EUR
4,84 RON
(+0.03%)
USD
4,28 RON
(-0.04%)
GBP
5,41 RON
(+0.08%)
CHF
4,55 RON
(+0.08%)
BGN
2,47 RON
(-0.19%)
BYN
1,77 RON
(-0.8%)
CAD
3,15 RON
(-0.05%)
RSD
0,04 RON
(+0.14%)
AUD
2,98 RON
(+0.05%)
JPY
0,04 RON
(+0.14%)
CZK
0,18 RON
(+0.08%)
INR
0,06 RON
(-0.12%)

Strategia privind managementul poliţistului îşi propune eficientizarea sistemului de recrutare a personalului

Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) a lansat în dezbatere publică Strategia privind managementul carierei poliţistului 2011-2014, textul putând fi consultat pe pagina de internet a instituţiei, www.mai.gov.ro.

Unul dintre obiectivele strategiei îl reprezintă instituirea unui sistem de management care să asigure în mod corespunzător organizarea, coordonarea, responsabilizarea, motivarea, evaluarea şi stimularea resurselor umane.

De asemenea, proiectul doreşte îmbunătăţirea calităţii resurselor umane printr-o mai bună recrutare, selecţie, educare şi informare a angajaţilor.

MAI arată că, la momentul actual, întreaga problematică poate fi redusă la inexistenţa unei corespondenţe dinamice între cererea de muncă (necesarul de resurse umane al MAI) şi oferta de muncă (intrările de resurse umane în sistem, respectiv alocarea resurselor umane în posturi şi funcţii de conducere).

Strategia implică o anticipare a nevoilor din sistem şi pregătirea viitorilor poliţişti în domeniile în care este nevoie.

„Unul dintre principiile strategiei este acela al eficienţei şi eficacităţii – noul sistem de carieră al poliţiştilor va asigura posibilitatea alocării resurselor umane în mod eficient şi eficace pentru îndeplinirea necesităţilor operative”, se arată în proiect.

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea managementului strategic pentru creşterea nivelului de performanţă, realizarea Strategiei presupune introducerea unui nou model de management strategic, larg utilizat în sistemele publice de astăzi.

Aceasta presupune intensificarea procesului de delegare şi descentralizare a atribuţiilor MAI către poliţia locală, în funcţie de natura atribuţiilor, concomitent cu asumarea responsabilităţilor ce decurg din acest lucru, de către autorităţile publice locale, iar după etapa de descentralizare a responsabilităţilor, se impune organizarea sistemului de poliţie central în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice, orientat spre îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi spre atingerea rezultatelor propuse.

MAI îşi propune îmbunătăţirea instrumentelor de motivare a poliţiştilor, instrumente cu impact asupra performanţelor şi nivelului de satisfacţie personală, prin îmbunătăţirea cadrului legal astfel încât să fie incluse recompensele, drepturile şi obligaţiile pentru a asigura motivarea şi stimularea poliţiştilor.

Până în anul 2012, MAI şi-a propus elaborarea şi adoptarea noului Statut al poliţistului, elaborarea Ghidului carierei poliţistului, modificarea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea Corpului Naţional al Poliţiştilor, modificarea organizării evaluării şi a metodologiei privind evaluarea anuală a poliţistului şi stabilirea punctajului pentru criteriile de evaluare pentru departajarea în vederea numirii în funcţii.

De asemenea, până în 2012 va trebui să fie finalizată modificarea legislaţiei privind drepturile generale, profesionale şi compensatorii acordate poliţiştilor şi a condiţiilor pe care poliţiştii trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de ele, modificarea legislaţiei privind efectuarea examenelor medicale de specialitate şi a testelor psihologice şi modificarea legislaţiei privind organizarea concursului sau examenului pentru încadrarea specialiştilor proveniţi din sursă externă într-o instituţie de formare profesională a MAI.

Conform Strategiei, până în anul 2013 vor trebui stabilite condiţiile echivalării îndeplinirii serviciului militar activ şi acordării gradelor militare, în rezervă, studenţilor şi elevilor din instituţiile de formare profesională iniţială ale MAI care nu dobândesc statutul de poliţist şi stabilirea categoriilor, a formelor, a modului de desfăşurare şi a duratei programelor de formare profesională continuă a poliţistului, în instituţii de formare profesională ale MAI.

Tot până în 2013, trebuie revizuită organizarea şi desfăşurarea activităţii pe perioada de stagiu şi de probă, precum şi metodologia organizării şi desfăşurării examenului de definitivare în profesie; îmbunătăţit conţinutului examenelor de angajare şi a celor de ocupare a funcţiilor de conducere, pentru testarea competenţelor necesare posturilor vacante; revizuită organizarea şi desfăşurarea programelor de reconversie profesională, stabilirea condiţiilor în care poliţistul poate prezenta sau comenta în public informaţii şi date obţinute în exercitarea atribuţiilor de servici şi îmbunătăţite instrumentele de motivare a poliţiştilor.

Politica publică privind educaţia şi sistemul de formare iniţială a poliţiştilor va trebui să fie definitivată până în anul 2014, în colaborare cu Academia de Poliţie şi celelalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata