3 formulare de declaraţii trebuie depuse la Finanţe până luni, 27 februarie

Până luni, 27 februarie a.c., inclusiv, operatorii economici au obligaţia completării şi depunerii la unităţile fiscale teritoriale, după caz, a formularelor:

– 392A „Declaraţie informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2011”, cod MEF 14.13.01.02/ia;

– 392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii efectuate în anul 2011”, cod MEF 14.13.01.02/ib;

– 393 „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2011”, cod 14.13.01.02/v.

 

Obligaţii declarative

 

Declaraţia informativă privind livrările şi prestările de servicii efectuate în anul 2011, formular 392A se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA), conform art. 153 din Codul Fiscal, care au realizat efectiv la finele anului calendaristic o cifră de afaceri inferioară sumei de 35.000 euro, calculată în echivalent lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderării la Uniunea Europeană şi rotunjită la următoarea mie, 3,3817 lei/euro, respectiv, 119.000 lei.

Declaraţia se completează atât pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cât şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA, precum şi TVA aferentă.

 

Declaraţia informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţii efectuate în anul 2011, formular 392B se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, care au realizat, la finele anului calendaristic, o cifră de afaceri (exclusiv veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane) inferioară sumei de 35.000 euro, calculată în echivalent lei la cursul de schimb valutar comunicat de BNR la data aderării la Uniunea Europeană şi rotunjită la următoarea mie, 3,3817 lei/euro, respectiv 119.000 lei.

Declaraţia se completează atât pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele înregistrate în scopuri de TVA, cât şi pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate către persoanele neînregistrate în scopuri de TVA.

De asemenea, declaraţia se completează atât pentru achiziţiile efectuate de la persoane înregistrate în scopuri de TVA , cât şi pentru achiziţiile de la persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

 

„Declaraţia informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România în anul 2011”, formular 393, se completează de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare care în cursul anului precedent au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

Declaraţia se completează cu suma totală a veniturilor obţinute în anul precedent din vânzarea de bilete, pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

 

Completare şi depunere declaraţii

Cele trei formulare de declaraţii informative se depun, în format electronic, la registratura organului fiscal competent sau la poştă, prin scrisoare recomandată şi vor fi însoţite, obligatoriu, de formularele editate cu ajutorul programului de asistenţă, semnate şi ştampilate, conform legii, până luni, 27 februarie a.c., inclusiv.

Formatul electronic al declaraţiilor informative se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi se transmite organului competent pe suport electronic.

Formatele electronice ale formularelor se pot obţine prin folosirea programului de asistenţă pus la dispoziţie de ANAF de la adresa www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Programe utile;

 

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiilor se sancţionează conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu amendă de la 2.000 – 3.500 lei pentru persoane fizice şi de la 12.000 – 14.000 lei pentru persoane juridice.

*

Baza legală: art. 156 indice 3 alin. (4), (5) şi (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891/30.12.2010; Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.