NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 6 ianuarie (0013)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numărul 13 din 06.01.2012 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri şi alte acte:

¤ DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
3. – Decizie privind numirea membrilor Consiliului Statistic Naţional

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
1.724/2011. – Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea componenţei nominale şi a modului de funcţionare ale Comisiei superioare medico-legale de pe lângă Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti, precum şi a componenţei nominale şi a modului de funcţionare ale comisiilor de avizare şi control al actelor medico-legale din cadrul institutelor de medicină legală din centrele medicale universitare
2.6911C12011. – Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului privind criteriile şi modul de organizare şi desfăşurare ale examenului de pramovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul instanţelor judecătoreşti
2.87513.00611.04712011. – Ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene
privind aprobarea Listei de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, axa prioritară 4 „Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice”, domeniul major de intervenţie 3 „Diversificarea reţelelor de interconectare în vederea creşterii securităţii furnizării energiei”, operaţiunea „Sprijinirea investiiiilor pentru interconectarea reţelelor naţionale de transport al energiei electrice şi gazelor naturale cu reţelele europene”

Citeste si:  Deputatul Movilă, noul lider al filialei judeţene a PDL Iaşi

¤ ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
1. – Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR

¤ ACTE ALE CURŢII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
– Hotărârea din 29 manic 2011, definitivă la 29 iunie 2011, în Cauza „Cornelia Popa împotriva României”

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata