campaniile din 1996, 2004 , şi suge vîrtos de la „Pinalti”. N-are mama, n-are tata!!!…

 3. danielv. spune

  @ mihai T:
  ori esti mincinos, ori esti imbecil; am plecat de la „realitatea” in 2005, nu in 2004…
  asa teapa am tras, incat la lansarea ziarului VESTEA (in aprilie 2005) a participat si Marius Craciun (cel pe care zici tu ca l-am tepuit)…
  cat despre „contracte grase”… :(( … tocmai din motive financiare am fost nevoit sa inchid VESTEA in 2009, cu cateva zile inainte ca ziarul sa implineasca 4 ani!
  – nu am raspuns pana acum la acest comentariu al tau pt ca nu stiam de el; imi pare deci rau ca nu ti-am spus din 2008 ca esti un om mic…
  – este evident ca te invarti in / pe langa presa locala, asa ca mai devreme sau mai tarziu o sa aflu cine esti – si-ti promit ca o sa scriu de tine fix de 30.000 usd (calculeaza tu in cmp)

  daniel vinca

 4. LOL spune

  Vinca o caricatura de humanoid, ce se burzuluieste lol, iar labanel este un JEG de humanoid, pacat ca nu a mai ramas in Sf. Gheorghe sa il lamureasca hungurii LOL !!!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata