Cine are obligaţia să depună Declaraţia 205 până la sfârşitul lunii februarie?

Operatorii economici care reţin impozit pe venit beneficiarilor persoane fizice au obligaţia ca, până miercuri, 29 februarie a.c. inclusiv, să depună la Fisc Declaraţia informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit  în anul 2011, formular 205.

În articolul de mai jos, prezentăm un documentar pe această temă.

 

Obligaţie

Plătitorii de venituri care în anul 2011 au avut obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă au obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, cod 14.13.01.13/I.

 

Categorii de contribuabili care au obligaţia depunerii D 205

Prezentăm mai jos categoriile de contribuabili care au obligaţia depunerii formularului 205 „Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”.

1. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului pe veniturile cu regim de reţinere la sursă, cu excepţia veniturilor de natură salarială şi asimilate acestora pentru veniturile realizate din:

 • drepturi de proprietate intelectuală;
 • vânzarea bunurilor în regim de consignaţie;
 • contracte de agent;
 • contracte de comision/mandat comercial;
 • activitatea de expertiză contabilă, tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
 • activităţi desfăşurate în baza convenţiilor/contractelor civile încheiate potrivit Codului civil;
 • activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o persoană juridică, microîntreprindere; câştigurile din operaţiuni de vânzare cumpărare de valută la termen, pe bază de contract precum şi orice alte operaţiuni similare;
 • câştiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
 • dividende;
 • dobânzi;
 • câştiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise şi a părţile sociale;
 • lichidarea persoanei juridice;
 • premii şi jocuri de noroc;
 • pensii;
 • activităţi agricole;
 • alte surse.

2. Intermediari, societăţile de administrare a investiţiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiţii sau alţi plătitori de venit, după caz, pentru câştigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzacţiilor cu titluri de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

3. Plătitorii de venituri din activităţi agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obţinute după recoltare, în stare naturală , de pe terenurile agricole proprietate privată sau luate în arendă, către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi , pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi pentru care nu s-a reţinut impozit în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 190/2009.

Atenţie! Contribuabilii prevăzuţi la punctul 2, care pentru anul 2010 au completat şi depus formularul 206 „Declaraţie informativă privind câştigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise”, cod 14.13.01.13/t.v.1; pentru anul 2011 vor completa şi depune formularul 205.

 

Formularistică

Plătitorii de venituri au obligaţia depunerii declaraţiei în format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenţă elaborat şi pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) care poate fi obţinut de la unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe website-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili, categoria Programe utile/Declaraţii fiscale..

Suportul magnetic sau optic va fi însoţit de situaţia centralizatoare, prevăzută la secţiunea II – Date recapitulative – listată pe hârtie, semnată şi ştampilată, potrivit legii.

 

Rectificarea declaraţiei

În situaţia în care după depunerea declaraţiei se constată date eronate sau date care nu au fost cuprinse în declaraţiile iniţiale, se completează şi se depune formularul 205 numai cu poziţiile corectate, sau cele care nu au fost declarate anterior. În cazul când trebuie eliminată o poziţie declarată anterior, în tabelul IV – Date informative privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile realizate pe beneficiari de venit – pe tipuri de venit se vor înscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit iar în coloanele 4-7 se va înscrie cifra 0.

 

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiei de depunere a Declaraţiei 205 se sancţionează cu amendă de la 500 până la 1.000 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 până la 5.000 lei pentru persoane juridice.

*

Baza legală: art. 93 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare; art. 219, alin. (1), lit. i), coroborat cu alin. (2), lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul preşedintelui ANAF nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 72/30.01.2012.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.