Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a Legii privind alocaţia de stat pentru copii

 
Guvernul a aprobat o hotărâre privind normele metodologice de aplicare a Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, informează un comunicat al Executivului. Actul normativ adoptat de Guvern explicitează modul de aplicarea a legii privind alocaţia de stat, fără a aduce modificări de fond.
 
Alocaţia de stat pentru copii (inclusiv pentru tinerii de până la 18 ani care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, până la terminarea acestora) se acordă pe bază de cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului, însoţită de originalul şi copia certificatului de naştere al copilului şi al actului de identitate al reprezentantului legal, precum şi documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal şi orice alte documente justificative, după caz.
 
Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.
 
În cazul persoanei singure care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul legal este părintele minor, dacă are capacitate deplină de exerciţiu. În situaţia în care părintele minor nu are capacitate deplină de exerciţiu, plata alocaţiei pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv părintelui minor.
 
Pentru copilul cu handicap, cererea este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap.
 
Pentru cetăţenii străini sau apatrizi, documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine traduse şi confirmate de autorităţile române sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române.
 
Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe raza cărora îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se realizează o evidenţă separată.
 
Primarii au obligaţia de a transmite lunar direcţiilor teritoriale, până la data de 1 ale fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară, precum şi documentele justificative.

 
Acordarea alocaţiei se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de către primari.
 
Dreptul la alocaţia pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
 
Alocaţia se plăteşte reprezentantului legal al copilului, iar după împlinirea vârstei de 14 ani plata se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului legal.
 
Plata alocaţiei se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, în funcţie de opţiunea reprezentantului legal.
 
În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie se face prin mandat poştal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni consecutive reprezentantul legal al copilului sau tânărul nu a încasat alocaţia. Reluarea în plată, inclusiv cu plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului sau de tânăr, care se înregistrează la direcţia teritorială.
 
În cazul în care optează pentru plata în cont curent personal sau cont de card, comunicarea este însoţită de extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului sau, după caz, al tânărului, codul IBAN, număr cont, banca şi filiala unde este deschis contul sau, după caz, de alte documente emise de unitatea bancară care să cuprindă aceste informaţii.
 
Alocaţia de stat pentru copii nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor încasate necuvenite cu acest titlu.
 
Datele cuprinse în cererea privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii sunt supuse confidenţialităţii cu respectarea legislaţiei privind datele cu caracter personal. Acestea vor putea fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în situaţii justificate de unele măsuri de incluziune socială, se mai precizează în comunicat.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.