Guvernul a aprobat reorganizarea activităţii de îmbunătăţiri funciare

Guvernul a adoptat o Ordonanţă de urgenţă referitoare la organizarea activităţii de îmbunătăţiri funciare, prin care se înfiinţează Agenţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare (ANIF), ca instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Potrivit actului normativ, ANIF se înfiinţează prin reorganizarea Administraţiei Naţionale a Îmbunătăţirilor care se desfiinţează la data semnării protocolului de predare – preluare. Agenţia va avea în structură filiale judeţene, dar fără personalitate juridică.

Actul normativ introduce taxa de îmbunătăţiri funciare, denumită taxa IF ca sursă pentru acoperirea cheltuielilor agenţiei pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare. Această taxă este plătită de către beneficiarii terenurilor deţinute în baza unui titlu valabil de proprietate ori de folosinţă în amenajările de îmbunătăţiri funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau indirect de lucrările de îmbunătăţiri funciare pentru administrarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare.

Potrivit unui comunicat al MADR, calculul, modul de colectare şi termenele de plată a taxei IF se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cuantumul taxei IF se aprobă, anual, de către Agenţie, până la data de 31 august a fiecărui an pentru anul următor şi se publică în Monitorul Oficial al României.

În privinţa finanţării activităţii Agenţiei, acesta se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, iar veniturile proprii ale Agenţiei sunt realizate din taxa IF şi tarifele percepute beneficiarilor activităţilor de îmbunătăţiri funciare.

De asemenea, digurile şi barajele cu rol de apărare împotriva inundaţiilor se predau, conform actului normativ, din administrarea Agenţiei, în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române.

Conducerea Agenţiei va fi asigurată de directorul general şi de directorul general adjunct, numiţi prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în condiţiile legii.

Personalul Agenţiei este angajat pe bază de contract individual de muncă şi va fi salarizat în conformitate cu reglementările legale aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

O altă prevedere a Ordonanţei de Urgenţă priveşte mandatarea ministerului, prin Agenţie, să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administraţiei, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 138/2004.

Potrivit MADR, costurile pentru întocmirea documentaţiilor tehnice cadastrale, precum şi a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute în anexa nr. 2 din lege se suportă din bugetul de stat, prin bugetul ministerului.

Personalul ANIF este preluat de Agenţie în conformitate cu prevederile legale, în limita a maximum 1.500 de posturi.

De asemenea, actul normativ modifică art. 4 lit. c) din Legea nr. 138/2004, întrucât cheltuielile de exploatare, întreţinere şi reparaţii a amenajărilor funciare nu se mai asigură, potrivit noii reglementări, prin subvenţii de la bugetul de stat, acordate Agenţiei sau beneficiarilor constituiţi în organizaţii de îmbunătăţiri funciare sau federaţii de organizaţii de îmbunătăţiri funciare.

Totodată, se abrogă prevederile legale din cuprinsul Legii nr. 138/2004 care intră în contradicţie sau dublează textele legale stabilite prin prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă.

Agenţia, ca instituţie publică, va permite dezvoltarea activităţilor din domeniul îmbunătăţirilor funciare de interes naţional, asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi va putea îndeplini rolul statului în activităţi ce au drept scop prevenirea şi înlăturarea factorilor de risc (exces de apă, eroziunea solului, inundaţii, poluare).

Loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.