Cum poţi trage ţepe de 5,5 miliarde ROL fără să păţeşti nimic

Episodul 1: "Audiovox" SRL

¤ Cu prima firmă pe care a înfiinţat-o, "Audiovox" SRL, Cristian Chiriac a dat o "gaură" de 144.511,90 RON – principalii păgubiţi:
1.  TEPRO – 61.636,25 RON
2.  CEC – cu o gaură de 20.404,82 RON şi
3.  Administraţia Finanţelor Publice – 17.699,72 RON.

 

Episodul 2: "Audiovox Trade" SRL

¤ Cu o societate nouă ("Audiovox Trade"), Chiriac a emis cec-uri şi Bilete la Ordin fără acoperire în valoare de peste două miliarde ROL, iar la stat "uită" să plătească peste jumătate de miliard
¤ Administratorul judiciar forţează închiderea procedurii falimentului, iar instituţiile statului nu se prezintă pentru a revendica sumele datorate de firma "Audiovox Trade"
¤ Creditorii sunt citaţi pentru data de 24 aprilie, dar lichidatorul a propus închiderea procedurii încă de pe 26 martie
¤ Cireaşa de pe tortul administratorului judiciar: justificând că nu l-a putut contacta, "Ava Lichidator" îl declară nevinovat pe "ţepar"

 

Episodul 3: "Audiovox Tehno" SRL

¤ La ora actuală, o altă firmă de-a lui Chiriac, "Audiovox Tehno" Piatra Neamţ, este în funcţiune şi a tras deja ţepe cu instrumente de plată fără acoperire în valoare de peste 1,75 miliarde ROL

 

 

1998 – start în afaceri

 

În 1998, a înfiinţat SC "Audiovox" SRL, cu sediul în Iaşi, şi a fost unul dintre pionerii vânzărilor în rate a produselor electronice şi electrocasnice.

 

În 2001, firma lui Cristi Chiriac raportează o cifră de afaceri de  2,46 miliarde ROL şi pierderi de 343,3 milioane ROL, pentru ca la finele anului 2002 să înregistreze venituri de un leu (vechi), cheltuieli de 83,2 milioane ROL şi datorii totale de 2,199 miliarde ROL.

 

Fără activitate declarată sau fără bilanţ depus în anii următori, societatea "Audiovox" apare menţionată pentru prima dată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (BPI) pe 12 decembrie 2006, când este citată în proces cu o mulţime de creditori de marcă:

"Omniasig", "Romtelecom", "Electrolux România", "New Link" Bucureşti, "Konica Minolta Business Solutions România", "Tehnoton", Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Iaşi, AVAS şi DGFPJ Iaşi.

 

Conform acestei citaţii, sediul firmei este în Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr.28, locaţie care a mai figurat ca sediul social şi pentru unele din firmele ţeparului Bărbieru! Pe 1 februarie 2007 este publicată o nouă citaţie, dar de această dată firma figurează cu sediul în Iaşi, Aleea Muşatini nr.5, bl.M/10, sc. A, et.3, ap.2.

 

Gaură de 1,44 miliarde ROL cu prima firmă

 

După numai o săptămână, în BPI nr.301 din 7 februarie 2007, lichidatorul judiciar, "Sigma" IPURL, reprezentat de Adrian Ababei, depune un  raport din care rezultă că, de la începutul procedurii, lichidatorul judiciar a fost schimbat de două ori, iar acesta din urmă precizează următoarele:

"SC «Audiovox» SRL are un capital social în sumă de 200 lei deţinut în întregime de asociatul unic Chiriac Cristian, care îndeplineşte şi funcţia de administrator, obiectul de activitate al debitoarei fiind comerţul cu ridicata al aparaturii electrice şi de uz gospodăresc şi al aparatelor de radio şi televiziune. Împotriva debitoarei a fost înregistrată cererea introductivă a SC «New Link» SRL cu nr. FN/05.02.2001 pentru suma de 131.156.141 ROL, reprezentând creanţă comercială, admisă de către judecătorul-sindic prin sentinţa civilă nr.112/COM din 15.05.2001".

 

Raportul prezentat de lichidator include şi bilanţul general al debitorului "Audiovox" SRL, care, sintetizat, poate fi prezentat ca un minus de 144.511,90 RON, cea mai mare pagubă fiind consemnată în dreptul societăţii "Tepro" – 61.636,25 RON. Urmează CEC – cu o gaură de 20.404,82 RON şi Administraţia Finanţelor Publice – 17.699,72 RON.

 

Demnă de menţionat este situaţia "duplicitară" a lui Chiriac, care în presă (în special în cotidianul "Independentul") apăra cauza societăţii "Tepro" dezvăluindu-i pe cei care au ţepuit unitatea, iar în activitatae economică proceda exact ca acei pe care îi umplea de respect în articole.

 

Teoretic, Chiriac va fi tras la răspundere

 

Pe 22 martie 2007, în BPI nr 701 este publicată sentinţa comercială nr.97/S, care închide procedura falimentului debitorului SC "Audiovox" SRL. Totodată, s-a dispus "radierea debitorului din evidenţele O.R.C. de pe lângă Tribunalul Iaşi şi ale DGFPJ Iaşi, cărora le va fi notificată această sentinţă prin Buletinul procedurilor de insolvenţă".

 

Aceeaşi sentinţă comercială susţine că "a fost stabilită răspunderea personală a pârâtului Chiriac Constantin pentru pasivul debitorului".

 

Conform documentelor menţionate, rezultă că "Audiovox" Iaşi a dat o "ţeapă" de 1,4 miliarde ROL, statului şi unor firme private, iar pentru aceasta va răspunde administratorul Cristian Chiriac.

 

2001 – "al doilea start"

 

În 2001, anul în care "Audiovox" Iaşi a început să fie "atacată" de creditori, Cristian Chiriac înfiinţează "Audiovox Trade", firmă care pentru 2002 raportează pierderi de 237,74 milioane ROL, la o cifră de afaceri de puţin peste 4 miliarde ROL. În 2003, cifra de afaceri urcă la 7 miliarde ROL, iar pierderile cresc la 284,47 milioane ROL. În 2004, vânzările coboară la 4,8 miliarde ROL, dar pierderile îşi continuă "ascensiunea", ajungând la 498,6 milioane ROL.

 

În 2005, situaţia se agravează, pierderile fiind de 91.940 RON, la o cifră de afaceri de 563.628 RON. În 2006, rezultatul negativ depăşeşte (cu puţin) un miliard ROL (102.856 RON), la o cifră de afaceri de 551.715 RON.

 

"Fabrică" de cec-uri şi BO fără acoperire

 

Începând cu iunie 2002, "Audiovox Trade" a intrat în atenţia Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP) din cadrul BNR, întâi cu incidente minore şi apoi cu majore.

 

Astfel, până la 30 iunie 2005, firma a înregistrat 11 incidente majore cu cecuri şi 7 cu Bilete la Ordin, suma totală refuzată la plată ridicându-se la 353,33 milioane ROL. La acestea s-au adăugat 12 incidente minore, suma refuzată la plată în cazul acestor incidente depăşind 439 milioane ROL.

 

După 1 iulie 2005 (data introducerii leului "greu"), "Audiovox Trade" a mai emis 3 cec-uri fără acoperire, în valoare totală de 18.065,58 RON, plus 13 Bilete la Ordin (11 incidente majore şi două minore), suma refuzată la plată totalizând 119.427,87 RON (din care 78.562,37 RON în cazul incidentelor majore).

 

La data de 30 septembrie 2007, "Audiovox Trade" figura cu următoarele obligaţii restante la bugetele de stat:
– 15.068 RON la bugetul de stat;
– 28.038 RON la bugetul asigurărilor sociale de stat;
–   3.907 RON la bugetul asigurărilor de şomaj;
– 12.479 RON la bugetul asigurărilor de sănătate.

 

Moş Crăciun a venit cu… insolvenţa

 

Pe 31 decembrie 2007, BPI nr.3332 publică sentinţa comercială nr.537/S prin care se marchează "deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului. SC «Audiovox Trade» SRL, cu sediul social în Iaşi, Aleea Muşatini nr.5, bl.M10, sc.A, et.3, ap.2". Administrator judiciar a fost numită firma "Ava Lichidator" IPURL, iar şedinţa adunării creditorilor a fost stabilită pentru 14 martie 2008.

 

În BPI nr.292 din 25 ianuarie 2008, este publicat raportul depus de administratorul judiciar, în care se precizează: "Având în vedere faptul că debitorul nu mai are sediul la adresa declarată la Registrul Comerţului şi nu ne-a pus la dispoziţie nici un act din cele prevăzute la art.28 din Legea 85/2006 propunem declanşarea procedurii simplificate prevăzute de art.1 alin.2 lit.c pct.4 şi art.1 alin.2 lit. d din legea 85/2006".

 

În BPI nr.368 din 1 februarie 2008, este publicată o citaţie pentru data de 11 martie 2008, adresată societăţilor "Audiovox Trade" şi "F.I.R. Prod.Import Export" SRL Bucureşti (firma care a declanşat procedura insolvenţei), iar o altă citaţie este adresată Administraţiei Finanţelor Publice a municipiului Iaşi, motivul pentru "întâlnirea" din instanţă fiind "trecere la faliment prin procedură simplificată".

 

După două săptămâni, în BPI 558 din 15 februarie 2008, este publicat "Raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stări de insolvenţă (60 zile) pentru debitorul SC «Audiovox Trade» SRL", în care se menţionează: 

"Ca urmare a faptului că administratorul sau asociaţii debitoarei nu ne-au predat actele cerute conform art.28 din Legea 85/2006, efectuarea verificărilor în ceea ce priveşte cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă aceasta a fost imposibilă şi de aceea administratorul judiciar nu are în prezent nici o dovada în condiţiile art.138 pentru angajarea răspunderii membrilor organelor de conducere, motiv pentru care vom lua măsuri de sancţionare a acestora".

 

Mutare ciudată a administratorului judiciar

 

Pe 26 martie 2008, în BPI nr.1170 sunt publicate citaţii pentru "Audiovox Trade", pe de o parte, şi "F.I.R. Prod.Import Export", AVAS, "Relco" SA Bucureşti şi Administraţia Finanţelor Publice a municipiului Iaşi, pe de altă parte, scopul "invitaţiilor" fiind "trecere la faliment prin procedură simplificată", iar termenul este fixat pentru 22 aprilie 2008.  Aceste citaţii au fost publicate în BPI la două săptămâni de la data emiterii (12 martie 2008).

 

Pe 8 aprilie, conform BPI nr.1355, deşi mai sunt două săptămâni până la termenul menţionat în citaţiile prezentate, administratorul judiciar propune "închiderea procedurii falimentului debitorului SC «Audiovox Trade» SRL cu sediul în Iaşi, str. Aleea Muşatini, nr.5, bl.M10, sc.A, et.3, ap.2, radierea debitorului din evidenţe O.R.C. şi aprobarea decontului de cheltuieli al administratorului judiciar".

 

Chiriac "a intrat în pământ"

 

Această propunere este justificată prin raportul final al administrarului (publicat pe 8 aprilie, dar emis pe 26 martie), care reprezintă o adevărată "telenovelă financiară":

"De la data deschiderii procedurii, am trimis notificări către debitoare şi administratorul acesteia, însă toată corespondenţa s-a înapoiat cu menţiunea «mutat fără a lăsa altă adresă».

 

Pentru a afla domiciliul actual al administratorului firmei SC «Audiovox Trade» SRL am solicitat, prin adresa nr 117/14.02.2008, informaţii în acest sens de la Direcţia Judeţeană de evidenţă a persoanelor Iaşi, care ne-a răspuns prin adresa nr.3127/19.02.2008, în care suntem informaţi că administratorul debitoarei, d-nul Chiriac Cristian, are domiciliul la aceeaşi adresă pe care o ştiam şi noi, şi la care nu mai locuieşte în prezent.

 

În urma solicitărilor noastre, am primit în data de 23.01.2008 adresa nr.38999 de la Primăria Iasi-D.E.F.P.L., prin care suntem înştiinţaţi că debitoarea nu figurează în evidenţele acestei instituţii cu bunuri mobile sau imobile. De asemeni, O.C.P.I. Iaşi a răspuns solicitărilor noastre, prin adresa 23601/21.03.2008, în care ne comunică faptul că debitoarea nu figurează în evidenţe cu imobile intabulate".

 

Altfel spus, după o corespondenţă "asiduă" cu instituţiile statului, administratorul judiciar a aflat că administratorul Cristi Chiriac locuieşte la adresa la care nu mai locuieşte, iar "averea" societăţii este zero.

 

Creditorii nu sunt interesaţi să îşi recupereze banii?

 

Raportul întocmit de "Ava Lichidator" continuă cu următoarele precizări:
"În data de 14.03.2008 a avut loc la sediul Tribunalului Iaşi-sindic şedinţa Adunării creditorilor, la care nu s-a prezentat nici un reprezentant al acestora, aşa cum dovedeşte şi procesul verbal al şedinţei, depus la dosarul cauzei în data de 17.03.2008.

 

Având în vedere faptul că societatea debitoare nu are în patrimoniu bunuri mobile sau imobile care să poată fi valorificate la sume care să acopere cheltuielile de procedură, aşa cum arată adresele primite de la Primăria Iaşi şi de la O.C.P.I. Iaşi, şi faptul că creditorii au dat dovadă de lipsă de interes pentru lucrările desfăşurate de administratorul judiciar în dosarul prezent, fapt dovedit de absenţa acestora de la şedinţa adunării creditorilor, administrator judiciar crede că sunt întrunite prevederile art.131 din Legea 85/2006 şi solicită închiderea procedurii pentru debitorul SC «Audiovox Trade» SRL".

 

Pentru că nu a fost găsit, Chiriac e nevinovat!

 

Deci, administratorul judiciar este decis să încheie socotelile, chiar dacă printre creditorii care "vor rămâne cu buzele umflate" se numără instituţii ale statului. În plus, "Ava Lichidator" încearcă să îl scoată basma curată şi pe Cristian Chiriac, cu o justificare demnă de… ţara în care trăim:

"Ca urmare a faptului că nu am reuşit să intrăm în posesia nici unui act contabil, negăsind nici administratorul, nici societatea debitoare, efectuarea verificărilor în ceea ce priveşte cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă ajungerea în incapacitate de plată şi existenţa premiselor angajării răspunderii acestora a fost imposibilă şi de aceea «Ava Lichidator» IPURL Iaşi nu are nici o dovadă, în condiţiile art.138, pentru angajarea răspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societăţii sau de conducere".

 

Happy-end şi trucaje proaste la un film deplorabil

 

În tot acest "film", regizat de "Ava Lichidator", există câteva secvenţe care seamănă a trucaje ieftine, "montate" prost:

– creditorii (şi debitorul) sunt convocaţi pe 22 aprilie 2008 pentru a aproba "trecere la faliment prin procedură simplificată", iar "Ava Lichidator" propune închiderea procedurii falimentului pe data de 26 martie 2008 (publicată în BPI pe 8 aprilie 2008).

