EUR
4,84 RON
(-0.01%)
USD
4,28 RON
(+0.25%)
GBP
5,43 RON
(-0.64%)
CHF
4,44 RON
(+0.86%)
BGN
2,47 RON
(-0.17%)
BYN
1,80 RON
(-0.46%)
CAD
3,19 RON
(-0.34%)
RSD
0,04 RON
(-0.07%)
AUD
2,98 RON
(-0.37%)
JPY
0,04 RON
(+1.16%)
CZK
0,18 RON
(-0.44%)
INR
0,06 RON
(+0.45%)

DNA a dat un nou NUP pentru Pinalti, dar a oferit un argument împotriva acestuia pentru CEDO

– Gheorghe Adrian Popa la-a reclamat penal pe primarului Gheorghe Ştefan la DNA pentru că lui nu vrea să îi retrocedeze un teren, reprezentând o porţiune din Parcul Central pe care s-a aflat restaurantul „Leul şi Cârnatul“, , cu pretextul că este domeniu public, dar, pentru o afacere dubioasă, a scos respectivul teren din domeniul public, spre a se construi pe el o altă cârciumă

– DNA dispune neînceperea urmăririi penale împotriva lui Pinalti, dar afirmă că hotărârile de consiliu local prin care terenul în cauză a fost scos din domeniul public şi trecut în domeniul privat al municipiului nu sunt nelegale, nici abuzive. Concluzia acestei afirmaţii, pe care ar putea-o formula şi CEDO, unde se află în prezent procesul retrocedării, este că terenul respectiv poate fi scos din domeniul public spre a fi retrocedat în natură

Direcţia Naţională Anticorupţie, prin Serviciul Teritorial Băcău, a dispus „neînceperea urmăririi penale pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor în formă calificată faţă de Gheorghe Ştefan, primar al municipiului Piatra Neamţ, întrucât fapta nu există“, după cum se precizează în rezoluţia emisă la 1 februarie 2012 în dosarul nr. 52/P/2011.

Partea interesantă a acestei rezoluţii este însă aceea în care se fac consideraţii despre trecerea terenului din Parcul Central din domeniu public în domeniul privat al municipalităţii, tocmai pretextul pentru care lui Gheorghe Adrian Popa nu i se face restituirea.

„Întrucât legea nu impune nicio condiţie (cu privire la termene, oportunitate, condiţii prealabile etc.) cu privire la trecerea unui bun din domeniul public în domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale, nu se poate reţine că dispoziţiile din cele trei hotărâri de consiliu local anterior menţionate (şi propunerile aferente ale primarului) sunt nelegale şi abuzive“, se afirmă în constatările rezoluţiei DNA Bacău.

Dacă DNA Bacău nu bate câmpii în această afirmaţie, rezultă că, aşa cum s-ar putea construi o cârciumă din interesul lui Pinalti în Parcul Central al oraşului, la fel de bine ar putea fi retrocedată suprafaţa revendicată de Gheorghe Adrian Popa. De altfel, pe terenul revendicat de acesta a existat tot o cârciumă, vestitul restaurant „Leul şi Cârnatul“, care a aparţinut bunicului acestuia, Gheorghe Popa.

Şmecheri mai îndreptăţiţi decât moştenitorul: „Grand Hotel Ceahlău“, „Estensio Corporation“ şi „Authentic Pub“

Dacă pentru nepotul cârciumarului Popa nu este cu cale să se rupă porţiuni din Parcul Central, pentru că acesta ar fi domeniu public, pentru unii fără nicio îndreptăţire s-a putut. Astfel, pe kilometrul zero al oraşului s-a extins Hotelul Ceahlău, chiar în timpul procesului deschis de Popa.

„Pe timpul desfăşurării procesului civil, prin HCL nr. 64/2004 s-a aprobat trecerea suprafeţei de 100 mp din domeniul public în proprietatea privată a municipiului, în vederea concesionarii către SC «Grand Hotel Ceahlău», pentru amenajarea unei terase descoperite. Suprafaţa de 100 mp nu se suprapune cu terenul proprietatea mea, dar face parte din acelaşi parc central. Deşi în mod constant Primăria a susţinut că nu mi se  poate restitui terenul revendicat, întrucât este în domeniul public, totuşi prin această hotărâre, din acelaşi domeniu public s-a dispus trecerea în domeniu privat a unei suprafeţe de teren“, precizează Gheorghe Adrian Popa.

