Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148/06.03.2012, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 101/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare.

În articolul de mai jos, prezentăm în sinteză prevederile noului act normativ.
Înfiinţarea şi organizarea inspecţiei economico-financiare

Inspecţia economico-financiară se înfiinţează şi se organizează la nivel central în cadrul Ministerului Finanţelor Publice (MFP) şi la nivel teritorial în cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se exercită prin structuri specializate.

La nivel teritorial, serviciile, birourile sau compartimentele din cadrul direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti care au exercitat control financiar în baza Legii nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare, sunt structurile specializate care efectuează inspecţia economico-financiară.

Sfera de activitate

Inspecţia economico-financiară se efectuează la următorii operatori economici:

– regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;

– companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;

– societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară;

– societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice menţionate mai sus deţin participaţii majoritare;

– institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice;

– alţi operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea şi justificarea utilizării sumelor acordate de la bugetul general consolidat sub forma subvenţiilor, transferurilor, alocaţiilor sau a altor sume asimilate acestora, pentru subvenţionarea unor produse sau susţinerea unor activităţi.

Criterii de selecţie

Selectarea operatorilor economici ce urmează a fi incluşi în programele proprii de activitate se face folosindu-se analiza de risc, în principal pe baza următoarelor criterii:

– importanţa operatorului economic (regională, locală);

– situaţia economico-financiară (inclusiv, dar nelimitându-se la pierderi, arierate, creanţe);

– facilităţi acordate (inclusiv, dar nelimitându-se la subvenţii/transferuri, credite interne şi externe cu garanţia statului);

– raportarea şi îndeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli;

– perioada de la precedenta verificare de aceeaşi natură şi cu aceleaşi obiective şi până la împlinirea termenului de prescripţie;

– solicitări ale unor instituţii/autorităţi publice.

Verificările efectuate de către aparatul de inspecţie economico-financiară la operatorii economici vizează, în principal, următoarele:

– respectarea reglementărilor economico-financiare şi contabile de către operatorii economici verificaţi;

– exactitatea şi realitatea datelor înregistrate în evidenţele financiar-contabile prevăzute de lege şi în actele de constituire a operatorilor economici;

– gestiunea economico-financiară în raport cu scopul, obiectivele şi atribuţiile prevăzute în actele de constituire ale operatorului economic verificat, respectiv:

– fundamentarea bugetelor de venituri şi cheltuieli în condiţiile respectării prevederilor legale în domeniu;

– execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli cu respectarea principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii;

– măsurile luate de managementul operatorului economic pentru realizarea veniturilor, reducerea cheltuielilor şi diminuarea arieratelor;

– fundamentarea programelor de investiţii şi a programelor de achiziţii de bunuri, lucrări şi servicii aferente bugetelor de venituri şi cheltuieli şi execuţia acestora;

– îndeplinirea indicatorilor economico-financiari aprobaţi prin bugetele de venituri şi cheltuieli şi respectarea modului de raportare a acestora;

– obligaţiile către bugetul general consolidat, cu excepţia celor fiscale, conform competenţelor legale;

– fundamentarea şi justificarea utilizării, conform destinaţiilor stabilite, a sumelor alocate de la bugetul general consolidat pentru susţinerea unor activităţi;

– constituirea şi asigurarea surselor de rambursare şi de plată a ratelor, dobânzilor, comisioanelor şi/sau a celorlalte costuri de către beneficiarii finanţărilor rambursabile garantate de stat sau subîmprumutate;

– organizarea şi exercitarea controlului intern şi controlului financiar preventiv.

Atribuţii speciale

Aparatul de inspecţie economico-financiară reprezintă structura de control care realizează atribuţiile MFP de constatare a neregulilor apărute în utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora şi de stabilire a creanţelor bugetare, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Alte precizări

În aplicarea prevederilor acestor norme, MFP va emite ordine în termen de 30 de zile de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.