20 mai – termenul limită pentru primele contribuţii la Pilonul II de pensii

 
Termenul limită de efectuare a primelor viramente către fondurile de pensii administrate privat (viramente aferente lunii martie) este 20 mai, precizează Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP).
 
Potrivit prevederilor normei privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, publicată pe 2 mai, în Monitorul Oficial, colectarea contribuţiilor datorate fondurilor de pensii începe odată cu declararea contribuţiilor de asigurări sociale datorate pentru luna de referinţă martie 2008.
 
Pentru prima dată, angajatorii vor vira către fondurile de pensii private obligatorii, prin Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale (CNPAS), două procente din contribuţiile angajaţilor pentru pensie. În următorii 8 ani, cota de contribuţie la fondurile de pensii administrate privat va creşte cu 0,5 puncte procentuale pe an (începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an), până la 6% din salariul brut.
 
Fiecare angajat care a aderat sau care a fost repartizat la un fond de pensii private obligatorii devine astfel proprietar asupra activului personal strâns prin virarea, lună de lună, a unei părţi din contribuţiile datorate sistemului de asigurări sociale.
 
Norma privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat reglementează modalităţile de colectare a contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, precum şi procedurile de prelucrare a declaraţiilor, calcul, evidenţă şi virare a contribuţiilor individuale către fondurile de pensii din sistemul Pilonului II.
 

Potrivit normei, contribuţia la fondul de pensii este parte din contribuţia individuală datorată de asigurat la sistemul public de pensii şi se virează de către plătitor în aceleaşi condiţii şi la aceleaşi termene cu cele stabilite pentru contribuţia de asigurări sociale.
 
Lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, CNPAS virează, pentru fiecare fond de pensii, de la bugetul asigurărilor sociale de stat, suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii private.
 
Prin structurile sale teritoriale, CNPAS efectuează activităţile de contestare, control, colectare şi soluţionare a contestaţiilor pentru contribuţia de asigurări sociale plătită de asiguraţii prevăzuţi în legea pensiilor publice. La depunerea declaraţiilor nominale de către angajatori, casele judeţene de pensii verifică corectitudinea întocmirii acestora, solicitând angajatorilor corectarea eventualelor erori semnalate, dar şi retransmiterea declaraţiilor corectate până la termenul legal de depunere, prevăzut de lege.
 
Declaraţiile nominale corecte depuse în termenul prevăzut de lege, precum şi cele corectate, retransmise în acelaşi termen, se prelucrează şi se validează de casele judeţene de pensii, până la data de întâi a fiecărei luni. În situaţia depunerii unor declaraţii rectificative, CNPAS va efectua eventuale regularizări către fondurile de pensii, fără a depăsi însă termenul maxim de şase luni de la data contestării acestor situaţii.
 
Pentru neachitarea la timp a obligaţiilor de plată reprezentând contribuţii de asigurări sociale, sunt prevăzute majorări de întârziere şi chiar măsuri de executare silită în vederea încasării sumelor cuvenite. Lunar, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaraţiile nominale, CNPAS transmite către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informaţii privind declaraţiile nominale ale angajatorilor şi viramentele efectuate către fondurile de pensii private.
 
Ulterior, ANAF, prin organele fiscale subordonate, va coordona activitatea de identificare a situaţiilor în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile de sancţionare prevăzute de lege.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.