NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 20 februarie (0122)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numărul 122 din 20.02.2012 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri şi alte acte:

¤ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
84. – Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărărea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 966/2011 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
49. – Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor de la Manila (Filipine) la anexa la Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), precum şi a amendamentelor de la Manila la Codul privind pregătirea, brevetarea/atestarea şi efectuarea serviciului de cart (Codul STCW), adoptat la Londra la 7 iulie 1995, adoptate prin rezoluţii ale Actului final al Conferinţei părţilor la această convenţie la Manila în anul 2010
225. – Ordin al ministrului finanţelor publice privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual
821. – Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru modificarea anexelor nr. 2, 3 si 6 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vănătoare 15 mai 2011-14 mai 2012
3.271. – Ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţămăntul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie

¤ ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
5. – Hotărăre pentru aprobarea Normei nr. 3/2012 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.