 

– pentru că nu a intrat în posesia actelor contabile, administratorul judiciar consideră că nu există motive pentru angajarea răspunderii personale, probabil după "modelul Elodia" (nu există cadavrul, nu există crima); merită menţionat faptul că "Ava Lichidator" nu precizează că ar fi făcut vreun demers către instituţiile la care firmele depun actele contabile, pentru a putea intra în posesia documentelor necesare;

 

– administratorul judiciar nu îşi pune problema de ce nu s-a prezentat nimeni la adunarea creditorilor; rapoartele depuse de administrator nu precizează că ar fi fost publicat în presă vreun anunţ referitor la convocarea adunării creditorilor.

 

– "Ava Lichidator" susţine că "Audiovox Trade" nu deţine bunuri care ar putea fi valorificate, ceea ce este fals!

 

Chiriac şi "Audiovox Trade" deţin "Audiovox Tehno"

 

În mai 2004, Cristian Chiriac îşi extinde activitatea în judeţul Neamţ, unde înfiinţează "Audiovox Tehno", firmă la care deţine 50% din părţile sociale, cealaltă jumătate aflându-se în proprietatea SC "Audiovox Trade" SRL Iaşi. Administrator al firmei cu sediul în Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.7, este Chiriac M. Cristian (este una şi aceeaşi persoană, numai că acum are adăugată iniţiala tatălui)!

 

În anul înfiinţării,  "Audiovox Tehno" a înregistrat un profit net de 125,29 milioane ROL, la o cifră de afaceri de 2,68 miliarde ROL, pentru ca în 2005 să raporteze pierderi de 20.663 RON şi o cifră de afaceri de 198.632 RON. În 2006, pierderile au crescut la 66.854, în timp ce cifra de afaceri a cunoscut o îmbunătăţire nesemnificativă – 203.507 RON.

 

"Ţepe" de 1,75 miliarde ROL

 

Chiar dacă încă nu a intrat în procedura de insolvenţă, "Audiovox Tehno" are şanse mari de a urma "drumul bătătorit" de celelalte două societăţi ale lui Cristi Chiriac, afirmaţie susţinută de faptul că firma din Piatra Neamţ a tras ţepe cu cec-uri şi Bilete la Ordin în valoare de peste 1,75 miliarde ROL.

 

Mai exact, "Audiovox Tehno" a emis, în perioada ianuarie – mai 2007, 10 cec-uri fără acoperire, suma refuzată la plată fiind 118.344,36 RON. Demn de menţionat este faptul că şi la această dată firma se află în interdicţie bancară de a emite cecuri.

 

La capitolul Bilete la Ordin fără acoperire, "Audiovox Tehno" se laudă cu 14 asemenea instrumente neonorate, "ţeapa" totalizând 57.360,81 RON.

 

În ceea ce priveşte datoriile la stat, acestea totalizau aproximativ 80 milioane ROL la sfârşitul anului 2007.

 

Se trage cortina peste actul 2… Urmează actul 3?

 

Dacă în cazul primei firme putem invoca o anume conjunctură economică şi lipsa de experienţă a "investitorului", în ceea ce priveşte "Audiovox Trade" şi "Audiovox Tehno" este limpede că doar managamentul a dus la actuala situaţie.

 

În condiţiile în care firmele lui Chiriac nu sunt profilate pe producţie, ci pe comerţ, iar vânzările s-au efectuat "cu banii jos" (chiar şi la rate, pentru că societatea de creditare a cumpărătorului plăteşte integral către vănzător), neachitarea obligaţiilor către furnizori nu poate fi justificată de lipsa încasărilor. Dacă afaceristul Cristi Chiriac nu a vrut să plătească sau a utilizat banii în alt scop, aproape că nici nu mai contează…

 

Faptul că statul nu pare a fi interesat de recuperarea banilor, iar lichidatorul  încearcă să tragă cortina cât mai repede posibil, sugerează că, în continuare, în România se poate fura fără să păţeşti nimic. Probabil că singura condiţie este să furi cu miliardele…

 

 

Loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.