Termenul limită pentru declararea impozitului pe profit aferent anului 2011

Potrivit prevederilor art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, „Declaraţia privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04, formular 101, pentru anul 2011, trebuie depusă până la 25 martie 2012.Prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 155/2012 pentru modificarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119/16.02.2012, au fost modificate Instrucţiunile de completare ale formularului 101 „Declaraţia privind impozitul pe profit”.

Astfel, Declaraţia privind impozitul pe profit se completează şi se depune anual de către plătitorii de impozit pe profit, până la 25 martie inclusiv a anului următor. Contribuabilii prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul Fiscal, respectiv organizaţiile nonprofit şi contribuabilii care obţin venituri majoritare din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la 25 februarie inclusiv a anului următor.

Declaraţia se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe şi contribuţii.

Contribuabilii care au optat pentru definitivarea închiderii exerciţiului financiar 2011 până la data de 25 februarie 2012, potrivit prevederilor art. 34 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal în vigoare până la 31 decembrie 2011, vor depune declaraţia anuală de profit pentru anul 2011 până la 25 martie 2012, fără a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului 2011.

Important! Persoanele juridice care în cursul anului fiscal se dizolvă cu lichidare, potrivit legii au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la data depunerii situaţiilor financiare la organul fiscal competent.

Persoanele juridice care, în cursul anului fiscal se dizolvă fără lichidare au obligaţia să depună declaraţia anuală de impozit pe profit şi să plătească impozitul până la închiderea perioadei impozabile.

Atenţie! În cazul în care plătitorul corectează declaraţia depusă, declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi model de formular, înscriind „X” în spaţiul special prevăzut în acest scop.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata