EUR
4,76 RON
(-0.06%)
USD
4,19 RON
(-0.1%)
GBP
5,52 RON
(+0.79%)
CHF
4,20 RON
(-0.2%)
AUD
2,98 RON
(+0.02%)
CAD
3,15 RON
(+0.37%)
BGN
2,43 RON
(-0.06%)
RUB
0,07 RON
(-0.2%)
ZAR
0,29 RON
(-0.03%)
BRL
1,11 RON
(+0.25%)
CNY
0,63 RON
(-0.36%)
INR
0,06 RON
(-0.34%)

Obligaţii declarative cu termene în luna februarie 2012

0

– Direcţia Generală a Finanţelor Publice informează contribuabilii că, în luna februarie 2012, trebuie să depună la Fisc, după caz, documentele precizate mai jos.

 

Până la 7 februarie inclusiv:

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna ianuarie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

 

Până la 10 februarie inclusiv:

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană, 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 2.296/2007;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în condiţiile art. 152 alin. (7) din Codul Fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, formular 096. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 cu perioadă fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu au depăşit plafonul de scutire de 35.000 euro în cursul anului calendaristic precedent şi nu au depăşit plafonul de scutire pentru anul în curs calculat proporţional cu perioada scursă de la începutul anului. Reglementare: art. 152, alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 53/2012.

 

Până la 25 februarie inclusiv:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, cu termen lunar pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2012, formular 100. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, cu termen lunar, pentru obligaţiile aferente lunii ianuarie 2012, formular 112. Reglementare: HGR nr. 1.397/2010;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cu termen lunar, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2012, formular 300. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 3.665/2011; Atenţie! Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alineatul (7) din Codul Fiscal pană la 10 ianuarie 2012, indiferent de perioada fiscală.

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA; precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii ianuarie 2011, formular 224. Reglementare: OPANAF nr. 52/2012.

Declaraţie informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul…., formular 392A. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA cu cifră de afaceri realizată în anul de raportare sub 35.000 euro. Atenţie! Cursul de schimb valutar la care se calculează cei 35.000 euro, este 3,3817 lei/euro – curs valabil la data aderării la UE). Reglementare: art. 156 indice 3, alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF 1.081/2011.

Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii efectuate în anul…., formular 392B. Se depune de persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA cu cifră de afaceri realizată în anul de raportare sub 35.000 euro. Cursul de schimb valutar la care se calculează cei 35.000 euro, este 3,3817 lei/euro – curs valabil la data aderării la UE). Reglementare: art. 156 indice 3, alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF 1.081/2011.

Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul…., formular 393. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în anul de raportare au prestat servicii de transport internaţional de persoane. Reglementare: art. 156 indice 3, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 1.081/2011.

Declaraţie privind impozitul pe profit, formular 101. Se depune de: organizaţiile nonprofit, contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură. Reglementare: art. 34 alin. (a) şi (b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF 70/2012; OG nr. 2/2012. Atenţie! Celelalte categorii de contribuabili persoane juridice plătitoare de impozit pe profit, indiferent dacă au declarat sau nu impozit pe profit la trimestrul IV, au obligaţia depunerii formularului 101 până la 25 martie 2012; OG nr. 2/2012.

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2011, formular 390 VIES. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, formular 394 pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna ianuarie 2012, de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunar. Reglementare: OPANAF nr. 3.596/2011.

 

Până la 29 februarie inclusiv:

Declaraţie anuală privind impozitul pe reprezentanţe se depune de persoanele juridice din străinătate care au deschis o reprezentanţă în România. Reglementare: art. 124 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF 460/2004;

Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/ pierderile realizate, pe beneficiari de venit, formular 205. Se depune de persoanele fizice şi persoanele juridice plătitoare de venituri cu reţinere la sursă, inclusiv cele care în anii anteriori aveau termen de depunere până la 30 iunie. Reglementare: art. 93 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 52/2012;

Fişa fiscală privind impozitul pe veniturile din salarii, formular 210. Se depune de persoanele fizice şi persoanele juridice plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor. Reglementare: art. 59 coroborat cu art. 93 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF 2.293/2007;

Declaraţie informativă privind veniturile din economii obţinute din România de persoane fizice rezidente în state membre ale Uniunii Europene, ţări terţe şi teritorii dependente sau asociate, formular 400. Se depune de către agenţii plătitori de venituri din economii sub forma plăţilor din dobânzi obţinute din România de persoane fizice rezidente fiscal în state membre ale UE, teritoriile dependente de Marea Britanie şi de Regatul Olandei, precum şi teritoriile terţe, conform acordurilor încheiate între România şi aceste teritorii. Reglementare: art. 119 alin. (1) indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF 564/2007;

Declaraţia informativă privind impozitul reţinut şi plătit pentru veniturile cu regim de reţinere la sursă/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi. Reglementare: art. 119 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

loading...

Citește și
Loading...

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.