Apoi, Pinalti a avut visul cu cârciuma din parc, inspirată, se pare, din afacerea similară care se făcea în clădirea Teatrului Tineretului.

Astfel, într-o primă fază, prin HCL nr. 475 din 29.10.2009 s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniu privat a municipiului Piatra Neamţ a unei suprafeţe de teren de 530 mp din parc şi  asocierea municipiului cu SC „Estensio Corporation“ SRL, în vederea construirii, amenajării şi funcţionarii unei unităţi de alimentaţie publică.

„Suprafaţa de 530 mp care face obiectul acestei hotărâri se suprapune în mare parte pe terenul de 946 mp pe care l-am revendicat“, precizează Popa.

Pinalti a stat puţin, s-a mai răzgândit, a mai făcut nişte „ofşoare“ şi apoi, prin HCL nr. 463/2010 abrogă parţial HCL nr. 475/2009, pentru ca terenul de 530 mp să rămână în domeniul privat al municipiului, dar să fie concesionat unei societăţi surpriză, „Authentic Pub“ SRL Bucureşti, pe o perioadă de 20 de ani.

„Această hotărâre stipulează că, după expirarea termenului de 20 de ani, în cazul în care una din părţi nu mai doreşte prelungirea contractului de asociere, «Authentic Pub» SRL va beneficia de dreptul de preemţiune privind achiziţionarea terenului, numai în situaţia în care municipiul Piatra Neamţ nu-şi exprimă dreptul de preemţiune asupra achiziţionării construcţiei. Rezultă că, după 20 de ani, o altă persoană privată, respectiv o societate comercială, va putea deveni proprietara terenului pe care eu l-am revendicat în natură, dar nu mi-a fost restituit, pe motiv că ar fi domeniu public“, mai precizează Gheorghe Adrian Popa.

Restaurant şi teren confiscate fără niciu un act

Istoria demersurilor pentru retrocedarea terenului din parc este una destul de complicată, fiind bazată pe confiscarea fără niciun fel de act a restaurantului „Leul şi Cârnatul“ şi a terenului de sub el.

Dosarul este acum pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care poate aprecia că familia Popa a fost proprietară tot timpul pe imobilele respective, din moment ce nu au fost făcute formalităţi permise de legislaţia comunistă legate de confiscare, şi că ceea ce trebuie făcut acum este încetarea tulburării posesiei.

„În anul 2002, în calitate de moştenitor al bunicului meu, Popa Gheorghe, tatăl meu Popa Gh. Gheorghe a formulat o notificare în baza Legii nr. 10/2001, solicitând restituirea în natură a imobilului construcţie restaurant «Leul şi Cârnatul» şi terenul aferent în suprafaţă de 946 mp, proprietăţi care au aparţinut bunicului. Comisia pentru aplicarea Legii nr.10/2001, inclusiv primarul de atunci, au tergiversat soluţionarea notificării, motiv pentru care am fost nevoit să mă adresez instanţei de judecată. Aceste demersuri au fost epuizate pe plan naţional printr-o hotărâre a Curţii de Apel Bacău, decizia civilă nr.42/2006, pronunţată în rejudecarea cauzei după casarea dispusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Curtea de Apel Bacău a dispus stabilirea unor măsuri reparatorii prin echivalent. Din considerentele acelei hotărârii rezulta că imobilul nu poate fi restituit în natură, întrucât constituie domeniu public al municipiului Piatra Neamţ, fapt susţinut de reprezentanţii Primăriei Piatra Neamţ pe tot parcursul procesului civil.
Am susţinut întotdeauna restituirea terenului în natură şi nu sunt de acord cu măsurile reparatorii prin echivalent stabilite de instanţa de judecată, motiv pentru care m-am adresat Curţii Europene a Drepturilor Omului, cererea mea fiind declarată admisibilă“, a rezumat Gheorghe Adrian Popa şirul proceselor pentru terenul din parc.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata