Certificatele pentru sediile sociale vor fi eliberate în maxim o zi

0 8

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75/30.01.2012, a fost publicat Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) nr. 78/2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare şi eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

Potrivit ordinului, cererile de eliberare a certificatului pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social şi de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social depuse în prima jumătate a programului de lucru se soluţionează în aceeaşi zi.

Cererile depuse în a doua jumătate a programului de lucru se soluţionează în prima jumătate a programului de lucru din ziua imediat următoare.

 

Care este procedura pentru obtinerea certificatului

Pentru inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta si obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune la organul fiscal competent Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.

Atenţie! Organul fiscal competent este administraţia finanţelor publice municipală, orăşenească, comunală, din cadrul ANAF, în a cărei rază teritorială se află spaţiul cu destinaţie de sediu social.

Aceasta cerere se depune de catre titularul dreptului de folosinta al spatiului cu destinatie de sediu social, si va fi insotita de urmatoarele documente:

  •     actele doveditoare a dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, sau alte acte care atesta dreptul de folosinta;
  •     actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
  •     actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si copie, iar daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare a dreptului de folosinta, in copie legalizata.

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata