CASTANILOR SERV-COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 6871968
Data emiterii: 15.03.2010
Data publicării în BPI: 01.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 345/86/2010, Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător-sindic: Cojocaru Şchiopu Demetriad.

2.Arhiva instanţei: Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.62, tel. 0230214948, prog. arhivei instanţei: luni-vineri: 900-1300.

3.Debitor: SC Castanilor Serv-Com SRL, cu sediul social în Suceava, str. Narciselor, nr.7, bl. 86, sc.A, ap. 93, judeţul Suceava, CUI 6871968, număr de înregistrare în registrul comerţului J33/2663/1994.

4.Administrator judiciar: Cabinet individual de insolvenţă Av. Călin Rodica, cu sediul social în mun. Suceava, str. Anastasie Crimca, nr.1, bl. 1, sc.A, ap. 1, jud. Suceava, CIF 20055574, tel 0764226811.

5.Subscrisa: Cabinet individual de insolvenţă Av. Călin Rodica, în calitate de administrator judiciar al SC Castanilor Serv-Com SRL, conform încheierii nr.173 din 2.03.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 345/86/2010, în temeiul art.61 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

Citeste si:  3T CONSTRUCT SRL - notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

6.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului SC Castanilor Serv-Com SRL, prin încheierea nr.173 din 2.03.2010 pronunţată de Tribunalul Suceava, Secţia Comercială, Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 345/86/2010.

6.1.Debitorul SC Castanilor Serv-Com SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la publicarea prezentei notificări să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

6.2.Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Citeste si:  Bănicioiu: 23 de medicamente de ultimă generaţie, pe lista actualizată de compensate şi gratuite

6.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 13.04.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

6.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar a creanţelor este 4.05.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 11.05.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 18.05.2010.

7.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită, atât la Tribunal cat şi la administratorul judiciar, Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea 85/2006. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei în copii certificate. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0.3 lei.

Citeste si:  BULETINUL INSOLVENŢEI - 20 aprilie 2010 (3038)

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

close