Întreprinderile Individuale – o „combinaţie” între SRL şi PFA, pentru care se plătesc mai puţine impozite

– Întreprinderile Individuale (II), un hibrid între SRL şi PFA, introduse ca noutate în legislaţia comercială românească, prin Ordonanţa 44/2008, au suscitat cel mai mare interes pentru micii întreprinzători ieşeni

– În primele opt luni ale anului în curs, numărul acestora a crescut de cinci ori, faţă de anul precedent

– Aceasta se explică prin avantajele pe care le oferă: nu se plăteşte impozitul forfetar, se administrează prin contabilitate simplă, iar spre deosebire de PFA, poate avea mai multe domenii de activitate, poate angaja salariaţi, iar deţinătorul II poate figura, la rândul său, ca angajat al unei persoane juridice. În acelaşi timp, întreprinderea este înregistrată fiscal şi poate emite facturi.

.

Din cauza dificultăţilor economice fără precedent, numărul firmelor ieşene care şi-au suspendat activitatea, în primele opt luni ale anului în curs, a crescut de aproape 30 de ori, comparativ cu perioada similară a anului trecut.

Din datele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) reiese faptul că circa 3.782 de ieşeni au preferat să suspende activitatea firmei, cel puţin până când vor zări o luminiţă la capătul tunelului crizei.

La aceştia se adaugă 411 societăţi dizolvate voluntar, cu 1.108% mai mult ca anul trecut, şi 928 de radieri voluntare, cu 26% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2008.

Astfel, în prezent, în judeţul Iaşi au mai rămas 36.594 comercianţi activi, din care 23.220 persoane juridice şi 13.374 persoane fizice.

Totodată, numărul înmatriculărilor de noi SRL-uri a scăzut cu peste 56%, în perioada ianuarie-august 2009, comparativ cu perioada similară a anului trecut, de la 2.613 înmatriculări, la 1.467 înmatriculări.

De cinci ori mai multe Întreprinderi Individuale

În ultimele luni s-a observat o migrare masivă a întreprinzătorilor privaţi către una dintre cele trei forme de organizare ca persoane fizice, prevăzute de OUG nr. 44/2008, mult mai avantajoase din punct de vedere fiscal, deoarece pot funcţiona cu o contabilitate în partidă simplă, nu plătesc impozit forfetar şi li se aplică doar o cotă de 16% la venitul impozabil. În acelaşi timp, întreprinderea este înregistrată fiscal şi poate emite facturi.

În plus, anul acesta, mulţi angajatori şi-au „încurajat” salariaţii să se înregistreze ca Persoane Fizice Autorizate (PFA) sau Întreprinderi Individuale (II) pentru a scăpa de plata impozitelor aferente salariilor, de raportările fiscale de la sfârşit de an şi chiar de obligaţiile privind protecţia şi securitatea muncii.

Astfel, de la începutul anului, în judeţul Iaşi, s-au înfiinţat 471 Intreprinderi Individuale, de cinci ori mai multe decât anul trecut, 1.694 PFA, adică aproape dublu decât în 2008 şi un număr de 218 Întreprinderi Familiale, în comparaţie cu cele 171 înregistrate în primele opt luni ale anului precedent.

Vechile PF şi AF mai au 7 luni să se reînregistreze la ORC

Conform OUG nr. 44/2008, formele de desfăşurare a activităţilor economice în mod independent şi-au schimbat denumirea din Persoane Fizice (PF), respectiv Asociaţii Familiale (AF) în:

– Persoană Fizică Autorizată (PFA)

– Întreprindere Individuală (II)

– Întreprindere Familială (IF)

Cele trei categorii de întreprinzători pot avea orice obiect de activitate cuprins în codul CAEN, mai puţin cele interzise prin legi speciale.

Termenul până la care persoanele fizice şi asociaţiile familiale, autorizate până la intrarea în vigoare a OUG 44/2008, trebuie să decidă dacă vor lucra ca II, PFA sau IF, sub sancţiunea radierii, a fost extins cu un an, până la 25 aprilie 2010, din cauza numărului mic de entităţi care s-au conformat acestei obligaţii.

Un avantaj în comparaţie cu SRL-urile este dat de costurile mai reduse de înfiinţare, pentru cele trei forme de organizare prevăzute de OG 44/2008, care se cifrează la aproximativ 300 RON.

Niciuna dintre aceste forme nu dobândeşte personalitate juridică, iar răspunderea este personală.

Întreprinzătorii individuali se înscriu la Registrul Comerţului

Odată cu adoptarea acestei ordonanţe de urgenţă, procedura de înregistrare a întreprinzătorilor individuali a fost preluată în întregime de către Registrul Comerţului, cei interesaţi nemaifiind obligaţi să se înscrie la ghişeele primăriilor.

Aceştia pot solicita înregistrarea şi on-line, în trei zile de la depunerea tuturor actelor necesare, putând obţine, cel puţin teoretic, mult-doritul „Certificat de înregistrare”.

„Acesta conţine codul unic de înregistrare şi constituie documentul care atestă înregistrarea în registrul comerţului, autorizarea funcţionării, precum şi luarea în evidenţă de către autoritatea fiscală competentă”, ne-a declarat Maria Ţăran, purtător de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene (DGFPJ) Iaşi.

PF-urile beneficiază de protecţie socială

O modificare importantă cu privire la protecţia socială se referă la faptul că persoana fizică autorizată (PFA), întreprinzătorul persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale (II) şi membrii unei întreprinderi familiale (IF) sunt asiguraţi în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi au dreptul de a fi asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj.

Deosebirile dintre II, PFA şi IF

Toate cele trei forme de organizare au aceleaşi principii de funcţionare, însă Întreprinderea Individuală beneficiază de o serie de avantaje spre deosebire de Persoana Fizică Autorizată şi Întreprinderea Familială.

„Unul dintre avantajele unei II în comparaţie cu PFA sau IF este că, în eventualitatea extinderii şi dezvoltării afacerii, se poate angaja personal. De asemenea, poate avea relaţii comerciale cu alte II, PFA şi IF, precum şi cu orice persoană juridică.

O altă diferenţă majoră este aceea că II poate avea mai multe domenii de activitate pe când PFA şi IF doar activitatea pentru care s-au autorizat”, a explicat Ţăran.

De asemenea, II şi membrii IF pot cumula şi calitatea de salariat al unei terţe persoane cu care colaborează pentru efectuarea unei activităţi economice.

Însă, spre deosebire de II, în Întreprinderea Familială nu pot exista angajaţi, aceasta fiind constituită din doi sau mai mulţi membri ai unei familii, până la gradul IV de rudenie.

Obligaţii declarative

În termen de 15 zile de la obţinerea certificatului de înregistrare, persoanele fizice trebuie să se prezinte la Fisc, pentru declararea opţiunii privind modul de impozitare (în sistem real sau la normă de venit) şi pentru depunerea Declaraţiei 220, referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza în anul respectiv.

În cursul unui an, contribuabilii plătesc 4 tranşe trimestriale de impozit anticipat stabilit de organul fiscal, urmând ca până pe data de 15 mai a anului următor să depună Declaraţia 200 cu veniturile şi cheltuielile efectiv realizate.

„Excepţie fac cei care sunt impuşi la normă de venit şi nu au început activitatea în luna decembrie a anului anterior”, a specificat reprezentantul DGFPJ Iaşi.

Cum se ţine contabilitatea în partidă simplă?

Persoanele care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real vor organiza contabilitatea în partidă simplă conform Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 1.040/2004.

„PFA, II şi IF pot ţine contabilitatea în partidă simplă, achiziţionând în acest sens, de la orice librărie, un Registru jurnal de încasări şi plăţi. Aici, se înscriu, în ordine cronologică, toate veniturile şi cheltuielile, dintr-un an. La sfârşitul anului, îşi încheie exerciţiul financiar prin stabilirea venitului brut total (încasări) şi a cheltuielilor aferente veniturilor realizate (plăţi).

La venitul impozabil rezultat se aplică o cotă de impozitare unică de 16%, obţinându-se astfel suma impozitului de plată datorat statului”, ne-a explicat Maria Ţăran.

Un astfel de întreprinzător privat mai trebuie să deţină un Registru inventar, cu toate mijloacele fixe numite şi active mobilizate, precum autoturism, computer şi alte aparate pe care le utilizează în desfăşurarea activităţii.

„De asemenea, mai trebuie să existe un registru unic de control, în care reprezentanţii organelor cu atribuţii de control, îşi notează concluziile rezultate în urma verificărilor”, a mai precizat Maria Ţăran.

Documentele necesare înregistrării persoanelor fizice

1. Cererea de înregistrare (formular tipizat în original);

2. Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (original);

3. Carte de identitate/paşaport titular (fotocopie certificată olograf de către titular privind conformitatea cu originalul);

4. Documente care atestă drepturile de folosinţă asupra sediului (copie legalizată);

5. Dacă este cazul, avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

6. Specimenul de semnătură al întreprinzătorului persoană fizică (original);

7. Declaraţia-tip pe propria răspundere care să ateste îndeplinirea condiţiilor de funcţionare din domeniul sanitar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii (model 1 sau model 2, după caz).

8. Dacă este cazul:

– declaraţie din care să rezulte că titularul dreptului de proprietate întelege să afecteze folosinţa spaţiului în vederea stabilirii sediului profesional al întreprinderii;

– documentele doveditoare pentru patrimoniul de afectaţiune (declaraţie pe proprie răspundere);

– documentele care atestă pregătirea profesională (fotocopii certificate olograf);

– documentele care atestă experienţa profesională (fotocopii certificate olograf);

9. Dovezile privind plata taxelor şi tarifelor de registru.

Mai multe detalii se pot obţine de pe site-ul Oficiului Naţional al Registrului Comertului (ONRC), www.onrc.ro

Autor:

Alina UNGUREANU, Financiarul

.

NOTĂ

Menţionăm că acest text NU a fost documentat cu sprijinul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi, întrucât directorul Gina Manuela Şindilă a refuzat categoric să ofere datele necesare informării cititorilor revistei FINANCIARUL.

Refuzul nu a fost motivat în mod public, însă, neoficial, se pare că directoarea Gina Manuela Şindilă (plătită din BANI PUBLICI!) furnizează INFORMAŢII PUBLICE în funcţie de simpatiile personale, revista FINANCIARUL intrând în dizgraţie după ce a dezvăluit că şefa „filialei” ieşene a instituţiei-parazit Registrul Comerţului are o leafă mai mare decât a Patriarhului.

Şefa ORC Iaşi are leafă mai mare ca Patriarhul

.

Citește și
27 Comentarii
 1. Cristina spune

  Foarte clar articolul. Era nevoie de un astfel de „indrumar”. Pe mine m-ar mai fi interesat care sunt exact impozitele si taxele platite de PFA si supunerea la TVA.

 2. nel spune

  bravo , nici nu am avut habar de aceasta posibilitate de a supravietui.
  Contabila mea cred ca doarme in continuare.Nici nu stiu ce puii mei face pt mine… imi ia banii.
  Felicitari

  ps

  daca ai tupeul sa ceri o informatie publica asa zisilor functionari Pulici , te vezi repezit ca parca doresti nu stiiu ce secret… atunci de ce ii mai zice INFORMATIE PUBLICA …

 3. ANGELA spune

  SUNT F BINE VENITE ACESTE INFORMATII.

 4. andreea spune

  m-ar interesa daca sotul meu care era PFA ma poate angaja cu carte de munca si in ce conditii? are nevoie sa-si schimbe contabilitatea? este PFA la o firma, care (firma) plateste o contabila pentru el.

 5. mirella spune

  pentru andreea

  in articolul de mai sus poti gasi raspuns la ceea ce te-ntereseaza, in capitolul deosebirile dintre II, PFA si IF. Si, ca raspuns pot sa-ti spun ca pe forma de constituire denumita PFA nu se pot angaja cu carte de munca. Pentru forma de organizare II se pot angaja cu carte de munca salariati in numar de pana la 5. Bafta.
  P.S. de ce ai nevoie de contabila la PFA??? sau ma rog, sotul.

 6. andrei balint spune

  sa le fie rusine in special functionarimii platite gras din banul public!!! sugerez si o altfel de solutie:datul cu capul de pereti a acestor functionari obraznici pana la soluitionarea problemelor pe care le are fiecare cetatean in parte!!!va multumesc pt. intelegere,sa stiti ca chiar functioneaza ,am incercat -o personal la Cluj!

 7. rus alexandru spune

  Buna ziua! As dori sa stiu daca pot lucra in calitate de II cu institutiile publice (care lucreaza cu trezoreria) si daca eu pot avea cont deschis la trezorerie. Multumesc

 8. tiki spune

  cine stie oare? am inceput activitatea de pfa din luna mai (21) 2009 si nu stiu pina cand va trebui sa ma prezint la finante pentru a stabili impozitul pe anul 2010.

 9. Maria spune

  Raspuns pentru NEL. Contabila ta nu doarme. O platesti doar sa-ti tina evidenta. Sunt raspunsuri la intrebari care le ofera un avocat nu o contabila. Traiti cu impresia ca tot ce
  intrebati trebuie sa va raspunda contabila, iar cand trebuie
  s-o platiti vi se pare tare mult… Nu cred ca nu ti-a raspuns la tot ce face parte din atributiunile ei. Baaaaa, poate chiar mai mult………….. De ce mai ai nevoie de ea daca nu face nimic?????????????????? Rezolva singur si nu
  arunca banii. ” Ce puii mei?”

 10. edi spune

  am 24 de ani si sunt somer.parintii mei au un if(Întreprindere Familială ).ma pot angaja la ei la firma inainte sau dupa terminarea somajului?daca da ce acte imi trebuie?

 11. Magda spune

  Buna ziua,
  Am si eu o mare nelamurire. Am avut PF, infiintat in 2005. Am depus declaratiile la finante, am platit impozitul aferent, totul ok. Apoi, la momentul optarii, am transformat PF in II. Acum am primit o notificare ca am obligativitatea de a depune declaratii la CAS si dovada platii.La finante, la inceput,cand am intrebat ce e obligatii am eu ca PF privind declaratiile obligatorii, mi s-a specificat ca eu nu am de achitat decat impozitul pe venit, ca nu am angajati si nu am treaba cu CAS-ul. Mai mult, nici un contabil, din toti cei cu care am discutat, nu mi-a zis nimic de vreo declaratie la CAS.
  Mentionez ca in perioada cand am avut venituri ca PF, eram si angajata cu carte de munca la alta institutie si plateam CAS, CASS, etc. Acum m-am convins ca legislatia asta e un haos si pentru stat. Cum de pana acum, de 5 ani de zile, nu am primit nici o notificare, nu mi-a spus nimeni ca nu am achitat contributiile respective,ca de obicei daca intarzii si doua zile te notifica:) In ultimii trei ani nu am avut activitate, ,un an am suspendat autorizatia,declaratiile mele fiscale sunt cu 0 sau pierdere fiscala. Cum trebuie sa procedez? Am sunat la CAS si mi s-a specificat ca trebuie sa platesc din urma….cum sa procedez? Eu nici nu stiu cum ar arata declaratia, si la CAS nu exista un consilier.
  Multumesc

 12. Teo spune

  Confuzie intre

  CASS = Casa de asigurari Sociale de sanatate (http://www.casmb.ro )
  si
  CAS = Casa de asigurari sociiale (http://www.cnpas.org )

  CASS este obligatoriu pt PFA.

  de CAS nu sunt sigur dar se pare ca dupa o anumita suma realizata pe Pfa devine obligatoriu.

 13. cristi spune

  Am si eu o nedumerire…
  In cazul Intreprinderii individuale se poate obtine autorizatie pentru un domeniu in care nu am atestare si nici angajat cu atestare?( sa in cazul srl-urilor)
  Mutumesc!

 14. Roger spune

  Cel mai util ar fi să postați pe coloane diferite taxele care trebuiesc achitate statului, pentru fiecare formă de organizare începând cu TVA și terminând cu impozitul pentru dividende, fără a omite CASS și contribuția pentru pensii. Contabilii vor avea întotdeauna interesul să să își păstreze/dezvolte contractele și cu cât legislația e mai complicată să ceară prețuri mai mari. Evident dacă vor omite să informeze PFA-ul sau Asociatul Unic că trebuie să plătească la CASS aferent veniturilor, ei contabilii nu au nici o răspundere cu toate că aproape zilnic se lovesc de această instituție și taxele lor.

 15. maricel spune

  multumesc.

 16. Simona spune

  Multumim pentru informatii. Citind articolul mi-a venit o idee; v-as ruga sa-mi spuneti daca e avantajos sa procedez asa: eu am un srl cu 5 angajati; platesc impozitul forfetar, desi in unele trimestre sunt pe pierdere, sau ar fi trebuit sa platesc mai putin conform celor 16% daca n-ar exista forfetarul.
  Pt. a scapa de acest forfetar, ma gamdeam sa constitui doua II-uri: II1 pe care sa se continue activitatea- mica productie si comert, iar II2 care va avea angajati -pt angajatii mei, prin care sa le pot plati salariile. Intre II1 si II2 va existacontract de prestari servicii de manopera. Astfel II2 va achita catre stat toate contributiile dupa salarii; intotdeauna veniturile vor fi cheltuite pe salarii, intrucat II1 va achita catre II2 salariile sub forma de plata prestari servicii, deci impozitul de 16% datorat de II2 va fi 0, baza de impozitare fiind 0, iar II1 va plati catre stat un impozit suportabil de 16%. Spuneti-mi va rog daca e corect si avantajos acest model. Va multumesc

 17. dana spune

  Buna ziua.Daca ma poate cineva lamuri,mi-ar fi de mare ajutor.Sunt insarcinata si urmeaza sa nasc la sf lui august.Sunt angajata cu C.M. la o firma, si mi-am deschis si un I.I acum o saptamana.Intrebarea mea este…se iau in calcul(pt ajutor crestere copil) veniturile din I.I.?Si daca se iau in calcul, ce anume se ia in calcul? Se vor lua in calcul veniturile mele(ca II),facturile taiate pana la nastere,sau se va lua in calcul decizia de impunere? Inca nu m-am inregistrat la administratia financiara….urmeaza zilele acestea,dar,credeti-ma ca am tot intrebat, si ma lovesc de umeri ridicati si de nu stiu…pe cand mie imi trebuie o certitudine..
  Multumesc mult!
  Dana G.

 18. cristina mota spune

  buna ziua .as avea o rugaminte daca puteti sa ma informati,in leg cu intreprinderea individuala.as vrea sa mi fac o firma de taxi si as vrea sa angajez o persoana licentiata.e nevoie cumva sa am si eu licenta de taxi?daca eu sunt patronul? si de ce acte am nevoie ptr infiintarea firmei?multumesc sunteti de mare ajutor.

 19. ionutz spune

  Intrebarea mea pentru mine este de ce am aflat asa tarziu de aceasta posibilitate cu Intreprinderea Individuala??? Optam clar pentru ea de cand s-a introdus impozitul forfetar!! Un alt utilizator se itreba de ce nu i-a spus contabila… eu cred ca acelasi motiv l-a avut si contabila mea… isi pierdea niste banuti pt ca optam clar pentru contabilitate in partida simpla!!!
  Bravo Financiarul!!!

 20. elena ivanov spune

  Ma intereseaza un program de contabilitate pentru Intreprideri individuale. Ma poate auta cineva cu o informatie? Multumesc.

 21. ssimonikky spune

  foarte bun aricolul si folositor,cat despre functionarii publici chiar incepe sa nu ne mai mire ca traiesc precum capusele banii statului,din pacate acest,,stat,,ar avea nevoie de o deparazitare generala.

 22. simona spune

  Vreau sa deschid un second hand ,nu am mai avut pana acum nici o afacere , pot sa-mi deschid Intrep. Individuala, cine ma poate ajuta cu un raspuns ii multumesc anticipat

 23. ionica spune

  apropo de II
  daca nu se tine un registru de intrari si nu se emit chitante pt serviciul pe care il faci, cum poate fiscul sa te prinda cu mata in sac. Tu completezi declaratia 220 si declari ce suma vrei tu, care bineinteles ca este mult mai mica decat realitatea,cum,cine ,ce poate sa-ti faca?,iar tu fentezi statul la greu

 24. Bandrabur Gheorghe-Dan spune

  Va rog insistent, va rog frumos, va implor faceti ceva si nu mai puneti poza acestei femei nicaieri. Imi vine greata cand o vad pe Udrea !!! Sa fim cinstiti: ce informatie poate capata cineva care priveste poza familiei Udrea-Cocos?
  Ridicati la rangul de virtute incompetenta, lacomia si…ce mai rimeaza !

 25. georgiana spune

  inafara de 16 % impozitul pe venit ce alte contributii mai are la stat intreprinderea individuala? nu imi este clar deloc

 26. dorin spune

  Maria,tu sigur esti contabila!Mama, ce te-ai ofticat! Se vede treaba ca ai asa de multa treaba incat ai timp sa intri sa pui la punct pe unul nemultumit de serviciile unui contabil.Cu plecaciune, un preaumil cititor!

 27. carmen spune

  statul de plata ptr II-uri se face ca si la SRL-uri?
  ptr.ca am citit aici ca II-urile nu platesc imp pe salarii!!!!!
  Sa ma ajute cineva,va rog frumos.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.