ELFAGO IMPEX SRL – notificare privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată

CUI: 22082516
Data emiterii: 23.03.2010
Data publicării în BPI: 12.04.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 2727/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător – sindic Maria Oborocianu; arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare nr.4, judeţ Bacău; număr de telefon 0234/514419; programul arhivei/registraturii instanţei 1030 – 1330.
2.Debitor: SC Elfago Impex SRL, având CIF, 2208516, sediul social în municipiul Oneşti, str. Aleea Podei, nr.3, judeţul Bacău, număr de ordine în registrul comerţului J04/1200/2007.
3.Lichidator judiciar: Contexpert SPRL Bacău, având CIF RO 20569559, sediul social în Bacău, str. Ioniţă Sandu Sturza nr.102, cod poştal 600269, judeţ Bacău, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0012, tel./fax 0234/518595, 0234/542222, e-mail contexpert.bacau@gmail.com; nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Cobzaru Radu;
4.Subscrisa Contexpert SPRL Bacău, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Elfago Impex SRL Bacău, desemnat prin Sentinţa civilă nr.1055 din 30.11.2009, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 2727/110/2009, în temeiul dispoziţiilor prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei, notifică: Raportul privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Elfago Impex SRL, ce va fi depus la grefa Tribunalului şi la registrul comerţului de pe lângă Tribunalul Bacăuşi la data de 24.03.2010.
Concluzii: Întrucât activitatea societăţii debitoare nu poate fi redesată, deoarece nu există nici un fel de resurse materiale pentru acoperirea creanţelor înscrise la masa credală şi neexistând bunuri în patrimoniul debitorului, iar documentele financiar contabile nu au fost predate, administratorul judiciar Contexpert SPRL Bacău solicită deschiderea procedurii falimentului prin procedura simplificată, în temeiul dispozitiilor art.1 pct. (2), lit.c, alin 1 şi lit.d) al Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Totodată administratorul judiciar al debitoarei SC Elfago Impex SRL Bacău, solicită numirea în continuare a Contexpert SPRL Bacău în calitate de lichidator judiciar al debitoarei falite.
Informaţii suplimentare: Consultarea raportului privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului, se va face la sediul administratorului judiciar Contexpert SPRL Bacău, pe cheltuiala solicitantului.
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata