Sprijin financiar pentru sectorul viticol

0
 
Comunicat de presă:
 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Iaşi aduce la cunoştinţa celor interesaţi că data limită pentru depunerea cererilor pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol care asigură recolta plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin este de 31 ianuarie 2009.
 
Conform prevederilor Ordinului nr.756 din 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin pot beneficia de sprijin financiar producătorii, persoane fizice sau juridice, care îndeplinesc următoarele condiţii:
 
a) fac dovada că exploatează o suprafaţă cultivată cu soiuri de viţă de vie de struguri pentru vin de minimum 0,1 ha;
 
b) fac dovada înscrierii în Registrul plantaţiilor viticole a suprafeţei de viţă-de-vie cu soiuri de struguri pentru vin pentru care s-a încheiat poliţa de asigurare a recoltei;
 
c) încheie cu un asigurator o poliţă de asigurare a recoltei în care sunt menţionate cel puţin: cantitatea de struguri pentru vin asigurată, suprafaţa aferentă, localizarea acesteia şi valoarea primei de asigurare.
 
Valoarea sprijinului financiar reprezintă:
 
a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva pierderilor rezultate din fenomene climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale.
 
Prin fenomene climatice cu efecte adverse care pot fi asimilate unui dezastru natural se înţelege condiţii meteorologice precum îngheţul, grindina, poleiul, ploaia sau seceta, care distrug peste 30% din producţia medie anuală a unui producător viticol faţă de media producţiei pe 3 ani anteriori sau faţă de media pe 3 ani bazată pe 5 ani anteriori, cu excepţia celei mai mari şi a celei mai mici dintre valori.
Constatarea daunelor se face de către asigurator în prezenţa producătorului agricol afectat;
 
b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:
 
I. pierderilor menţionate la lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;
II. pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestări cu dăunători.
 
Nu se acordă sprijin financiar producătorilor din sectorul vitivinicol pentru:
 
a) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu struguri de masă;
 
b) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu hibrizi producători direcţi: Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton şi Herbemont;
 
c) asigurarea recoltei plantaţiilor viticole care fac obiectul proiectelor de cercetare şi măsurilor destinate să susţină astfel de proiect.
 
Pentru a beneficia de sprijin financiar în cadrul măsurii de asigurare a recoltei, producătorii din sectorul vitivinicol, persoane fizice / juridice, trebuie să depună până la data de 31 ianuarie 2009 la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, o cerere de plată, conform modelului prevăzut în Ordinul nr.756 din 2008, însoţită de următoarele documente:
 
a) original şi copie a actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înmatriculare şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;
 
b) original şi copie a titlului de proprietate, contractului de arendă, contractului de concesionare, contractului de vânzare-cumpărare, contractului de închiriere, contractului de comodat, contractului de asociere în participaţiune, din care să rezulte dreptul de exploatare pentru suprafaţa asigurată;
 
c) fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în RPV pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 
d) original şi copie a poliţei de asigurare.
loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.