Ghidul solicitantului pentru ajutoare de minimis

Întreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de ajutoare de minimis pentru dezvoltare sau modernizare in valoare de maximum 200.00 0 de euro pe firma. Ajutorul nerambursabil se acorda pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, dintr-un fond total de 100 de milioane de euro, iar conditiile in care poate fi solicitat ajutorul sunt prezentate in Ghidul solicitantului, care a fost postat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (www.mfinante.ro), la rubrica “Noutati”.

.

Conform “Ghidului solicitantului”, sunt eligibile pentru acest tip de ajutor societatile care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (numar de salariati intre 10-249 de salariati si cifra de afaceri anuala neta intre 10-50 de milioane de euro) sau in categoria microintreprinderilor (pâna la 9 salariati si cifra de afaceri neta de maximum 2 milioane de euro).

Cheltuielile eligibile sunt cele destinate investitiilor in active corporale (constructii cu scop industrial, destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare; echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru; aparate si instalatii de masurare, control si reglare; mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii) sau investitiilor in active necorporale, respectiv brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si active similare.
Activele achizitionate pot fi noi sau la mâna a doua.

Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii unei constructii cu scop industrial doar in cazul in care aceasta se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu si intreprinderea beneficiara a proiectului face dovada detinerii in proprietate a terenului pe care urmeaza sa se realizeze constructia sau detine un drept de uzufruct sau un contract de concesiune ori inchiriere a terenului respectiv, valabile pe o perioada de minim 5 ani de la finalizarea investitiei.

Ghidul solicitantului mai precizeaza ca orice solicitant trebuie sa obtina un Acord de principiu pentru finantare din partea Ministerului Finantelor Publice inainte de a beneficia de alocarea specifica individuala din cadrul schemei de minimis.

În vederea obtinerii Acordului de principiu pentru finantare, solicitantul transmite la Ministerului Finantelor Publice o Cerere de acord de principiu pentru finantare, insotita de o serie de documente justificative.

Cererile de acord de principiu pentru finantare, insotite de documentele jusitificative, vor fi analizate si selectate, conform principiului “primul venit, primul serviť in limita bugetului anual alocat schemei. Procesul de evaluare trebuie sa se incheie in 30 de zile de la data inregistrarii ultimelor documente necesare dosarului de solicitare.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata