NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 2 februarie (0085)

0 6
În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numărul 85 din 02.02.2012 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri şi alte acte:

¤ DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE
– Decizia nr. 1.526 din 15 noiembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispozi’iilor art. 41 lit. e), art. 43 alin. (1) lit. e), art. 68 si art. 70 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
– Decizia nr. 1.536 din 6 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstitu’ionalitate a prevederilor art. 2 si art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acţiuni deţinute de stat la societă’ile comerciale
– Decizia nr. 1.562 din 6 decembrie 2011 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 18 alin. (1) şi art. 20 alin. (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

¤ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
35. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.354/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Iaşi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Iaşi
45. – Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, cu compensare, a terenului în suprafaţă de 17,075 ha, proprietate publică a statului, în vederea realizării obiectivului „Deschiderea şi punerea în exploatare a zăcământului de marmură pentru perimetrul de exploatare Dealul Maria, localitatea Ruschiţa, judeţul Caraş-Severin”
47. – Hotărâre privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi de imobil aflat în proprietatea publică a statului
51. – Hotărâre privind desfiinţarea Spitalului de Pediatrie Bacău şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău
52. – Hotărâre privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi din municipiul Botosani şi reorganizarea Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” Botoşani
55. – Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.36112001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor, oraselor şi comunelor din judeţul Vaslui

¤ DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
19. – Decizie privind încetarea detaşării d-lui Onescu Lilian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în funcţia publică de consilier superior în cadrul Unităţii de implementare a proiectelor finanţate din fonduri structurale din structura Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
M.7. – Ordin al ministrului apărării naţionale privind abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.59/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind mentenanţa tehnicii de apărare aeriană cu baza la sol

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata