Documentele necesare eliberării cazierului judiciar pentru înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari

D.G.F.J. Iaşi informează contribuabilii persoane juridice că eliberarea certificatului de cazier judciar necesar înscrierii în Registrul opertorilor intracomunitari se face prin respectarea următorilor paşi:

împuterniciţii persoanelor juridice vor depune actele necesare la Serviciul Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative  din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie/Direcţiei  Generale de Poliţie  a Municipiului Bucureşti unde acestea au sediul social/sucursala/filiala/punct de lucru;

documentele necesare pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar sunt:

  • Solicitarea scrisă, semnată şi stampilată de conducerea societăţii comerciale, care va cuprinde toate datele de identificare ale firmei ( denumirea, denumirea anterioară – daca este cazul, numărul de ordine în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, codul fiscal, naţionalitatea, sediul social, datele de identificare ale delegatului – nume, prenume, actul de identitate, CNP), motivul solicitării certificatului de cazier – formular tipizat;
  • Chitanţa de plată a taxei de eliberare, în cuantum de 10 lei;
  • Timbre fiscale în valoare de 2 lei;
  • Împuternicire scrisă pentru reprezentantul legal al societăţii, care va depune cererea şi va ridica certificatul – formular tipizat;
  • Buletinul sau cartea de identitate a reprezentantului legal (în copie şi original);
  • Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului ( în copie şi original).
Citeste si:  Un primar român câștigă alegerile la două săptămâni după moartea legată de Covid


Pentru atestarea plăţii, Ministerul Finanţelor Publice – precizează că taxa de eliberare a certificatului de cazier judiciar se poate plăti astfel:

  • în numerar – la unităţile teritoriale ale trezoreriei statului:
  • prin mandat postal – la unităţile Companiei Naţionale “Poşta Română” S.A.;
  • prin decontare bancară – din contul propriu deschis la o instituţie de credit din România.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează în maximum 3 zile lucrătoare şi este valabil 6 luni de la data eliberării.


Informaţiile prezentate şi formularele tipizate pentru solicitarea certificatelor de cazier judiciar sunt disponibile şi la adresa www.politiaromana.ro în secţiunea “Informaţii utile/Acte necesare pentru”.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Consent management powered by Real Cookie Banner