NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 6 februarie (0094)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numărul 94 din 06.02.2012 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri şi alte acte:

¤ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
46. – Hotărăre privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare, a unui sector de drum naţional aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local Giurgiu în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării proiectelor prioritare de interes naţional şi european
61. – Hotărâre pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţtional, cu compensare, a terenului forestier în suprafată de 37,37 ha, proprietate publică a orasului Cavnic, în vederea realizării obiectivului „Amenajarea domeniului schiabil Gutâiul Doamnei”
62. – Hotărăre privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Brasov şi în administrarea Consiliului Local Braşov, pentru actualizarea valarii de inventar a imobilului, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.70512006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
63. – Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judetului Cluj şi în administrarea Consiliului Judeţean Cluj, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
66. – Hotărăre privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate şi ai dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi a Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”
67. – Hotărăre privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2012, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012
73. –  Hotărâre privind aprobarea Contractului de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R. S.A. pentru perioada 2012-2015
74. – Hotărăre privind aprobarea contractelor de servicii publice în transportul feroviar de călători pentru perioada 2012-2015
76. – Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, pentru oraşul Horezu, judetul Vâlcea  

¤ DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
23. – Decizie pentru numirea domnului Cosmin Sabo în functia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Institutului Naţional de Statistică
24. – Decizie privind eliberarea, la cerere, a d-lui Ştefan Gati din funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat
25. – Decizie pentru eliberarea d-nei Stefanie Gabriella Ferencz din funcţia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru
26. – Decizie privind numirea d-nei Ştefania Gabriella Ferencz în funcţia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
110. – Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.29412007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

¤ ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
60. – Decizie privind încetarea, la cerere, a activităţii de broker de asigurare a S.C. ERSTE BROKERS – BROKER DE ASIGURARE S.R.L

¤  ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
1. – Dispoziţie privind evidenţa profesională a psihologilor cu drept de liberă practică

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.