Pensiunile turistice din mediul rural pot fi amplasate pe terenuri mai mici, cel puţin 1.000 mp

Amplasarea pensiunilor turistice din mediul rural se va putea realiza pe un teren de cel puţin 1.000 metri pătraţi, faţă de 2.000 de metri pătraţi cât era prevăzut până în prezent, conform unui ordin emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT).

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a publicat pe pagina proprie de Internet Ordinul nr. 1051 din 3 martie 2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, emis de MDRT, acesta abrogând Ordinul nr. 899 din 9 februarie 2011.

Normele metodologice sunt corelate cu specificaţiile fişei tehnice a Măsurii 313 ‘Încurajarea activităţilor turistice’ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.

Astfel, în Anexa 1.5 la Normele Metodologice ale acestui Ordin, sunt detaliate ‘Criteriile obligatorii privind clasificarea structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tip pensiune turistică şi pensiune agroturistică’, criterii care trebuie respectate şi de către cei care vor să implementeze proiecte finanţate cu fonduri nerambursabile prin măsura 313.
În această Anexă se precizează şi faptul că amplasarea pensiunilor turistice din mediul rural trebuie realizată pe un teren de cel puţin 1.000 metri pătraţi, spre deosebire de Ordinul abrogat, nr. 899, în care se preciza faptul că pentru pensiunile agroturistice nou înfiinţate este necesar un spaţiu de minimum 2000 mp.

Potrivit APDRP, în perioada 1 – 31 martie 2011 se desfăşoară prima sesiune din acest an pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente măsurii 313 – ‘Încurajarea activităţilor turistice’ din cadrul PNDR. Pentru această sesiune sunt alocate 85 de milioane de euro, acestea fiind defalcate în funcţie de cele patru componente ale măsurii , respectiv pe componenta a –

Investiţii în infrastructura de primire turistică – 55,25 milioane euro, componenta b – Investiţii în activităţi recreaţionale – 14,45 milioane euro, componenta c – Investiţii în infrastructura la scară mică precum centrele de informare, amenajare de marcaje turistice, – 12,75 milioane euro şi componenta d – Dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural – 2,55 milioane euro.

Suma nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanţarea unui proiect pentru încurajarea activităţilor turistice (măsura 313) este de maximum 200.000 de euro.

Pentru a se evita dezangajarea de fonduri, în momentul depunerii proiectelor de finanţare nerambursabilă, solicitanţilor de fonduri le vor fi cerute documente care să ateste capacitatea şi sursele de cofinanţare încă de la depunerea Cererii de Finanţare.

Implementarea măsurii 313 are ca scop dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Obiectivele specifice ale acestei măsuri de finanţare sunt crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei, creşterea valorii adăugate în activităţi de turism, crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice şi creşterea numărului de turişti.

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin măsura 313 sunt micro-întreprinderile, persoanele fizice (neînregistrate ca agenţi economici), care se vor angaja că până la data semnării Contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca micro-întreprindere, iar în situaţia în care, în urma autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de Finanţare.

De asemenea, beneficiari eligibili pentru măsura 313 sunt şi Comunele prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare, precum şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară realizate doar între comune şi înfiinţate conform legislaţiei naţionale în vigoare (Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare), dar şi ONG-urile, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.

Loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.