Câte acte şi drumuri sunt necesare pentru înfiinţarea PFA?

Conform unei noi Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului, nr.44/2008, ce a intrat în vigoare de la 25 aprilie 2008, procedura de înregistrare şi înfiinţare a persoanelor fizice autorizate (PFA) şi a întreprinderilor familiale sau individuale se va desfăşura în totalitate la oficiile Registrului Comerţului.
 
Guvernanţii se laudă că prin această ordonanţă au scurt-circuitat drumul documentelor, nemaifiind necesară deplasarea la primărie pentru depunerea cererii de autorizare.
 
Cu toate acestea, numărul actelor ce trebuie atestate, legalizate şi depuse pentru a deveni PFA nu s-a redus deloc. Nu mai puţin de 10 documente, dacă ar fi să luăm în calcul doar un singur act pentru fiecare item în parte, trebuie depuse pentru ca statul român să-ţi recunoască dreptul de a profesa o meserie ca PFA.
 
Singura modificare cu adevărat importantă constă în scurtarea termenului de eliberare a autorizaţiei la trei zile de la depunerea cererii, dacă toate actele sunt în regulă.
 
"Pot solicita autorizaţie persoanele care au împlinit 18 ani, nu au săvârşit fapte sancţionate de legile financiare şi declară pe proprie răspundere că îndeplinesc, după caz, condiţiile de funcţionare în domeniul sanitar-veterinar, al protecţiei mediului şi al protecţiei muncii. Cererea se depune la  Registrul Comerţului”, a informat Gina Şindilă, directorul Oficiului Registrului Comerţului (ORC) de pe lângă Tribunalul Iaşi.
 
Certificatul de înregistrare se eliberează în trei zile lucrătoare
 
OUG nr. 44/2008 prevede că, dacă lipseşte o parte dintre documentele solicitate, directorul ORC dispune acordarea unui termen maxim de 15 zile pentru completarea dosarului.
 
Termenul trebuie comunicat pe loc solicitantului, indicându-se documentele care urmează a fi depuse. La cererea motivată a celui ce solicită eliberarea certificatului de înregistrare, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

 
"Certificatul de înregistrare se eliberează în trei zile lucrătoare, termen calculat de la data înregistrării cererii sau, după caz, de la data completării cererii cu documentele solicitate. Certificatul, conţinând codul unic de înregistrare, devine documentul care atestă înregistrarea în Registrul Comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă”, a continuat Gina Şindilă.
 
Ordonanţa de Urgenţă menţionată mai prevede că o persoană poate cumula calitatea de PFA cu cea de salariat care îşi desfăşoară activitatea în acelaşi domeniu sau într-un domeniu diferit decât cel pentru care a obţinut certificatul de înregistrare ca PFA. Cu toate acestea, PFA nu poate angaja cu contract de muncă terţe persoane pentru desfăşurarea activităţii pentru care a fost autorizată şi nici nu va fi considerată un angajat al unor terţe persoane cu care colaborează.
 
Acte necesare pentru înfiinţarea unui PFA
 
Pentru înregistrarea ca Persoană Fizică Autorizată trebuie depuse la Registrul Comerţului următoarele documente:
– cererea de înregistrare (original);
– dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);
– carte de identitate sau paşaport (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);
– document care să ateste drepturile de folosinţă asupra sediului profesional (copie legalizată);
– dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (formular-tip);
– specimenul de semnătură al PFA (original);
– declaraţie-tip pe proprie răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare prevăzute de legislaţia specială din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau 2, după caz);
– documentele care atestă pregătirea profesională, dacă aceasta este cerută, potrivit unor prevederi legale speciale (fotocopii certificate olograf);
– dacă este cazul, documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);
– dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale: taxele de registru.
 
Acte doveditoare pentru sediul profesional
 
Dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului unde se va desfăşura activitatea de PFA se poate face cu copii xerox după următoarele acte:
– contract de vânzare-cumparare;
– contract de închiriere sau subînchiriere înregistrat la organele fiscale locale, în maximum 15 zile de la data semnării (conform Legii 181/1997);
– contract de asociere în participaţiune;
– contract de leasing imobiliar;
– contract de comodat, de uz, uzufruct;
– certificat de moştenitor;
– extras din cartea funciară.
 
Taxele şi tarifele de înregistrare
Cheltuielile legate de înregistrarea ca PFA depăşesc 117 RON, dacă se iau în calcul toate demersurile ce trebuie făcute în acest sens. Cele mai scumpe sunt eliberarea certificatului constatator privind autorizarea funcţionării şi înregistrarea în Registrul Comerţului, ce se ridică la suma de 30 RON fiecare. La acestea se adaugă: taxa de cazier fiscal, obţinerea cazierului fiscal, transmiterea la autorităţile competente a copiilor după declaraţiile pe proprie răspundere.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.