EUR
4,84 RON
(+0.1%)
USD
4,31 RON
(+0.33%)
GBP
5,42 RON
(+0.27%)
CHF
4,48 RON
(+0.52%)
BGN
2,47 RON
(+0.11%)
BYN
1,80 RON
(+0.31%)
CAD
3,19 RON
(+0.42%)
RSD
0,04 RON
(+0.09%)
AUD
2,98 RON
(-0.17%)
JPY
0,04 RON
(+0.65%)
CZK
0,18 RON
(-0.05%)
INR
0,06 RON
(+0.74%)

Cum poţi să-ţi recuperezi o parte din banii daţi pe taxa auto? – iată ce spune legea

1. În cazul în care taxa pe poluare pentru autovehicule achitată de către contribuabili începând cu 1 iulie 2008 şi până la data intrării în vigoare a Legii nr. 9/2012, potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008, este mai mare decât taxa rezultată din aplicarea  prevederilor privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculată în lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul înmatriculării în România, se pot restitui sumele reprezentând diferenţa de taxă plătită, numai către titularul obligaţiei de plată, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a legii.

 

Pentru restituirea sumelor contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia la care se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxa specială pentru autoturisme  şi autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora.

În cazul autovehiculelor care fac obiectul contractelor de leasing, la cererea de restituire se anexează, în copii conforme cu originalul pe baza declaraţiei proprii, documentul doveditor al plăţii taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, precum şi cartea de identitate a vehiculului şi certificatul de înmatriculare.

Calculul diferenţei de restituit se face pe baza formulei de calcul din lege, în care se utilizează elementele avute în vedere la momentul înmatriculării autovehiculului în România.

Sumele se restituie la cererea contribuabilului, adresată organului fiscal competent, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Taxa rezultată ca diferenţă dintre suma achitată de contribuabil cu titlu de taxă specială pentru autoturisme şi autovehicule şi cuantumul rezultat din aplicarea taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule se restituie în termenul de prescripţie prevăzut de legea fiscală, pe baza procedurii stabilite în normele metodologice de aplicare a legii.

 

2. Atunci când un autovehicul pentru care s-a plătit în România taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa prevăzută de prezenta lege este scos ulterior din parcul auto naţional, contribuabilul care a plătit taxa poate solicita restituirea valorii reziduale a acesteia.

Pentru restituirea sumei  contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia la care va anexa următoarele documente:

– copia legalizată a cărţii de identitate a autovehiculului;

– documentul eliberat de organele de poliţie competente, din care să rezulte că autovehiculul a fost scos din parcul auto naţional, în original şi copie;

– documentul care atestă faptul că autovehiculul a fost transferat în alt stat membru, respectiv factura/contractul de vânzare-cumpărare sau declaraţia vamală de export, după caz, în original şi copie;

– dovada plăţii taxei/taxei pe poluare pentru autovehicule, în copie si în original.

Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent, în termenul legal de soluţionare, potrivit legii, iar restituirea sumelor reprezentând valoare reziduală a taxei se face din bugetul Fondului pentru mediu.

 

3. Restituirea sumelor reprezentând diferenţele de taxă rezultată în urma contestării acesteia.

În cazul contestării taxei plătite, contribuabilul poate solicita restituirea diferenţei de taxă faţă de cea plătită.

Pentru restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă, contribuabilul va depune o cerere de restituire la organul fiscal competent în administrarea acestuia, la care se anexează, în original şi în copie, în vederea verificării  acestora, următoarele documente:

– dovada plăţii taxei;

– documentul eliberat de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” privind rezultatul expertizei tehnice sau documentul eliberat de Corpul Experţilor Tehnici privind rezultatul evaluării individuale a autovehiculului.

Cererea de restituire se soluţionează de organul fiscal competent în termenul legal, iar restituirea sumelor reprezentând diferenţă de taxă se face din bugetul Fondului pentru mediu.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata