Profit de 91,5 milioane lei obţinut de SIF 1

Profitul net al SIF1 Banat-Crisana s-a ridicat la 91,5 milioane lei la sfârsitul primului semestrul din 2009, insotit de o apreciere semnificativa a lichiditatii, in ciuda climatului nevaforabil de pe piata de capital, informeaza societatea.

Nivelul veniturilor totale realizate de SIF Banat-Crisana in primele 6 luni ale anului a inregistrat o crestere puternica, de 83%, comparativ cu anul precedent, ridicându-se la 134,6 milioane lei.

Veniturile din tranzactii si veniturile din dividendele incasate de la societatile din portofoliu au fost principalii vectori care au determinat evolutia favorabila a veniturilor totale.

Profitul brut s-a apreciat cu 71% comparativ cu anul precedent, crescând de la 55,5 milioane lei in semestrul I 2008 la 95,3 milioane lei in semestrul I 2009. Profitul net aferent primului semestru a atins valoarea de 91,5 milioane lei, in crestere cu 68% fata de primul semestru al anului 2008.

“SIF Banat-Crisana a incheiat primul semestru cu rezultate bune, in pofida unui climat economic puternic afectat de criza financiara mondiala.

Printr-o abordare prudenta a afacerii, imbinata cu un management financiar orientat pe asigurarea fluxurilor stabile de lichiditati si un control riguros al costurilor, am reusit sa facem fata provocarilor dificile de pe piata de capital si sa obtinem rezultate in linie cu previziunile noastre de la inceputul acestui an.

SIF Banat-Crisana se gaseste intr-un echilibru financiar solid, in masura sa asigure dezvoltarea in continuare a unor programe investitionale valoroase”, a afirmat Ioan Cuzman, directorul general al societatii.

Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) la sfârsitul primului semestru a fost de 18,96%.

Valoarea activului net al SIF Banat-Crisana (calculata in baza reglementarilor CNVM) s-a apreciat cu 12,2% in semestrul I 2009 raportat la valoarea din 31 decembrie 2008, atingând 1,134 miliarde lei.

Volumul plasamentelor monetare lichide a inregistrat o crestere semnificativa comparativ cu perioadele precedente, ponderea acestora in structura activelor administrate ajungând la 11% la sfârsitul primului semestru din 2009.

Valoarea activului net unitar (VUAN) a crescut la 2,0675 lei pe actiune la 30 iunie 2009, de la 1,8425 lei pe actiune la 31 decembrie 2008.

Evolutia cheltuielilor totale la 30 iunie 2009 (39 milioane lei) comparativ cu perioada similara din 2008 (18 milioane lei) este strâns legata de activitatea investitionala desfasurata.

Cresterea cheltuielilor totale in primul semestru din 2009 a fost determinata in principal de cresterea cheltuielilor cu imobilizarile financiare cedate, ca urmare a vânzarii in luna iunie a participatiei detinute la Bancpost.

Cheltuielile de functionare detin o pondere de numai 10,6% in structura de cheltuieli, inregistrând o scadere cu 56% fata de semestrul I 2008, ca urmare a unei politici sustinute de reducere a costurilor.

La sfârsitul primului semestru, SIF Banat-Crisana era parte procesuala pasiva intr-un numar de 53 de litigii in legatura cu adunarea generala a actionarilor societatii din 25 aprilie 2009.

Actiunile pe rol privesc fie anularea sau suspendarea deciziilor consiliului de administratie de suspendare a drepturilor de vot, fie anularea sau suspendarea hotarârilor AGA.

Asistenta juridica in proces este asigurata de “Bostina si Asociatii”. Toate cele 15 ordonante prezidentiale de suspendare a deciziilor CA sau a hotarârilor AGA au fost respinse in prima instanta.

SIF 1 Banat-Crisana S.A. este o societate de investitii de tip inchis constituita ca societate pe actiuni in noiembrie 1996 care se autoadministreaza, cu o politica de investitii diversificata.

Investitiile efectuate, modalitatea de calcul a activului net, regulile de evaluare a activelor si obligatiile de transparenta si raportare respecta dispozitiile legale in vigoare si reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM), organismul de reglementare si supraveghere a pietei de capital din România.

Societatea are emise un numar de 548.849.268 actiuni ordinare cu o valoare nominala de 0,1000 lei. Actiunile sunt indivizibile, nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata.

Actiunile SIF Banat – Crisana sunt listate la categoria I a Bursei de Valori Bucuresti. SIF Banat-Crisana avea la 30 iunie 2009 un numar de 5.855.435 actionari. Capitalizarea bursiera a SIF Banat-Crisana la 30 iunie 2009 era de 458 milioane lei.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.