Evaziunea fiscală şi deducerea ilegală de TVA cu facturi false, sport de masă

– Persoana care a acaparat conducerea PP-DD Neamţ, Mihai Fărcăşanu, este judecată pentru că că a înregistrat în contabilitate zeci de facturi fiscale fictive sau falsificate, pentru a beneficia de rambursare de TVA şi de reducerea impozitelor datorate de firma pe care o administra, „Far Forest“ SRL Piatra Neamţ, cauzând un prejudiciu de 88.375 lei.

– Citiţi integral rechizitoriul prin care Mihai Fărcăşanu a fost trimis în judecată
Dosarul în care este judecat şeful PP-DD Neamţ, Mihai Fărcăşanu, pentru fals şi evaziune fiscală se află pe rolul Judecătoriei Piatra Tribunalului Neamţ şi a avut un singur termen, la care s-a pronunţat amânarea pentru data de 02.04.2012.

El a fost deschis în urma cercetării penale pe care au desfăşurat-o poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor sub coordonarea unui procurpr de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ.

Faptele au fost săvârşite în perioada 2005-2007, în care Mihai Fărcăşanu era administrator al SC „Far Forest“ SRL Piatra Neamţ. „Far Forest“ SRL a intrat, între timp, în insolvenţă, la cererea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Neamţ, iar Tribunalul Neamţ l-a obligat pe Fărcăşanu „să suporte pasivul debitorului în cuantum de 170.111,19 lei“. O altă însolvenţă a lovit AF Fărcăşanu Mihai, iar instanţa a stabilit şi în acest caz că „obligă pârâtul FĂRCĂŞANU MIHAI să suporte pasivul debitorului AF FĂRCĂŞANU MIHAI în cuantum de 53.915 lei“.

La baza dosarului aflat pe rolul Judecătoriei stă rechizitoriul întocmit de Erica Bardan – prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ.

De remarcat că, deşi un tovarăş de-al lui Fărăcăşanu a recunoscut faptele, iar mai mulţi martorii au spus că facturile cu pricina sunt false sau fictive, actualul şef al PP-DD Neamţ, care are antecedente penale, nu a recunoscut că ar fi beneficiat de rambursare de TVA, deşi Finanţele au pus la dispoziţia procurorului documentele care arată acest lucru, şi nici că a falsificat facturi fiscale. Din acest motiv, în cadrul anchetei a fost făcută o expertiză grafoscopică criminalistică, care lămureşte al cui e scrisul de pe facturi fiscale şi avize de însoţire a mărfii aflate în litigiu.

Pentru corecta informare, redăm în continuare rechizitoriul cu care a fost finalizată cercetarea penală împotriva lui Mihai Fărcăşanu.

Rechizitoriu
Anul 2011, luna septembrie, ziua 28

Erica Bardan – prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ

Examinând actele de urmărire penală efectuate în dosarul cu numărul 3245/P/2007 privind pe învinuiţii:
1. FĂRCĂŞANU MIHAI cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, stabilirea cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări de la bugetul consolidat al statului, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi împrumutul, sub orice formă, direct sau prin persoane interpuse, de la societatea pe care o administrează, prev. de art. 272 pct. 3 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu aplicarea art. 41 alin- 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal, şi

2. BUTUC ILIE, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, complicitate la infracţiunea de efectuare cu ştiinţă de înregistrări inexacte în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea, veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art, 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art 33 lit. a Cod penal.

Constatând că urmărirea penală a fost terminată şi prezentând învinuiţilor Butuc Ilie şi Fărcăşanu Mihai materialul de urmărire penală,

EXPUN URMĂTOARELE:

Situaţia de fapt:

La data de 24.07.2007, organele de poliţie din cadrul I.PJ. Neamţ – S.I.F. s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea de către numitul Fărcăşanu Mihai, administrator al SC FAR FOREST SRL, a infracţiunilor de evaziune fiscală şi fals intelectual, întrucât în perioada mai 2004 – martie 2007 a înregistrat în contabilitatea societăţii cheltuieli de achiziţii material lemnos, combustibil, piese auto care nu au la bază operaţiuni reale.

Din materialul probator administrat în cauză rezultă următoarele:

SC FAR FOREST SRL Piatra Neamţ, prin reprezentant legal – administrator Fărcăşanu Mihai, în perioada 2005-2007, a solicitat AFP Piatra Neamţ rambursarea TVA conform decontului taxei pe valoarea adăugată, cererile fiind admise în perioada martie 2005 – martie 2007, conform adresei nr. 89210/19.10.2009 (fil. 43-44).

În luna martie 2007 învinuitul a formulat o nouă cerere de rambursare TVA, motiv pentru care s-a dispus efectuarea unei verificări. Controlul fiscal efectuat a avut ca obiectiv verificarea înregistrării TVA pe întreaga perioadă anterioară 01.05.2004-30.11.2006, verificându-se situaţia reală a evidenţierii cheltuielilor efectuate cu furnizorii SC MARGO STAR SRL, SC ALINORIS COM IMPEX SRL, SC MODA SPORT SRL, SC NICE SHOPPING SRL, SC COMSILVEX SRL şi SC IACOBAR SRL.

În urma acestei inspecţii, conform RIF nr. 76828/18.10.2007, s-au constatat următoarele:

– societatea este încadrată în categoria societăţilor plătitoare de impozit pe profit; – în urma verificării documentelor contabile şi a primirii răspunsurilor la controalele încrucişate efectuate la furnizorii de mărfuri, profitul impozabil s-a reîntregit cu suma totală de 617.320 lei, reprezentând cheltuieli nedeductibile şi venituri suplimentare;

– în legătură cu cheltuielile nedeductibile în sumă, de 429.582 lei, înregistrate pe cheltuieli de societate, reprezintă contravaloare cherestea, piese de schimb, prestări servicii, combustibili;

– în urma primirii răspunsurilor la controalele încrucişate, s-a constatat că aceste cheltuieli nu au la bază documente justificative prin care să se facă dovada efectuării operaţiunilor comerciale (anexa 3 A din raportul de inspecţie fiscală nr.76.828/2007 – fil. 35-39);
– pentru carburanţii achiziţionaţi de la SC IACOBAR IMPEX SRL şi SC IACOPEL SRL şi înregistraţi pe conturile de cheltuieli de SC FAR FOREST SRL, învinuitul Fărcăşanu Mihai nu a întocmit note de intrare recepţie, foi de parcurs şi nici bonuri de consum;

– în luna martie 2006, societatea a stornat suma de 49.138 lei, reprezentând contravaloare cherestea şi a diminuat soldei contului 345 cu această sumă.

Raportul de inspecţie fiscală a constatat următoarele debite stabilite suplimentar datorate bugetului de stat:

– impozit pe profit 39.375 lei
– TVA de plată 49.000 lei
– total debit 88.375 lei

Prin adresa nr. 70/2008 a DGFP Neamţ s-a comunicat că SC FAR FOREST SRL are de achitat suma de 88.375 lei la care se adaugă penalităţi de întârziere, sumă care provine din: înregistrări în evidenţa contabilă a unui nr. de 96 facturi fiscale cu caracter fictiv; înregistrarea de venituri (livrări de mărfuri fără facturare); înregistrarea de carburanţi de pe bonuri fiscale fără justificare; produse finite returnate şi neînregistrate în contabilitate; deduceri fiscale de pe facturi care nu reflectă realitatea tranzacţiilor efectuate şi alte cheltuieli nedeductibile fiscal.

La data de 26.09.2007, Administraţia Finanţelor Publice Suceava a încheiat procesul-verbal nr. 34366/2007 privind verificarea SC COMSILVEX SRL Suceava. Controlul în cauză se referea la verificarea înregistrării în evidenţa contabilă a facturilor seria SV nr. 0776656/5.12.2005, în valoare de 4.908,75 lei cu TVA în sumă de 783,75 lei şi nr. 0776657/19.12.2005 în valoare de 4.986,75 lei cu TVA în sumă de 796,10 lei. În urma invitaţiilor trimise de AFP Suceava la sediul declarat al societăţii, invitaţiile au fost returnate cu menţiunea destinatar mutat de la adresă. Ulterior organul de inspecţie s-a deplasat la sediul societăţii şi a constatat că la adresa respectivă nu funcţionează SC COMSILVEX SRL, iar din consultarea bazei de date a AFPM Suceava a rezultat că agentul economic nu a depus declaraţii privind obligaţiile de plată la bugetul consolidat de stat, deconturi TVA din anul 2005.

Controlul încrucişat efectuat la SC SOLO MOBI SRL Poienile de sub Munte, jud. Maramureş, de către DGFP Maramureş, având ca obiectiv verificarea înregistrării facturii fiscale seria MMACB nr. 1378788/25.06.2004, a stabilit că agentul economic nu figurează la sediul social declarat. De asemenea, societatea nu a depus declaraţii fiscale din luna februarie 2003. SC SOLO MOBI SRL a fost declarată în insolvenţă conform SC nr. 508/27.04.2005 a Tribunalului Maramureş.

DGFP Neamţ a efectuat un control încrucişat la SC FLORIOSYM FOREST SRL, cu sediul în corm Borca, jud. Neamţ. Obiectivul controlului a fost dacă facturile emise de acest agent economic, în perioada noiembrie 2004 – aprilie 2008, au fost înregistrate în evidenţa contabilă. În urma verificărilor contabile s-a constatat că facturile emise de SC FLORIOSYM FOREST SRL au fost înregistrate în evidenţa contabilă, contravaloarea mărfii a fost achitată de SC FAR FOREST SRL, SC FLORIOSYM FOREST SRL a depus deconturile de TVA pe perioada verificată.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize financiar-contabile care să stabilească valoarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată aferente operaţiunilor comerciale încheiate în mod fictiv de SC FAR FOREST SRL. Raportul de expertiză contabilă întocmit de expert Chele Daniela a stabilit că prin verificarea unui nr. de 97 facturi fiscale a rezultat o sumă de 61.559 lei, reprezentând TVA înregistrat de societate şi solicitat spre rambursare; prin procesul-verbal nr. 76828/18.20.2007 a AFP Neamţ s-a respins la rambursare suma de 58.990,62 lei; impozit pe profit în sumă de 39.375 lei; există un număr de 12 chitanţe neînregistrate în evidenţa contabilă, în sumă de 48.280,20 lei; facturile fiscale nu au fost achitate în totalitate.

Ulterior, expertul contabil a făcut o completare la raportul de expertiză şi a concluzionat că datoria SC FAR FOREST SRL faţă de bugetul statului este de 61.559 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit datorat. Toate celelalte obligaţii pe care societatea le datora bugetului de stat aferente facturilor în discuţie au fost recuperate în urma inspecţiilor fiscale efectuate de DGFP Neamţ.

La solicitarea învinuitului Fărcăşanu Mihai a fost efectuat un supliment de expertiză contabilă prin care s-a stabilit că SC FAR FOREST SRL înregistrează datorii la bugetul de stat în sumă totală de 89.751 lei, reprezentând TVA în valoare de 49.747 lei şi 40.004 lei impozit pe profit. Societatea a beneficiat de restituiri TVA solicitate la rambursare pentru suma de 49.000 lei, sumă ce ulterior a fost stabilită ca TVA de plată în procesul-verbal nr. 76828/2007, când s-a recurs la reverificarea evidenţei contabile.

Declaraţiile martorei Apopei Claudia, administrator la SC LUNCUŢA SRL şi SC ALINORIS COM IMPEX SRL şi ale învinuitului Butuc Ilie, administrator la SC CORA PAV SRL şi SC NICE SHOPING SRL confirmă faptul că operaţiunile comerciale înscrise în facturile fiscale emise în numele societăţilor pe care le reprezintă nu au fost reale, facturile fiscale fiind ridicate şi vândute învinuitului Fărcăşanu Mihai.

Martorii Dobrin Vasile, administrator al SC DEMYRVAS SRL şi Bondar Neculai, administrator al SC AGROPROD SRL au declarat faptul că nu au avut niciodată relaţii comerciale cu societatea învinuitului Fărcăşanu Mihai, nu au avut ca obiect de activitate comerţul cu material lemnos (fil. 162, 170).
Martorul Feraru Ionuţ a precizat în declaraţia de martor că în cursul anului 2004 a vândut pe baza unui înscris de mână învinuitului Fărcăşanu Mihai autocamionul cu număral de înmatriculare NT-05-AAE, cu condiţia ca acesta să-i achite în schimb cherestea şi alte bunuri industriale.

Martorul Tofan Ilie, şofer pe tractorul articulat forestier cu nr. de înmatriculare B-22-ADA, a declarat că în cursul anului 2005 a efectuat pentru Fărcăsşanu Mihai numai două transporturi cu material lemnos. Martorul declară că nu a efectuat transporturile din data de 29.09.2005 menţionate pe facturile emise de SC MARGO SRL şi SC NICE SHOPING SRL, numerele de înmatriculare trecute pe avizele de însoţire a mărfii şi facturile fiscale fiind trecute în fals (fil. 173).

Martora Catfas Magdalena, mandatar al administratorului SC MARGO STAR SRL, a declarat că această societate nu a desfăşurat relaţii comerciale eu SC FAR FOREST SRL. (fil. 176).

Din cercetări a rezultat că numerele de înmatriculare ale autovehiculelor înscrise în facturile fiscale sunt falsificate. Astfel, martora Lateş Mihaela, în calitate de gestionar la SC OLGA SRL, a declarat că în anul 2005 nu a închiriat SC FAR FOREST SRL, SC NICE SHOPING SRL şi SC ALINORIS COM IMPEX SRL nici un camion cu numerele de înmatriculare înscrise în facturile prezentate şi nu a efectuat nici un transport cu material lemnos de la sau către aceste societăţi. (fil. 175).

Prin adresa SC TEHNOPROD SRL Piatra Neamţ a comunicat că autovehiculul cu nr. de înmatriculare NT-02-ZZR nu era destinat transportului de carburanţi pentru nici unul din agenţii economici menţionaţi în facturile prezentate (fil. 181).

De asemenea, prin adresa nr. 31232/2008 SPCRFCIV Neamţ precizează că autovehiculul cu nr. de înmatriculare IS-15-LPV nu figurează înmatriculat ( fil 182). Mai mult, chiar cu privire la autovehiculul înmatriculat sub mumărul NT-20-FAR se precizează că acesta apare în proprietatea fiului învinuitului.
În cauză a fost efectuată şi o expertize criminalistică grafoscopică, iar prin raportul de expertiză nr. 77358 din 04.04.2008 s-a stabilit că scrisul olograf de pe facturile fiscale care au înscrise la rubrica furnizori:

– SC SOLO MOBI SRL (f.f. seria MMACB nr. 1378788 ),
– SC COMSILVEX SRL (f.f. seria SWFT nr. 0776656 şi nr. 0776657),
– SC DEMYRVAS SRL (f.f. seria NT WFA nr. 0874620),
– SC AGROPROD SRL (f.f. seria NT ACB nr. 2201019 şi avizul de însoţire a mărfii seria B1ba nr. 9257443),
– S.C. ALINORIS COM IMPEX SRL (f.f. seria NT WFA nr. 3983877 şi avizul de însoţire a mărfii seria NTlba nr. 6760008),
– SC MARGO STAR SRL (f.f. seria NT VES nr. 5204551-5204561, nr. 5204563-5204565, nr. 5204567, nr. 5204568, nr. 5204570, nr. 5204573, seria NT WFA nr. 1117815, nr. 1117817-1117821, nr. 1117823, nr. 1117846 şi avizele de însoţire a mărfii seriile NT VAU nr. 8744451, nr. 8744458, seriile NTlba nr. 6771219-6771224 ),
– SC MODA SPORT SRL (f.f. seria NT WFA nr. 4118710),
– SC NICE SHOPING SRL ( f.f. seria BN WFA nr. 4881667, nr. 4942302, nr. 4942303, 4942309, nr. 4942313) au fost executate de învinuitul Fărcăşanu Mihai.
Prin acelaşi raport de expertiză grafoscopică s-a stabilit că scrisul olograf de pe facturile fiscale care au înscrise la rubrica furnizori
– SC ALIK0RIS COM IMPEX SRL ( f.f. seria NT VEH nr. 6445662-6445665, seria NT WFA nr. 4091950 şi avizul de însoţire a mărfii seria NTlba nr. 6760049), – SC MODA SPORT 2000 SRL (f.f. seria NT VEH nr. 9414805-9414807 ),
– SC NICE SHOPING SRL (f.f. seria BN WFA nr. 3905548, nr. 4942316, seria BN VEI nr. 0829531, nr. 0829530 şi avizele de însoţire a mărfii seria NTlba nr. 6756014, seria BNlba nr. 4313091),
– SC CORA PAV SRL (f.f. seria NTCP nr. 1300 şi avizul de însoţire a mărfii seria NTlbb nr. 1123525) au fost executate de învinuitul Butuc Ilie, iar semnăturile depuse la rubrica semnătura şi ştampila furnizorului din facturile seria NT VEH nr. 9414805 şi nr. 9414806 (furnizor SC MODA SPORT 2000 SRL), seria BN VEI nr. 0829530 şi nr. 4942316 emise de SC NICE SHOPING SRL, seriile BN WFA nr. 3905548, nr. 0829531, nr. 0829530 şi nr. 4942316 au fost executate de învinuitul Butuc Ilie.

Cu ocazia audierii, învinuitul Butuc Ilie declară că a achiziţionat părţile sociale ale SC NICE SHOPING SRL în anul 2006. Deoarece avea nevoie de bani pentru băutură, acesta a falsificat mai multe facturi fiscale la solicitarea învinuitului Fărcăşanu Mihai. Învinuitul Butuc Ilie precizează că nu a efectuat operaţiunile comerciale cu material lemnos cu SC FAR. FOREST SRL şi recunoaşte că facturile emise în numele SC NICE SHOPING SRL, SC CORA PAV SRL şi SC MODA SPORT 2000 SRL (pentru livrare piese auto) au fost scrise de el, dar nu reflectă operaţiuni reale.

Fiind audiat, învinuitul Fărcăşanu Mihai declară că a avut calitatea de administrator al SC FAR FOREST SRL în perioada 2003-24.01.2008, susţinând că s-a aprovizionat cu material lemnos, piese de schimb auto şi carburanţi, conform facturilor fiscale şi avizelor de însoţire anexate la dosar de la diverşi agenţi economici şi că documentele tipizate cu regim special au fost completate de administratorii Butuc Ilie, Bondar Ilie, Iacoboaia Sorin şi Catfaş Magelona, iar facturile fiscale înregistrate reprezintă operaţiuni reale. Învinuitul susţine de asemenea că nu a beneficiat de rambursări de TVA.
Apărarea învinuitului este infirmată de materialul probator administrat în cauză, respectiv raportul de inspecţie fiscală, raportul de expertiză contabilă, raportul de constatare grafoscopică, declaraţiile martorilor şi adresa DGFP Neamţ nr. 89210/2009 prin care se atesta că SC FAR FOREST SRL a beneficiat de rambursări de TVA, unele fiind compensate cu obligaţiile de plată la bugetul consolidat de stat, iar diferenţele fiind virate în contul bancar al societăţii (fil. 226).

Susţinerile învinuiţilor:

Învinuitul Fărcăşanu Mihai a fost audiat în cauză, acesta nerecunoscând săvârşirea faptelor pentru care s-au efectuat cercetări, susţinând că operaţiunile comerciale supuse verificării au existat în realitate. Învinuitului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la datele de 23.11.2010.

Învinuitul Butuc Ilie a fost audiat în cauză, acesta recunoscând şi regretând săvârşirea faptelor. Învinuitului i-a fost prezentat materialul de urmărire penală la datele de 15.11.2010.

Situaţia de fapt, aşa cum este expusă mai sus, precum şi vinovăţia învinuiţilor sunt dovedite cu următoarele mijloace de probă:

– proces verbal de sesizare din oficiu;
– raport de inspecţie fiscală nr. 76828 din 18.10.2007 a DGFP Neamţ (fil. 13-22);
– note de compensare-restituire TVA (fil. 23-28);
– situaţia facturilor fiscale pentru care s-au efectuat controale încrucişate
(fil. 29-34); – situaţia facturilor fiscale întocmită după efectuarea controalelor
încrucişate ( fil. 35-40); – adresa nr. 89210/19.10.2009 a ANAF ( fil. 43-55); proces verbal de
control nr. 4423/24.07.2007 a DGFP Neamţ (fil. 56-59);
– adresa nr. 169/2007 a ANAF (fil. 60-69);
– raport expertiză grafoscopică nr. 77358/2008 (fil. 73-94);
– raport expertiză contabilă nr. 2246/2009, completare la raport şi supliment expertiză contabilă (fil. 102-108, 109-129, 132-136);
– declaraţii martori: Apopei Claudia (fil. 143, 144-145), Găină Viorel ( fil. 149), Andriescu Mihai (fil. 150), Feraru Ionuţ (fil. 156), Dobria Vasile (fil. 158, 162), Gîrleanu Camelia (fil. 165), Bondar Neculai (fil. 170), Tofan Ştefan (fil. 173), Lateş Mihaela (fil. 175), Catfas Magdalena ( fil. 176);
– documente contabile (vol. I şi II) – copii şi original;
– declaraţii învinuiţi;
– procese verbale de prezentare a materialului de urmărire penală.

Încadrare juridică a faptelor:

Faptele învinuitului Fărcăşanu Mihai, care, în perioada mai 2004 -martie 2007, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a întocmit în fals facturi fiscale aparţinând altor societăţi comerciale pentru a crea aparenţa derulării unor operaţiuni comerciale şi a folosit facturile fiscale falsificate de învinuitul Butuc Ilie pe care le-a înregistrat în contabilitatea SC Far Forest SRL, denaturând astfel cuantumul cheltuielilor efectuate de societate cu scopul sustragerii de la plata contribuţiilor către bugetul de stat şi solicitând în baza aceloraşi înregistrări contabile rambursarea TVA, cereri admise de organele fiscale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 86.924 lei, din care 61.559 lei TVA şi 39.177 lei impozit pe profit, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de:

– fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,
– uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal
– evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi
– stabilirea cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea fară drept a unor sume de bani cu titlul de rambursări de la bugetul consolidat al statului, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

Fapta învinuitului BUTUC ILIE care, în perioada mai 2004 – martie 2007, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat facturile fiscale prin completarea, semnarea şi aplicarea ştampilei societăţilor pe care le administra pe aceste documente, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de:

– fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

*
* *
Cu privire la fapta prev. de art. 37 din Legea nr, 82/1991 raportat la art. 289 Cod penal, urmează a se dispune scoaterea de sub urmărire penală faţă de ambii învinuiţi, întrucât fapta este absorbită în conţinutul constitutiv al infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. Infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 este o infracţiune complexă care include în conţinutul său constitutiv şi acţiunea de evidenţiere în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, ce au avut ca şi consecinţă denaturarea cheltuielilor şi a rezultatelor financiare ale societăţii, conform deciziei nr. 4 din 21.01.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, astfel că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 10 lit. d Cod proc. pen, nefiind întrunit conţinutul constitutiv al infracţiunii.

Cu privire la fapta de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 se va dispune scoaterea de sub urmărire penală faţă de învinuitul Butuc Ilie întrucât din materialul probator administrat în cauză nu rezultă dincolo de orice dubiu că învinuitul a avat cunoştinţă de modul cum a folosit învinuitul Fărcăşanu Mihai facturile fiscale falsificate de el, astfel încât se constată că faptele nu întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor, lipsind latura subiectivă.

Cu privire la fapta de împrumut, sub orice formă, direct sau prin persoane interpuse, de la societatea pe care o administrează prev. de art. 272 pct. 3 din Legea nr. 31/1990 modificată, urmează a se dispune scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului Fărcăşanu Mihai, întrucât din materialul probator administrat în cauză nu rezultă indicii că s-a săvârşit această faptă, motiv pentru care se constată că fapta nu există, în cauză fiind incidente dispoziţiile art. 10 lit. a Cod proc. pen.

*
* *

Latura civilă:

ANAF, prin BGFP – AFP Neamţ s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 148.068 lei reprezentând 39.375 lei impozit pe profit, 49.000 lei TVA, precum şi accesoriile acestora.

Date privind învinuiţii:

Învinuitul Fărcăşanu Mihai are studii superioare, este căsătorit, are antecedente penale (a mai fost cercetat şi condamnat pentru fapte concurente).
Învinuitul Butuc Ilie are studii medii, este căsătorit, nu are ocupaţie, nu are loc de muncă, are antecedente penale (a mai fost cercetat şi trimis în judecată).

Date privind desfăşurarea urmăririi penale:

Prin rezoluţia organelor de cercetare penală din data de 22.11.2007, confirmată de procuror la aceeaşi dată, s-a dispus începerea urmăririi penale faţă de învinuitul Fărcăşanu Mihai pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură, privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, uz de fals, prev. de art. 291 Cod. penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, stabilirea cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor având ca rezult obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări de la bugetul consolidat al statului, prev. de art. 8 alin. 1 din. Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod. penal, şi împrumutul, sub orice formă, direct sau prin persoane interpuse, de la societatea pe care o administrează, prev. de art. 272 pct. 3 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal (fil. 6,7).

Prin ordonanţa procurorului din data de 27.08.208 s-a dispus extinderea cercetărilor şi începerea urmăririi penale faţă de învinuitul Butuc Ilie pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005. cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, complicitate la infracţiunea de efectuare cu ştiinţă de înregistrări inexacte în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 289 Cod. penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal.

În baza art. 6 C.p.p. învinuiţilor Fărcăşanu Mihai şi Butuc Ilie le-a fost adusă la cunoştinţă învinuirea, drepturile şi obligaţiile procesuale, întocmindu-se în acest sens procese verbale (fil. 211, 219).

Conform art. 250 şi urm. C.p.p. învinuiţilor Fărcăşanu Minai şi Butuc Ilie le-a fost prezentat materialul de urmărire penală, aceştia nemaiavând de formulat cereri noi, de dat declaraţii suplimentare, sau de propus probe în apărare, menţinându-şi declaraţiile date anterior (fil. 488, 491).
Totodată, potrivit art. 455 C.p.p,. urmează ca instanţa să declare false înscrisurile existente la dosarele cauzei (facturile fiscale şi avize de însoţire a mărfii). În cursul urmăririi penale, învinuitul Butuc Ilie a fost asistat de apărător ales.

Faţă de învinuiţii Fărcăşanu Mihai şi Butuc Ilie urmează a fi pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea infracţiunilor sus-menţionate.
Urmărirea penală fiind terminată, existând probele necesare şi legal administrate, în temeiul art. 262 pct. 1 lit. a Cod proc. penală, art, 262 pct. 2, lit. a Cod proc. penală raportat la art. 11 pct. 1 lit. b şi art. 10 lit. a şi d Cod proc. penală,

DISPUN:

1. Punerea în mişcare a acţiunii penale şi

2. Trimiterea în judecată a inculpaţilor:

– Fărcăşanu Mihai, fiul lui Gheorghe şi Natalia, născut la data de 01.04.1957 în com. Farcaşa, jud. Neamţ, cu domiciliul mun. Piatra Neamţ (…), cetăţenie română, căsătorit, cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunilor de:

– fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,
– uz de fals, prev. de art. 291 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,
– evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi
– stabilirea cu rea-credinţă a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlul de rambursări de la bugetul consolidat al statului, prev. de art. 8 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, totul cu aplicarea art. 33 lit. a Cod penal,

constând în aceea că în perioada mai 2004 – martie 2007, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a întocmii în fals facturi fiscale aparţinând altor societăţi comerciale pentru a crea aparenţa derulării unor operaţiuni comerciale şi a folosit facturile fiscale falsificate de învinuitul Butuc Ilie, pe care le-a înregistrat în contabilitatea SC Far Forest SRL, denaturând astfel cuantumul cheltuielilor efectuate de societate, cu scopul sustragerii de la plata contribuţiilor către bugetul de stat şi solicitând în baza aceloraşi înregistrări contabile rambursarea TVA, cereri admise de organele fiscale, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de 88.924 lei, din care 61.559 lei TVA şi 39.177 iei impozit pe profit.

– BUTUC ILIE, fiul lui Ion şi Catinca, născut la data de 20.07.1958 în loc. Tazlău, jud. Neamţ, cu domiciliul în mun. Piatra Neamţ (…), cetăţenie română, stagiul militar satisfăcut, fără ocupaţie, fără loc de muncă, cunoscut cu antecedente penale, pentru săvârşirea infracţiunii de:

– fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 290 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal,

constând în aceea că în perioada mai 2004 – martie 2007, în mod repetat şi în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale, a falsificat facturi fiscale prin completarea, semnarea şi aplicarea ştampilei societăţilor pe care le administra pe aceste documente.

3. Scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului FĂRCĂŞANU MIHAI pentru săvârşirea infracţiunilor de efectuarea cu ştiinţă de înregistrări inexacte în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi împrumutul, sub orice formă, direct sau prin persoane interpuse, de la societatea pe care o administrează, prev. de art. 272 pct. 3 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

4. Scoaterea de sub urmărire penală a învinuitului BUTUC ILIE pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 26 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal, şi complicitate la infracţiunea de efectuare cu ştiinţă de înregistrări inexacte în contabilitate, având drept consecinţă denaturarea veniturilor, cheltuielilor şi rezultatelor financiare, prev. de art. 37 din Legea nr. 82/1991, raportat la art. 289 Cod penal, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal.

În baza art. 264 C.p.p. dosarul se trimite Tribunalului Neamţ, competent să judece cauza în primă instanţă în conformitate cu art. 27 lit el Cod proc. penală, urmând a fi citaţi:

INCULPAŢII:

FĂRCĂŞANU MIHAI, cu domiciliul în mun. Piatra Neamţ
BUTUC ILIE, cu domiciliul în mun. Piatra Neamţ

PARTE CIVILĂ:
ANAF Bucureşti

PARTE RESPONSABILĂ CIVILMENTE:
SC FAR FOREST SRL Piatra Neamţ

MARTORII:
Apopei Claudia – Piatra Neamţ Găină Viorel – corm Farcaşa, jud. Neamţ;
Andriescu Mihai – com. Farcaşa, jud. Neamţ;
Feraru Ionuţ – corm. Tupilaţi, jud. Neamţ;
Dobrin Vasile – corm. Borca, jud. Neamţ;
Gîrleanu Camelia – Paşcani, jud Iaşi;
Bondar Neculai – com. Borca, sat. Poiana Borca. jud. Neamţ;
Tofan Ştefan – com. Borca, sat, Mădei, jud. Neamţ;
Lateş Mihaela – Piatra Neamţ
Catfas Magdalena – Piatra Neamţ.

Date suplimentare:

– În cauză nu au fost luate măsuri asigurătorii;
– Învinuiţii au fost cercetaţi în stare de libertate;
– Potrivit art. 455 Cod proc. penală, urmează ca instanţa să declare false înscrisurile existente la dosarele cauzei.
– Se stabilesc cheltuieli judiciare în cuantum de 1.000 de lei, care vor fi
suportate de inculpaţi, potrivit art. 191 şi urmat. Cod prod. penală.

Prim procuror adjunct,
Bardan Erica

Sursa: www.NEAMTINVEST.ro

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.