EUR
4,84 RON
(-0.01%)
USD
4,28 RON
(+0.25%)
GBP
5,43 RON
(-0.64%)
CHF
4,44 RON
(+0.86%)
BGN
2,47 RON
(-0.17%)
BYN
1,80 RON
(-0.46%)
CAD
3,19 RON
(-0.34%)
RSD
0,04 RON
(-0.07%)
AUD
2,98 RON
(-0.37%)
JPY
0,04 RON
(+1.16%)
CZK
0,18 RON
(-0.44%)
INR
0,06 RON
(+0.45%)

MCSI a publicat spre consultare Ghidul solicitantului pentru e-sănătate

Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru operaţiunea 3.2.4 „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar (proiecte la nivel local)”, în vederea lansării unui nou apel de propuneri de proiecte dedicat acestei operaţiuni.

Potrivit unui comunicat al MCSI, ghidul detaliază criteriile specifice care trebuie îndeplinite de solicitanţi şi proiectele acestora, regulile de finanţare, circuitul proiectului, modalitatea de selecţie a proiectelor, procesul de contractare şi implementare, precum şi drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.
Suma maximă a finanţării acordate este de 6 milioane de lei pentru parteneriate şi 1,6 milioane de lei pentru restul solicitanţilor eligibili, în timp ce valoarea minimă a finanţării acordate este de 500.000 lei.

Tipul solicitantului eligibil indică unităţile sanitare publice cu paturi şi cu personalitate juridică proprie, dar şi parteneriate între minimum trei unităţi sanitare publice cu paturi şi cu personalitate juridică proprie.
În cadrul acestei operaţiuni se finanţează proiecte care să asigure: reducerea reală a costurilor interne, reducerea timpului de prelucrare a datelor medicale, creşterea numărului persoanelor fizice care vor avea acces la servicii medicale informatizate, precum şi creşterea numărului personalului medical instruit pentru folosirea sistemelor informatice de e-sănătate.

Ghidul solicitantului este postat spre consultare pe site-ul Organismului Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, la secţiunea Consultare publică. Operaţiunea 3.2.4 este inclusă în cadrul Domeniului Major de Intervenţie 2 ‘Dezvoltarea şi Creşterea Eficienţei Serviciilor Publice Electronice Moderne’, Programul Operaţional Sectorial ‘Creşterea competitivităţii economice‘ 2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru sectoarele privat şi public.

OIPSI este organizat la nivel de direcţie generală, în cadrul MCSI, având ca scop gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Structurale în domeniul IT&C prin implementarea operaţiunilor Axei III din Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata