EUR
4,84 RON
(+0.1%)
USD
4,31 RON
(+0.33%)
GBP
5,42 RON
(+0.27%)
CHF
4,48 RON
(+0.52%)
BGN
2,47 RON
(+0.11%)
BYN
1,80 RON
(+0.31%)
CAD
3,19 RON
(+0.42%)
RSD
0,04 RON
(+0.09%)
AUD
2,98 RON
(-0.17%)
JPY
0,04 RON
(+0.65%)
CZK
0,18 RON
(-0.05%)
INR
0,06 RON
(+0.74%)

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 28 februarie (0136)

În MONITORUL OFICIAL, Partea I, numărul 136 din 28.02.2012 au fost publicate următoarele legi, decrete, hotărâri şi alte acte:

¤ HOTÂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI
3. – Hotărâre pentru numirea directorului Serviciului de Informaţii Externe
4. – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 3/2009 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei speciale a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului de Informaţii Externe
5. – Hotărăre privind numirea unor membri ai Consiliului Naţional al Audiovizualului

¤ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
90. – Hotărăre privind organizarea în perioada 1-14 iulie 2012, la Bucureşti, a celei de-a 11-a reuniuni a Conferinţei părţilor contractante la Convenţia asupra zonelor umede de importanţă intemaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice

¤ DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU
49. – Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 382/2009 privind componenţa Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
50. – Decizie privind exercitarea atribuţiilor de secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989

¤ ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE
42/259. – Ordin al ministrului administraţiei şi interneior şi al ministrului finanţelor publice pentru abrogarea alin. (6) al art. 3 din Ordinul ministrului administraţiei şi
internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 276/3.010/2011 privind stabilirea cadrului general pentru planificarea strategică şi financiară, gestionarea, implementarea şi auditarea utilizării asistenţei financiare acordate României prin intermediul Fondului pentru Frontierele Externe din cadrul Programului general „Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”
50. – Ordin al ministrului administraţiei şi internelor privind transparenta plăţilor efectuate de către Ministerul Administraţiei şi Internelor
119. – Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului pentru desemnarea Institutului de Cercetări în Transporturi (INCERTRANS) S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană privind realizarea de funcţii specifice pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii
148. – Ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate privind licenţele controlorilor de trafic aerian şi anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului Europei
801. – Ordin al ministrului mediului şi pădurilor pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata