EUR
4,76 RON
(-0.06%)
USD
4,19 RON
(+0.06%)
GBP
5,56 RON
(-0.22%)
CHF
4,19 RON
(-0.12%)
AUD
2,98 RON
(+0.01%)
CAD
3,16 RON
(-0.48%)
BGN
2,43 RON
(-0.08%)
RUB
0,07 RON
(+0.11%)
ZAR
0,29 RON
(-0.06%)
BRL
1,11 RON
(-0.7%)
CNY
0,62 RON
(+0.05%)
INR
0,06 RON
(+0.53%)

Cum se poate imigra în Quebec – şedinţe de informare la Iaşi şi Botoşani

1
Guvernul din Quebec propune noi şedinţe de informare gratuite :
Iasi, 26 mai, ora 18, Centrul Cultural Francez, Bd. Carol I, nr. 26
Botoşani, 28 mai, ora 17, Muzeul de Istorie, Str. Unirii, nr. 13
 
  • COMUNICAT DE PRESĂ
 
A trăi în Quebec (Canada), înseamnă a trăi într-o societate francofonă, democratică şi prosperă care combină modernismul nord-american şi influenţa europeană. Quebecul oferă numeroase avantaje : o economie foarte bine dezvoltată şi de înaltă tehnologie, excelente perspective profesionale, servicii de educaţie si sănătate variate, un mediu de viaţă securitar, o viaţă culturală dinamică, un mediu atrăgător şi un spaţiu întins.
 
Guvernul din Quebec desfăşoară în străinătate numeroase activităţi legate de imigrare. Astfel de activităţi au loc şi în România. Ele constă în primul rînd în a face cunoscut Quebecul ca teritoriu de primire şi de oportunităţi în rândul persoanelor care şi-au planificat să trăiască o experienţă de mobilitate profesională sau de imigrare. Aceste activităţi urmăresc de asemenea să selecţioneze candidaţii care posedă caracteristici ce favorizează integrarea lor socioeconomică.
 
Astfel, din 1990, Biroul de Imigrare al Quebecului (BIQ) este responsabil cu aceste activităţi în Europa de Est. Biroul organizează şedinţe de informare gratuite şi deschise publicului larg în mai multe ţări, de mai multe ori pe an.
 
Guvernul din Quebec propune noi şedinţe de informare gratuite :
Iasi, 26 mai, ora 18, Centrul Cultural Francez, Bd. Carol I, nr. 26
Botoşani, 28 mai, ora 17, Muzeul de Istorie, Str. Unirii, nr. 13
 
 
Noutăţi la Biroul de Imigrare al Quebecului din Viena  
 
Din februarie 2008, Dna Elena Voicu este noua directoare Biroului.
Născută în România, unde a făcut studii în comerţ la Academia de Studii Economie din Bucureşti, dna Voicu a imigrat în Quebec în 1993. La Montreal, ea a obţinut un masterat în management internaţional la École des Hautes Études Commerciales (Şcoala de Înalte Studii Comerciale). Din 1996 până în 2000, dna Voicu a lucrat ca şi conslier în afaceri internaţionale responsabil pentru Europa Centrală şi de Est la Ministerul Industriei şi Comerţului. Din 2000 în 2007, ea şi-a asumat postul de directoare pentru Europa de Est, Africa şi Orientul Mijlociu şi, respectiv, Asia Pacific, Africa si Orientul Mijlociu la Ministerul Dezvoltării economice, al Inovaţiei şi al Exportului.
 
Din decembrie 2007, Dna Christina Mirtcheva, noua Responsabilă pentru Programele de Informare, s-a alăturat echipei biroului. Născută în Bulgaria, unde a urmat studii de jurnalism şi a lucrat la Radioul naţional, Dna Mirtcheva a imigrat în Quebec în 1990. La Montreal, ea şi-a completat licenţa în comunicare şi a urmat de asemenea un Masterat în Comunicare. Din 1999 în 2007, Dna Mirtcheva a lucrat ca şi consilier în comunicare la Ministerul Imigrării.
 
 
Atuurile distinctive ale Quebecului pentru un nou venit
 
Calitatea vieţii şi posibilităţile de carieră interesante sunt printre cele mai importante atuuri ale Quebecului. Calitatea vieţii în Quebec înseamnă mai ales un mediu de viaţă securitar, un sistem de sănătate universal, un sistem de educaţie modern şi accesibil.
 
Rezidenţii în Quebec apreciază să trăiască într-un mediu unic în America de Nord. În Quebec, oamenii nu trebuie să renunţe la plimbările în familie în cartierul lor după lăsarea întunericului; chiar şi în Montreal, care este o metropolă, rata criminalităţii este scăzută pentru un oraş mare iar din 1990, tendinţa acestui indice este de scădere. În alte regiuni din Quebec, criminalitatea este aproape inexistentă.
 
Cât despre posibilităţile de carieră interesante din Quebec, acestea există pentru cei care sunt motivaţi şi determinaţi. Căutarea unui loc de muncă cere mult dinamism şi perseverenţă. În Quebec, este absolut normal să mergi şi să te prezinţi personal la biroul directorilor unei societăţi care te interesează şi să le vorbeşti despre calităţile şi expertiza ta.
 
Obiectiv vorbind, Quebecul dispune de numeroase atuuri care îi permit să ofere perspective de carieră interesante şi raporturi profesionale axate pe curtoazie şi simplitate. Luarea în considerare a opiniei şi a expertizei celuilalt, acceptarea diferenţei şi francheţea  fac parte din cultura muncii din Quebec, unde scopul nu este confruntarea ci mai degrabă căutarea consensului.
 
În plus, prezenţa marilor întreprinderi şi centre de cercetare recunoscute pe plan mondial fac din Quebec un mediu profesional dintre cele mai stimulante, în domenii variate precum cel aerospaţial, al tehnologiilor informaţiei, optică şi fotonică şi biotehnologie.
 
Pe de altă parte, trebuie să recunoaştem că există şi anumite dificultăţi, în special în raport cu accesul la profesiile reglementate şi la recunoaşterea studiilor şi a experienţei dobîndite în străinătate. Este foarte important pentru candidaţi să se informeze cât mai devreme posibil asupra exigenţelor legate de practicarea profesiei lor.
 
Mizele majore ale politicii de imigrare în Quebec
 
Demografic
Să contribuie la înnoirea şi întinerirea populaţiei. În cursul ultimilor ani, imigranţii au reprezentat mai mult de 60% din creşterea populaţiei active, contribuind astfel la atenuarea efectelor legate de îmbătrînirea populaţiei. De altfel, din 2011, intreaga creştere a populaţiei active ar putea proveni din imigraţie. Aceasta ar putea menţine creşterea efectivelor populaţiei active, chiar dacă este imposibil sa fie împiedicată diminuarea cotei populaţiei active în totalul populaţiei.
 
Economic
Să răspundă nevoilor pieţei muncii selectând lucrători calificaţi. Miza economică coincide şi cu nevoile în materie de resurse umane generate de o economie in creştere şi de consecinţele determinate de evoluţia mâinii de lucru ca urmare a declinului populaţiei active.
 
Impactele economice previzibile ale tendinţelor demografice sunt importante şi se manifestă la diverse niveluri : diminuarea marcată a populaţiei active şi agravarea dificultăţii de a găsi forţă de muncă, încetinirea creşterii economice. Aproximativ 125 de meserii şi profesii vor oferi perspective favorabile în următorii ani.
 
Lingvistic
Singura colectivitate majoritar francofonă în America de Nord, societatea quebecoază acordă cea mai mare importanţă perenităţii francezei. Chiar daca nu sintetizează de una singură caracterul distinctiv al Quebecului modern, franceza este un element extrem de semnificativ al acestuia. În 2006, 58% dintre imigranţii selecţionaţi cunoşteau franceza.
 
Trebuie de altfel subliniat că, de mult timp, problema imigrării, în Quebec, face parte dintr-o perspectivă de deschidere către lume. O deschidere către diversitatea culturilor şi a experienţelor umane precum şi către îmbogăţirea reciprocă care rezultă din acestea. Societatea quebecoază recunoaşte mai mult ca niciodată importanţa strategică a imigrării pentru dezvoltarea sa economică, socială şi culturală. În Quebec, viaţa democratică incurajează deplina contribuţie şi participare a imigranţilor la viaţa socială.
 
« …deschiderea populaţiei şi aderarea ei la marile orientări în imigraţie constituie condiţiile prealabile pentru a asigura, pe termen lung, integrarea imigraţiei din Quebec» – Ministrul Imigraţiei şi al Comunităţilor Culturale, Dna Yolande James
 

Planificarea nivelurilor de imigraţie
 
Quebecul are dreptul de a-şi determina obiectivele de imigrare în ceea ce priveşte volumul şi compoziţia, ţinând cont de capacitatea sa de primire. Exerciţiul de planificare a nivelurilor de imigraţie consistă nu numai în a lua în considerare evoluţia anterioara a fluxurilor de imigraţei, a factorilor care au condiţionat-o, dar şi mizele cu care imigraţia este asociată, precum şi capacitatea de primire a societăţii quebecoaze.
 
Capacitatea de primire poate fi apreciată sub trei aspecte complementare :
• evoluţia pieţei muncii;
• evoluţia resurselor disponibile pentru primire şi integrare;
• evoluţia consensului social.
În Quebec nu se vorbeşte de cote, ci de niveluri de imigraţie. Aceste niveluri sunt determinate ca obiective repartizate în trei categorii : economic, familial şi umanitar. Quebecul îşi diversifică bazinele de recrutare, această diversificare fiind garanţia coeziunii sociale şi urmăreşte să minimizeze riscurile comunitarismului.
 
Planul de imigrare al Quebecului pe 2008
 
Obiectivele de admisie pentru 2008 sunt următoarele :
• Quebecul îşi propune să primească între 46 700 şi 49 000 imigranţi.
• Partea de imigranţi admisă în urma selecţiei quebecoaze ar urma să fie la nivelul de 72% din totalul admiterilor
• Proporţia de imigranţi care cunosc franceza în momentul admiterii ar putea atinge 61% din volumul global.
 
