Fiscul modifică formularele pentru cazierul fiscal

Modelul şi conţinutul formularisticii necesare pentru solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul fiscal vor fi modificate, în urma schimbărilor aduse la începutul lunii septembrie legislaţiei în domeniu,potrivit unui proiect de ordin al ministrului finanţelor publice.Conform legislaţiei în vigoare, până la 5 septembrie 2011, faptele sau situaţiile înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor erau radiate din această evidenţă, în general, după trecerea unei perioade de cinci ani de la data rămânerii definitive a actului prin care erau sancţionate aceste fapte, indiferent de natura faptelor sau situaţiilor înscrise în cazier.

Aceste prevederi au fost, însă, modificate începând cu data de 5 septembrie, fiind vizate condiţiile de scoatere din evidenţa cazierului a datelor sau faptelor înscrise în bazele de date privind cazierul fiscal gestionate de organele fiscale, prin circumstanţierea acestor condiţii în funcţie de natura faptelor înscrise.

Faptele înscrise în cazierul fiscal sancţionate drept contravenţii se scot din cazierul fiscal dacă respectivii contribuabili nu au mai săvârşit fapte de natura celor care se înscriu în cazierul fiscal într-o perioadă de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale.

În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează la data achitării amenzilor sau după împlinirea unui termen de cinci ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancţionate aceste fapte, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat.

Pentru contravenţiile la regimul produselor accizabile, pentru scoaterea din cazierul fiscal nu are relevanţă achitarea amenzilor aplicate, fiind aplicabilă vechea regulă de scoatere din cazier, respectiv după trecerea unei perioade de cinci ani de la data rămânerii definitive a actului prin care au fost sancţionate aceste fapte.

Datele privind atragerea răspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent se scot din cazierul fiscal la data stingerii creanţelor fiscale datorate ca urmare a atragerii răspunderii solidare, însă nu mai devreme de un an de la data comunicării deciziei organului fiscal competent rămase definitivă în sistemul căilor administrative sau judiciare de atac.

În situaţia în care creanţele fiscale nu au fost stinse în termen de cinci ani de la comunicarea deciziei, scoaterea din evidenţă se realizează începând cu această dată.

Datele privind inactivitatea fiscală înscrise în cazierul fiscal al persoanei juridice declarate inactive şi al reprezentanţilor legali ai acesteia se scot din cazierul fiscal al acestora, în funcţie de motivul declarării stării de inactivitate fiscală.

Pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal întrucât nu şi-au îndeplinit obligaţiile declarative prevăzute de lege, datele privind inactivitatea fiscală se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice inactive şi al reprezentanţilor legali la data reactivării contribuabilului.

Pentru contribuabilii declaraţi inactivi fiscal de activitatea de inspecţie fiscală, datele privind inactivitatea fiscală se scot din cazierul fiscal al persoanei juridice inactive şi al reprezentanţilor legali după împlinirea unui termen de trei luni de la data reactivării contribuabilului.

Procedura şi formularistica utilizate de organele fiscale teritoriale pentru actualizarea informaţiilor înscrise în cazierul fiscal, inclusiv pentru scoaterea faptelor şi situaţiilor înscrise în aceste baze de date, precizăm că acestea sunt aprobate prin ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr.260/2007. Având în vedere modificările legislative, ANAF consideră că este necesară modificarea ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr.260/2007.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.