World Machinery Works SA Bacău traversează criza cu venituri în creştere

Societatea World Machinery Works SA Bacău a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 35,264 milioane RON, cu 23% mai redusă decât prevederile din Bugetul de Venituri şi Cheltuieli, dar cu 12% mai mare decât cea consemnată la finalul anului 2008.

De asemenea, veniturile din exploatare ale companiei băcăuane s-au ridicat la 43.771.121 RON, în creştere cu 5.354.742 RON comparativ cu anul 2008, în timp ce cheltuielile de exploatare au înregistrat un avans de 3.838.559 RON faţă de anul anterior, ajungând la finalul lui 2009 la valoarea de 38.537.043 RON.

Ca atare, World Machinery Works SA Bacău a încheiat anul trecut cu un profit din exploatare de 5.234.078 RON, faţă de 3.717.895 RON în anul 2008.
În schimb, pierderile din activitatea financiară s-au majorat uşor, de la 2.248.350 RON în 2008, la 2.286.620 RON la finalul anului 2009, astfel încât compania a încheiat anul trecut cu un profit brut de 2.947.458 RON, ca rezultat al diferenţei dintre veniturile totale de 44.783.321 RON şi cheltuielile totale de 41.835.863 RON.

După calcularea impozitului, a rămas o valoare netă a profitului de 2.632.817 RON, în condiţiile în care, la finalul anului 2008, profitul net raportat era de 1.469.545 RON.
Conform raportului administratorilor societăţii, evoluţia cursului de schimb valutar a avut o influenţă negativă semnificativă asupra profitabilităţii. Astfel, la finele anului 2009, compania  a înregistrat o piedere netă din diferenţe de curs valutar în sumă de  977.000 RON (circa 230.000 euro).

Citeste si:  Europa are nevoie de o conducere unică

Investiţii de 3,046 milioane RON

Valoarea totală a investiţiilor făcute în anul 2009 se ridică la suma de 3,046 milioane RON, din care  1,161 milioane RON în utilaje şi modernizare utilaje, 821.000 RON în modernizarea haRON de producţie nr. 2, suma de 707.000 RON a reprezentat costurile modernizării sistemului de încălzire, iar 247.000 RON s-au cheltuit pentru echipamente tehnologice.

La finalul anului trecut, „World Machinery Works” SA Bacău consemna datorii totale de 31,072 milioane RON, în creştere cu 14,93% comparativ cu începutul perioadei, în structura acestora intervenind o serie de modificări faţă de anul 2008.

Astfel, împrumuturile şi datoriile asimilare, ca pondere în total datorii, s-au majorat de la 54% în 2008 la 62% în 2009, obligaţiile de plată către furnizori s-au redus de la 27% în 2008 la 19% anul trecut, clienţii creditori au avut o pondere de 16%, iar capitolul “alte  datorii” ocupă 3 procente în ponderea totală a datoriilor.
În acelaşi timp, creanţele s-au redus cu 613.000 RON, până la valoarea de 8,919 milioane RON, din care 8,679 milioane RON reprezintă creanţe comerciale.

Citeste si:  Primul Institut de Armenologie din România, înfiinţat la Cluj de UBB

Acţiunile emise de „World Machinery Works” SA Bacău sunt suspendate de la tranzacţionare, în vederea delistării

Conform Depozitarului Central, la finalul anului trecut, pachetul majoritar de acţiuni al firmei din Bacău era deţinut de World Machinery Company West NYACK USA, cu 66,68%, SIF Moldova controla 21,22% din acţiuni, AVAS deţinea un pachet de 0,0049% din titluri, în timp ce diferenţa de 12,07% din acţiuni se află în posesia altor acţionari.

În cursul anului trecut, însă, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii a aprobat retragerea de la tranzacţionare a titlurilor emise de SC „World Machinery Works” SA Bacău şi declararea societăţii de tip închis. Urmare acestei hotărâri, au cerut retragerea din societate 509 acţionari, fiind solicitate pentru retragere 207.472 acţiuni.

Până la data de 31 decembrie 2009, au fost răscumpărate 53.893 acţiuni, valoarea nominală a acestora fiind de 48.688 RON, reprezentând un procent de 6,567% din capitalul social subscris şi vărsat al societăţii. Plăţile efectuate către acţionari, pentru acţiunile răscumpărate, se ridică la suma totală de 1.500.929 RON.

Citeste si:  LEACURI DIN GRĂDINĂ: Pepenele verde

În ce priveşte titlurile deţinute de SIF 2 Moldova, a fost semnată o convenţie de eşalonare pe o perioadă determinată de achitare integrală a contravalorii acţiunilor răscumpărate. În acest sens, pentru garantarea plăţii, au fost emise bilete la ordin.

Până la finalizarea procedurilor legale de delistare, acţiunile sunt suspendate de la tranzacţionarea pe piaţa RASDAQ.

După finalizarea operaţiunilor de delistare, “World Machinery Company” va deţine 66,6893% din acţiuni, “World Machinery Works” SA Bacău va avea controlul asupra a 25,2809% din titlurile proprii, AVAS va rămâne cu aceeaşi cotă pe care o deţine şi în prezent, de 0,0049%, iar în posesia altor acţionari se vor afla 426.101,26 acţiuni, reprezentând o cotă de 8,0249.

SC „World Machinery Works” SA Bacău s-a înfiinţat în data de 1 martie 1971, sub denumirea Întreprinderea de Maşini Unelte Bacău, domeniul de activitate al acestei societăţi fiind fabricarea de maşini-unelte portabile acţionate electric.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata