EUR
4,76 RON
(-0.05%)
USD
4,20 RON
(-0.13%)
GBP
5,47 RON
(+0.13%)
CHF
4,20 RON
(-0.15%)
AUD
2,99 RON
(-0.56%)
CAD
3,18 RON
(-0.06%)
BGN
2,43 RON
(-0.04%)
RUB
0,06 RON
(-0.29%)
ZAR
0,30 RON
(-0.29%)
BRL
1,12 RON
(-0.79%)
CNY
0,63 RON
(-0.2%)
INR
0,06 RON
(-0.17%)

9 decembrie 2009 – data limită pentru pensionari de a exprima opţiunea pentru pensie sau salariu

0

Pensionarii care realizează venituri salariale din exercitarea unei activităţi în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau în baza actului de numire, la o instituţie publică, au termen până miercuri, 9 decembrie 2009, pentru a-şi exprima în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei şi încetarea raporturilor de muncă, sau, după caz, de a-şi exprima în scris opţiunea cu privire la menţinerea în plată a uneia dintre pensiile faţă de cuantumul căreia este permis cumulul.

Persoanele pot cumula pensia cu veniturile salariale numai în situaţia în care pensia netă are un cuantum mai mic sau egal cu salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat stabilit anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Pentru anul 2009, salariul mediu brut este de 1.693 de lei.

Pensia netă reprezintă cuantumul pensiei rezultat în urma deducerii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate şi a impozitului pe venit, fără a se lua în considerare indemnizaţiile cu caracter necontributiv acordate în baza legilor speciale, pensia IOVR, indemnizaţia de însoţitor plătită pensionarilor pentru limită de vârstă care, conform legii, provin din pensionari încadraţi în gradul I de invaliditate, indemnizaţiile acordate nevăzătorilor şi persoanelor cu handicap şi nici sumele acordate cu titlu de drepturi restante.

Pentru pensionarii care încasează pensie atât din sistemul public de pensii, cât şi din celelalte sisteme de pensii neintegrate acestuia sau, după caz, numai din sisteme neintegrate, la determinarea plafonului se are în vedere cuantumul rezultat din cumularea tuturor pensiilor. În situaţia în care din cumularea pensiilor nete rezultă un cuantum mai mare decât nivelul salariului mediu brut, persoana poate cumula veniturile salariale realizate, numai cu una din pensii, al cărei cuantum se situează sub nivelul salariului mediu brut, la alegere.

Conform instrucţiunilor privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale, realizate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, beneficiarii dreptului la pensie sensul Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, sunt pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aparţinând sistemelor neintegrate sistemului public, respectiv, pensionarii proveniţi din cadrele militare şi funcţionarii publici cu statut special din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale, pensionarii sistemului de asigurări sociale al avocaţilor, pensionarii sistemelor proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege, şi anume:

Biserica Romano – Catolică, Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea din România, Biserica Reformată din România, Biserica Unitariană din Transilvania, Unitatea Bisericilor Creştine Baptiste din România, Unitatea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Biserica Evanghelică C.A. din România şi Biserica Evanghelică-Luterană din România.

Pensionarii care desfăşoară activităţi profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de numire în funcţie au obligaţia ca, în termen de 15 zile să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Ei au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data survenirii situaţiei de cumul, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

loading...

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.