Planificarea imigrării în 2008-2010
 
Succesul politicii de imigrare este strict legat de succesul integrării. Exerciţiul planificării trebuie să ţină cont de provocările cărora trebuie să le facă faţă societatea de primire, în special cele legate de integrarea imigranţilor pe piaţa muncii, de francizare, de regionalizare, de menţinerea consensului social şi de capacitatea organizaţională, precum şi de gestionarea diversităţii.
 
Ministerul Imigrării şi al Comunităţilor Culturale a realizat o consultare publică despre planificarea imigrării în Quebec în perioada 2008-2010. Această consultare a publicului larg a avut loc între iulie şi septembrie 2007 pentru a sensibiliza populaţia quebecoază în legătură cu ansamblul provocărilor cărora imigraţia încearcă să le dea un răspuns şi să favorizeze astfel o mai bună înţelegere a alegerilor propuse.
 
Profilul general al imigranţilor în Quebec între 2002 şi 2006:
71 % au mai puţin de 35 de ani ;
72 % au o diplomă universitară ;
54 % cunosc franceza în momentul sosirii.
(Sursă MICC 2007)
 
Noile elemente din grila de selecţie a Quebecului
 
Datorită acestei grile, o nouă poartă a fost deschisă tehnicienilor şi celor care au o meserie. Astfel, noile criterii permit nu numai selecţia, în continuare, a candidaţilor şi candidatelor care au o diplomă universitară, dar le oferă mai multe posibilităţi persoanelor care au o diplomă de tehnician sau de lucrator specializat.
 
Modificările grilei permit alegerea candidaţilor şi candidatelor care sunt pregătiţi în sectoarele de activitate cele mai promiţătoare şi, în acest fel, ne dau siguranţa că imigranţii care ajung în Quebec au cele mai mari şanse de a-şi găsi un loc de muncă.
 
Invităm persoanele interesate să se familiarizeze cu ansamblul criteriilor accesând site+ul oficial al Guvernului din Quebec pentru România:
şi completând Evaluarea preliminară de imigrare (EPI) on-line, pentru a verifica, înainte de a depune o cerere oficială, şansele lor de a fi selecţionaţi.
 
Importanţa acestei evaluări prealabile
 
Această etapă este indispensabilă. Evaluarea este gratuită şi anonimă, adică rezultatele nu sunt transmise Ministerului şi, persoana interesată poate să o refacă cât de des doreşte. Această evaluare on-line este un instrument foarte preţios care permite persoanei interesate să nu investească timp şi bani într-un demers înainte de a şti dacă are şanse de a fi acceptată.
 
Serviciile de intermedieri (avocaţi) în imigrare
 
Anumiţi candidaţi utilizează servicile de intermediere. Această decizie le aparţine în totalitate. Site-ul oficial subliniază însă că este important de ştiut că toate cererile sunt tratate conform aceloraşi criterii. Un aplicant care depune cererea prin serviciile unui intermediar nu beneficiază de nici un tratament prioritar sau special. Reamintim candidaţilor că răspund personal pentru exactitatea informaţiilor conţinute de cererile de certificat de selecţie conţinând semnătura lor, indiferent dacă au făcut apel sau nu la serviciile unui intermediar. Biroul nostru din Viena  le stă la dispoziţie tuturor celor interesaţi şi le răspunde gratuit la orice întrebare sau cerere de informaţii : [email protected] .
 
Cum se poate imigra în Quebec în 5 etape
 
1. Informaţi-vă vizitând site-ul www.immigration-quebec.ca/roumanie şi participând la o şedinţă de informare propusă de Biroul de Imigrare din Viena.
 
2. Evaluaţi-vă şansele de a fi selecţionat de Quebec completând Evaluarea preliminară de imigrare on-line (EPI)
 
3. Verificaţi condiţiile de exercitare a profesiei sau meseriei pe care o aveţi precum şi perspectivele profesionale pe site-ul www.emploiquebec.net
 
4. Faceţi o cerere oficială de imigrare – Cerere de certificat de selecţie (Demande de certificat de sélection – DCS) atunci când răspunsul la EPI este pozitiv. Formularul şi instrucţiunile de completare se află pe site.
 
5. Transmiteţi dosarul la Ambasada Canadei pentru eliberarea vizei de rezident permanent îndată ce aţi primit Certificatul de selecţie al Quebecului (CSQ) emis de Quebec.
 
Este important pentru candidaţii selecţionaţi să profite de perioada de aşteptare a vizei de imigrare pentru a începe să pregătească noua lor viaţă în Quebec. Ei trebuie să se informeze despre subiectele care îi afectează în mod direct : alegerea unui loc de rezidenţă, căutarea unei locuinţe, perspectivele de angajare în domeniu şi căutarea unui loc de muncă, condiţiile speciale legate de exercitarea profesiei sau a meseriei pe care o au. Astfel ei vor avea mai multe şanse de reuşi integrarea şi vor face mari economiii de timp şi energie.
loading...

Citește și
Loading...

1 Comentariu
  1. coca spune

    FFF.interesant

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.