NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 8 februarie (0103)

0
În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numărul 103 din 08.02.2012 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri şi alte acte:

¤ HOTĂRĂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
60. – Hotărâre privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi din administrarea Academiei Române – Institutul de Biologie, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite
77. – Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Hunedoara de către domnul Dezmeri Ştefan-Ioan
78. – Hotărăre privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului şi Pădurilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, în vederea plăţii serviciului datoriei publice externe

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
2.709/2011114/131. – Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind modifcarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi al ministrului finanţelor publice nr. 921/3.365/2009 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare „Dezvoltare economică şi socială”, domeniul de intervenţie „Cooperarea în domeniul dezvoltării resurselor umane – dezvoltarea în comun a aptitudinilor şi a cunostinţelor” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
2.710/2011/13/132. – Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului, al ministrului afacerilor europene şi al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei şi al ministrului finanţelor publice nr. 922/3.363/2009 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în cadrul axei prioritare „Mediu”, domeniul major de intervenţie „Dezvoltarea infrastnjcturii comune şi a serviciilor pentru a preveni impactul crizelor naturale şi cauzate de om, inclusiv serviciile comune de răspuns în situaţii de urgenţă” pentru proiecte finanţate în cadrul celui de-al doilea apel de proiecte pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
6.687/2011. – Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.224/2011 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămăntul Superior

¤ ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
2. – Hotărăre privind aprobarea Normei nr. 1/2012 pentru modifcarea şi completarea Normei nr. 12/2010 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

loading...
Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.