CNVM – 26% în plus faţă de veniturile prognozate

 
Veniturile totale ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare au depăşit, anul trecut, cu circa 26% prevederile bugetare, ajungând la 58,59 milioane de lei, de la 47,85 milioane de lei (previzionat), datorită unui grad bun de realizare a tuturor categoriilor de venituri, se arată în raportul de activitate pe anul 2007 al CNVM.
 
Intensificarea activităţii de tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti ca urmare a dinamicii şi nivelurilor atinse de principalii indicatori bursieri, creşterea lichidităţii generale a pieţei de capital, s-a concretizat pe parcursul anului 2007 într-o evoluţie favorabilă, depăşind nivelul prognozat al mai multor categorii de venituri. Astfel, veniturile din tranzacţiile derulate pe pieţele reglementate şi pe sistemele alternative de tranzacţionare au înregistrat un grad de realizare de 130,59%, influenţând media de realizare a veniturilor totale curente pe întreg anul 2007.
 
Această influenţă este cu atât mai evidentă cu cât ponderea veniturilor realizate din această sursă reprezintă circa 34% din totalul realizărilor obţinute anul trecut.
 
De asemenea, se remarcă faptul că, faţă de 2006, încasările din cota de cel mult 0,08% din valoarea tranzacţiilor derulate pe pieţele reglementate şi pe sistemele alternative de tranzacţionare au fost cu aproximativ 71% mai mari în anul 2007, respectiv 8,26 milioane de lei, în 2006, faţă de 14,10 milioane de lei, anul trecut.
 
Veniturile din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv au fost depăşite faţă de previziuni cu 32,33%. Evoluţia pozitivă a activităţii fondurilor de investiţii precum şi a societăţilor de investiţii financiare a fost determinată, printre altele, şi de dinamica activităţii bursiere, titlurile emise de cele cinci SIF-uri fiind în topul celor mai tranzacţionate titluri la Bursa de Valori Bucureşti. Faţă de realizările anului 2006, în 2007, încasările din valoarea activului net au fost cu 48% mai mari, respectiv 10,92 milioane de lei, faţă de 7,36 milioane de lei.
 
Veniturile din valoarea ofertelor publice de vânzare au provenit, în principal, din emisiunile de obligaţiuni municipale şi corporative, gradul de realizare la finele anului 2007 fiind de 97,88%.
 
În ceea ce priveşte veniturile din valoarea ofertelor publice de cumpărare/preluare, acestea au înregistrat un grad de realizare de 268,57%, ca efect al unui grad de încasare foarte bun al ofertelor publice de cumpărare de 171,14%, veniturile din valoarea ofertelor publice de preluare fiind depăşite cu 175,39%. Gradul de realizare al acestui indicator se explică în mare parte prin faptul că, la fundamentarea acestor venituri, nu se deţin informaţii concrete cu privire la numărul şi volumul ofertelor ce urmează a se derula.
 
Un impact deosebit în totalul veniturilor încasate în anul 2007 din valoarea ofertelor publice de preluare îl reprezintă comisionul încasat de CNVM cu ocazia derulării ofertei publice de preluare a ASIROM, în sumă de 1,60 milioane de lei, adică 58% din totalul de 2,75 milioane de lei realizat.
Veniturile din tarife şi comisioane pentru tranzacţiile derulate pe pieţele reglementate de instrumente financiare derivate au fost depăşite cu 0,55%, urmare a încurajării investitorilor prin reducerea comisionului aplicat de CNVM, de la 0,2 lei, la 0,1 lei pe contract, ceea ce a dus la creşterea volumului tranzacţiilor. Totodată, s-a constatat creşterea interesului investitorilor pentru acest tip de instrumente financiare specifice acoperirii riscului.
 
Veniturile obţinute din tarife şi comisioane percepute la activităţi pentru care se emite de către Comisie un act individual au înregistrat un grad de realizare de 100,87%, fapt determinat de evoluţia pozitivă a pieţei de capital.
 
Veniturile din tarife percepute pentru prestarea de servicii către entităţi supravegheate sau terţe persoane au fost depăşite cu aproximativ 1,43%, ponderea cea mai mare având-o tarifele din taxa de menţinere a valorilor mobiliare şi comisionul de unu% din veniturile din exploatare. De asemenea, veniturile din penalităţi au fost cu 131,95% mai mari faţă de prevederile bugetare, iar o evoluţie favorabilă au înregistrat şi veniturile din activităţi de editură, publicitate, multiplicare, nivelul estimat fiind depăşit, la finele lui 2007, cu mai mult de 36%.
 
Veniturile din alte surse legale au fost depăşite cu 65,69%, acestea reprezentând, în cea mai mare parte, dobânzi la depozitele constituite de CNVM la Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti, dobânzi la conturile curente, precum şi alte venituri.
 
Politica bugetară a CNVM a fost fundamentată în contextul finanţării unor obiective prioritare, care să îi permită exercitarea rolului de autoritate de reglementare, supraveghere şi control al pieţei de capital din România. Pentru realizarea acestor obiective, s-a ţinut seama de necesitatea creşterii calificării profesionale, precum şi de asigurarea unui nivel de salarizare care să reducă fluctuaţia personalului, asigurând totodată independenţa necesară rolului de supraveghetor pe de o parte, iar pe de altă parte, îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii, se mai precizează în raportul Comisiei.
 
Cheltuielile totale au fost realizate în proporţie de 70,27% faţă de prevederile bugetare aferente anului 2007, realizându-se economii atât pe total, cât şi la fiecare dintre capitolele de cheltuieli din structură.
 
În cadrul cheltuielilor totale, ponderea cea mai importantă o au cheltuielile de personal, 79%, dat fiind faptul că obiectul de activitate al CNVM este acela de reglementare, supraveghere şi controlul pieţei de capital din România.
 
În ceea ce priveşte capitolul cheltuieli de personal, s-au înregistrat economii de aproximativ 18,37% faţă de prevederile bugetare la 31 decembrie 2007, gradul de realizare a acestor cheltuieli fiind de 81,63%.
 
Comparativ cu anul 2006, în exerciţiul bugetar 2007 cheltuielile de personal au crescut cu 48%, în timp ce cheltuielile cu salariile în bani au înregistrat o creştere cu 54% faţă de realizările anului 2006, respectiv de la aproape 14 milioane de lei 21,68 milioane de lei. Acest rezultat a apărut pe fondul modificării valorii de referinţă, dar şi a creşterii numărului de personal.
 
CNVM a realizat economii importante la capitolul cheltuieli de capital, procentul de realizare fiind, la 31 decembrie, de circa 27,59% faţă de prevederile aceleiaşi perioade. La fundamentarea cheltuielilor de capital o sumă importantă a fost alocată pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru construcţia unui nou sediu. Dat fiind faptul că demararea acestui proiect a avut loc în ultimul trimestru al anului 2007, s-a înregistrat o economie la acest capitol de 72,41%.
 
Excedentul înregistrat la finele anului 2007 şi reflectat în soldul conturilor de disponibilităţi de la 31 decembrie a fost de 24,94 milioane de lei, fiind determinat atât de soldul existent la începutul anului, de 17,09 milioane de lei, dar şi de realizarea veniturilor peste nivelul planificat şi economiile înregistrate la cheltuieli pe parcul întregului exerciţiu bugetar.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close